KMD Analyse: Kommunernes styring af det specialiserede socialområde

KMD Analyse - Kommunernes styring af det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde i de danske kommuner har gennem en årrække været kendetegnet af stigende udgifter og vanskeligheder ved at overholde budgetterne. Udgiftsstigningen tilskrives ofte demografiske faktorer som den stigende levealder og et generelt øget behov i befolkningen for socialpsykiatriske ydelser, mens vanskelighederne ved at ramme budgetterne kan skyldes, at området og målgruppens udfordringer er kendetegnet ved mangeartede og ofte komplekse problemstillinger.

Denne analyse søger at belyse, hvilke faktorer der har indflydelse på vanskelighederne ved at matche realiserede udgifter med budgetterne på området, samt hvilke sammenhænge disse har til kommunernes styringspraksis, visitationspraksis og evalueringen af indsatsers effekt for hhv. borgere og kommunens økonomi.

For at belyse ovenstående faktorer og sammenhænge tager analysen udgangspunkt i fem centrale spørgsmål:

  • Hvor præcist rammer kommunerne budgetterne, og hvilke styringsmæssige tiltag findes herfor?
  • Hvilke faktorer påvirker budgetlægningen, og hvilke vanskeligheder opleves i den forbindelse?
  • Hvilke faktorer påvirker mulighederne for at ramme budgettet?
  • Hvordan arbejder kommunerne med at optimere forholdet mellem effekt for borgere og udgifter for kommunen?
  • Hvad er barrierer for at kunne optimere visitationspraksis, og hvilke mulige tiltag ville kunne optimere budgetlægningen og overholdelsen af budgettet?

Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt relevante beslutningstagere i de danske kommuner, f.eks. socialchefer eller tilsvarende personer med viden om det specialiserede socialområde, samt på desk research af data fra Danmarks Statistik og interviews med en række eksperter på området.

Rapporten er udgivet af KMD Analyse som et bidrag til den generelle debat om udviklingen i de danske kommuner.

Hent & læs analysen

KMD Analyse - Kommunernes styring af det specialiserede socialområde
KMD Analyse

Kommunernes styring af det specialiserede socialområde

Denne analyse søger at belyse, hvilke faktorer der har indflydelse på vanskelighederne ved at matche realiserede udgifter med budgetterne på området, samt hvilke sammenhænge disse har til kommunernes styringspraksis, visitationspraksis og evalueringen af indsatsers effekt for hhv. borgere og kommunens økonomi.

Hent og læs