Kvinde ved bærbar computer arbejder hjemmefra

Reducerede it-omkostninger. Gladere medarbejdere. En international rekrutteringskanal. Mindre transporttid. Og vigtigst: markante CO2-besparelser. En bæredygtig it-strategi styrker virksomheders konkurrenceevne på mange niveauer og bidrager samtidig til at spare på planetens kostbare ressourcer.

Med FN’s Verdensmål er der kommet et meget større fokus på bæredygtighed overalt i verden. Uanset om man er en privat eller offentlig virksomhed, bliver man i stigende grad mødt med krav om at fremvise konkrete bæredygtighedsplaner, eksempelvis for nedbringelsen af klimaaftrykket.

Har man ikke sådan en plan, og kan man ikke fremvise data, der dokumenterer, at man følger planen, bliver det sværere at drive forretning, sværere at se kunderne eller borgerne i øjnene, sværere at rekruttere medarbejdere, sværere at finde samarbejdspartnere og så videre.

Primære og afledte effekter

Denne relativt nye dagsorden inklusive udfordringer og muligheder dannede for nylig baggrund for en samtale mellem KMD og Citrix.

“Bæredygtig it handler for det første om den direkte miljøpåvirkning, der sker, når vi bruger energi til at drive vores datacentre, telenetværket og så videre. Her er der rigtig mange håndtag, man kan skrue på for at optimere driften og gøre den så grøn som muligt,” sagde Ditte Haugaard Clausen, CSR og Public Affairs Manager i KMD.

“Men bæredygtig it handler også om de afledte effekter af at have en grøn it-strategi. Hvad gør det eksempelvis for vores transportbehov, når vi afholder flere digitale møder og tilbyder hjemmearbejdspladser? Hvad gør det for vores medarbejderes trivsel og produktivitet, at de bliver tilbudt fleksible muligheder for at arbejde derhjemme? Det hører også med i det samlede bæredygtighedsregnskab.”

Bæredygtig it handler for det første om den direkte miljøpåvirkning, der sker, når vi bruger energi til at drive vores datacentre, telenetværket og så videre. Her er der rigtig mange håndtag, man kan skrue på for at optimere driften og gøre den så grøn som muligt.

Ditte Haugaard Clausen, CSR og Public Affairs Manager i KMD

Tiltrækning og fastholdelse af kompetencer

Selvom virksomheder bliver mødt med skærpet klima- og miljølovgivning, skal man ikke anskue bæredygtighed som en defensiv dagsorden, hvor det kun handler om at honorere omverdenens krav. Der ligger nemlig en potentiel forretningsgevinst i at lægge sig forrest i feltet af virksomheder, der har bæredygtighed øverst på dagsordenen. Især bæredygtig it.

“Lige nu kigger resten af organisationen på it som en del af svaret på den grønne omstilling. Godt hjulpet på vej af coronakrisen, hvor it har været nøglen til at holde gang i produktiviteten, selvom om verden lukkede ned,” sagde Anette Vainer.

Med fleksible it-løsninger, der fremmer virtuelt samarbejde, kan man som virksomhed også lettere tiltrække og fastholde nøglekompetencer og talenter. Ikke bare fra Danmark, men fra hele verden.

“Alle generationer har under coronakrisen lært at arbejde mere virtuelt. Fysisk afstand er ikke længere en udslagsgivende faktor for, om man produktiv alene eller sammen med andre. Derudover har bæredygtighed den ekstra dimension for især yngre generationer, at de udover at blive understøttet digitalt i en mere fleksibel arbejdsform også ved, at de samtidig gør noget godt for miljøet.”


Alle generationer har under coronakrisen lært at arbejde mere virtuelt. Fysisk afstand er ikke længere en udslagsgivende faktor for, om man produktiv alene eller sammen med andre. Derudover har bæredygtighed den ekstra dimension for især yngre generationer, at de udover at blive understøttet digitalt i en mere fleksibel arbejdsform også ved, at de samtidig gør noget godt for miljøet.

Anette Vainer, Direktør Citrix Danmark

Det kræver en kulturændring

De mere fleksible arbejdsformer og arbejdsredskaber gør det mere sikkert at imødegå den omskiftelighed, der er et grundvilkår for at drive virksomhed. Det har coronakrisen netop sat en tyk streg under. Men hvis man virkelig vil folde det digitale potentiale fuldt ud, skal man i højere grad tænke digital first.

“Det handler blandt om, hvilken kulturel indstilling man har til, hvad et møde mellem mennesker skal være. Et møde behøver ikke altid at forudsætte en fysisk tilstedeværelse. Man kunne jo som udgangspunkt sige, at et møde foregik digitalt. Og så er det kun, hvis der er en god grund til, at det skal holdes fysisk – og dem kan der være masser af – at man mødes i et lokale. Det er den form for kulturændring, vi skal se,” sagde Ditte Haugaard Clausen.

“Derudover vil man altid være begrænset af den viden, der er repræsenteret i rummet under et fysisk møde. Hvis mødet foregår på en digital platform, kan man inddrage eksterne kompetencer og trække på en helt anden værktøjskasse,” supplerede Anette Vainer.

Hyper cloud-datacentre

Verdens datacentre bærer et stort ansvar i forhold til CO2-udledning. Her kan nogle af de allerstørste leverandørers hyper cloud-datacentre i mange tilfælde være med til at sikre en mere grøn drift, fordi de har en struktureret tilgang til eksempelvis køling og brug af overskudsvarme.

“Det er ikke alle problemstillinger, der kan løses lokalt, fordi man ikke altid kan drive sin it klimabevidst nok i Danmark, men er nødt til at gøre det globalt – eksempelvis i form af hyper cloud-datacentre,” sagde Anette Vainer.

Sådan tager man første skridt

Som et afsluttende element i debatten talte Ditte Haugaard Clausen og Anette Vainer om den store ubekendte faktor i ligningen. For hvordan kommer man i gang med at arbejde med bæredygtig it – hvilke håndtag skal man skrue på, hvad skal man måle og så videre?

“Mulighederne har aldrig været bedre, end de er lige nu. Både virksomheder og medarbejdere er åbne for forandringer. Så begynd at regne på, hvad man har sparet under COVID-19 og få sat tal på. Det giver en erkendelse af, hvor man står lige nu,” sagde Anette Vainer og blev suppleret af Ditte Haugaard Clausen:

“Det første skridt er at udvikle en regulær strategi for bæredygtig it. Altså, sætte et mål om at gennemføre en grøn omstilling og arbejde med at reducere klimapåvirkningen. Og når man går i gang, skal man sørge for at gøre det på en smart måde, så man tager fat, der hvor udbyttet er størst.”

Fakta

• En global Citrix-undersøgelse har vist, at bæredygtighed og bæredygtig it er en høj prioritet i næsten hver tredje adspurgte virksomhed

• En undersøgelse fra World Economic Forum viser, at digital teknologi kan reducere den globale CO2-udledning fra bl.a. bygninger og transport med 15%


Kilder: World Economic Forum, Citrix


Tag fat i os, hvis du vil arbejde mere strategisk med bæredygtig it

Vil I gerne høre mere om jeres muligheder indenfor bæredygtig it? Så kontakt os, og lad os sammen se på, hvilke fordele I kan opnå. Vi sidder klar til en uforpligtende snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på jeres spørgsmål.
Portræt af Jonas Bartosz Opala
Felt er påkrævet

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om bæredygtighed. Så er du blandt de første, der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her