Medarbejdere, der sidder ved et bord og kigger på grafer på en computerskærm

En ny app skal opsamle bløde, kvalitative data fra fx fodboldspillere eller hjemmehjælpere, så data kan behandles og sættes i spil som et operationelt værktøj, der kan levere nye indsigter hver dag.

Der går halve og hele år mellem de store målinger af fx tilfredshed og trivsel i virksomheder og offentlige myndigheder og institutioner. Men nu kan en simpel app bruges til at måle bunker af bløde data, når man som leder har brug for dem, så de kan bruges som et operationelt værktøj efter behov.

Den skulle faktisk bruges til noget helt specifikt, men i stedet fik Frans Hjorth Hammer og hans team i KMD bygget en generisk app, der kan bruges til at måle alt fra sportsfolks mentale tilstand over medarbejderes trivsel og til konkrete strategiske tiltag i et salgsteam.

”Det var sportsfolkene, der udfordrede os som it-leverandører og satte os under pres til at lave en kreativ løsning, som vi så faktisk også kan bruge i andre brancher,” siger Frans Hjorth Hammer, som er Advisory Director hos DIMA Business Development i KMD.

”Når vi arbejder med fx fodboldspillere, har vi før stået med den udfordring, at vi har haft godt styr på de tekniske data omkring deres performance, men de bedste data kommer ofte direkte fra mennesker selv. Det er bløde, subjektive ting, men det er også data, som vi kan bryde ned og behandle. Det forudsætter bare, at man skaber de data og kan samle dem op,” siger han.

Hvor motiveret er du i dag fra 1 til 10?

Løsningen var at bygge en app, hvor spillerne hurtigt via en slider kan markere, fx hvor mange timer de har sovet, hvor motiverede de er til at træne i dag på en skala fra 1 til 10 – eller hvad deres træner nu ønsker at få målt. For det er kun kreativiteten, der sætter grænser for, hvad man som bruger af app’en kan spørge til. Det er også derfor, at de nye muligheder kan bruges på tværs af brancher.

”Det sjove er, at vi har bygget app’en, fordi vores kunder efterspurgte den i én kontekst – og så står vi med noget, der fx kan være et HR-værktøj, som kan bruges i mange sammenhænge. Man kan få nogle konkrete, små data i stedet for at vente et halvt år på en stor undersøgelse, fordi vi tager de kvalitative og bløde data og bryder dem ned, så de kan bruges kvantitativt,” siger Frans Hjort Hammer.

”Data er jo meget andet end big data og kunstig intelligens. De bløde, kvalitative data kan vi via app’en samle op og behandle, så man fx kan se nye sammenhænge på tværs af tid eller personer, uanset om det gælder en fodboldspiller, en Counter Strike-spiller eller en medarbejder i en kommune. På den måde bliver det et værktøj, der kan give nye indsigter hver dag,” siger han.

Brugeren af løsningen bestemmer således selv spørgsmålene eller formulerer dem i samarbejde med analytikerne i KMD. Har du talt med din nærmeste leder denne uge? Har du kapacitet til at løse dine opgaver? Hvor motiveret er du til at gå på arbejde i dag? Det kunne være spørgsmål, man valgte at stille sin virksomhed eller en afdeling dagligt i en periode. De behandlede resultater kan derefter leveres i den form og hastighed, man ønsker det.

Vi spørger faktisk medarbejderne om noget, som har relevans for dem her og nu, og de subjektive vurderinger kan give lederne nye billeder på, hvorfor det fx lige nu går dårligt med trivslen på en skole – eller hvilke mentale værktøjer et salgsteam mangler for at performe bedre

Frans Hjorth Hammer, Advisory Director, DIMA Business Development i KMD

Data bliver relevante for medarbejderne

”Det er meget agilt og fleksibelt, når vi samler bløde data op på den måde. Derfor kan vi også gøre det meget mere operationelt end de store forkromede undersøgelser på tværs af hele virksomheder. Vi spørger faktisk medarbejderne om noget, som har relevans for dem her og nu, og de subjektive vurderinger kan give lederne nye billeder på, hvorfor det fx lige nu går dårligt med trivslen på en skole – eller hvilke mentale værktøjer et salgsteam mangler for at performe bedre,” siger Frans Hjorth Hammer.

”Forskellen mellem denne tilgang og fx de store trivselsmålinger eller medarbejdertilfredshedsundersøgelser er, at resultaterne kan komme dagligt eller hver uge. Det gør det til et virkelig operationelt værktøj. Derfor har det også stor værdi for den konkrete medarbejder, fordi hun får mulighed for at påvirke sin hverdag på en helt ny måde,” siger han.

Bløde data brydes ned til noget kvantitativt

Om data skal knyttes til en specifik håndboldspiller eller medarbejder eller bruges til en samlet vurdering af motivationen i en hel afdeling er til fri fortolkning efter behov. Derfor kan app’en bruges til at vurdere en spillers mentale tilstand dagligt – eller effekten af en ny strategi for en hel forvaltning.

”Vi kan levere resultaterne på præcis den måde, man gerne vil. Nogle vil gerne have et fælles dashboard med en visuel præsentation af resultater, som bliver opdateret dagligt – andre vil gerne have en ugentlig PDF eller et regneark. Ligesom når det gælder spørgsmålenes karakter, så er der også frit valg på alle hylder, når det gælder præsentationen af resultaterne,” siger Frans Hjorth Hammer.

Har man så samtidig store mængder af kvantitative data, som kan behandles og klynges i sammenhæng med de bløde data, kan man opnå endnu større indsigter. Det kan fx handle om en spillers performance baseret på mange både tekniske og kvalitative parametre og over lang tid – eller det kan være en løbende vurdering af de områder i den store medarbejdertilfredsundersøgelse, man gerne vil forbedre.

Vil I vide mere?

Frans Hjorth Hammer

Vil I gerne høre mere om jeres muligheder? Så tøv ikke med at tage kontakt, så vi sammen kan se på, hvilke fordele I kan opnå.

Læs mere om Business Intelligence (BI)

KMD Business Intelligence konverterer data til viden, så I hurtigere og nemmere kan træffe de rigtige beslutninger.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om data og analyse. Så er du blandt de første, der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her