Udsigt ud over landskab med både vand, skov og by

Med KMD EnergyKey som den centrale platform vil Silkeborg Kommune skabe digital sammenhæng på tværs af kommunens forskellige energileverandører for at nedbringe energispildet.

Der er mange måder at gribe et udbud an på. Den mest almindelige er at lave en detaljeret kravspecifikation og efterfølgende vælge den leverandør, hvis løsning og tilhørende services lever bedst op til kravene. Og så er der den tilgang, man valgte i Silkeborg Kommune, da der skulle vælges ny energistyringsløsning. Her lod man bevidst være med at opliste specifikke krav til løsningen – for det ville kun begrænse løsningens funktionalitet og anvendelsesområder. I stedet beskrev Silkeborg Kommune deres hovedopgave på energiområdet, og hvordan organisationen var bygget op. Derfra var det leverandørens ansvar at bygge den løsning, der bedst og billigst kunne bringe kommunens energistyring ind i fremtiden. Hovedarkitekten bag denne lidt atypiske tilgang til udbudsprocessen hedder Lars Thygesen. Han er faglig leder i Energi & Teknik under Silkeborg Kommune.

- Vi ville vide, hvad markedet kunne levere indenfor energistyring anno 2017. Vi havde et grundlæggende ønske om at reducere vores energispild. Eksempelvis fra bygninger, der har varme og ventilation kørende om natten, løbende toiletter og ferieperioder, hvor der kan lukkes ned. Men løsningen på den udfordring fik leverandørerne selv lov til at kravspecificere, siger Lars Thygesen.

Dataintegration gennem EnergyKey

Valget af energistyringsløsning endte med at falde på KMD EnergyKey. Det var den leverandør og den løsning, der mest overbevisende definerede, hvordan Silkeborg Kommune kunne løse sin hovedopgave baseret på en række forskellige forhold blandt andet løsningens mulighed for at integrere til andre energiløsninger på en eksisterende infrastruktur, så der kan udveksles data på tværs.

- Vi har et gennemgående ønske om at sætte flere energidata i spil. Forsyningsselskaberne samler i stigende grad selv data ind og vil gerne stille dem til rådighed for os, og elselskaberne er forpligtiget til at gøre det via DataHub’en. For minimale omkostninger kan vi bygge snitflader ind i EnergyKey og hente forskellige former for energidata, forklarer Lars Thygesen.

Forsyningsselskaberne samler i stigende grad selv data ind og vil gerne stille dem til rådighed for os, og elselskaberne er forpligtiget til at gøre det via DataHub’en. For minimale omkostninger kan vi bygge snitflader ind i EnergyKey og hente forskellige former for energidata.

Lars Thygesen, faglig leder i  Silkeborg Kommune

Fremtidens leverandør er dataformidler

Han ser fremtidens leverandør af en energistyringsløsning som en dataformidler. En dataformidler, der via en fleksibel platform kan hente og videresende energidata i alle formater fra alle kilder, og som kan analysere energidata og præsentere dem for en voksende interessentgruppe både internt og eksternt.

- Der er tre primære interessentgrupper for os. Der er teknikerne og driftspersonalet, som skal bruge dataene til eksempelvis at nedbringe energispildet i deres bygninger. Der er kommunens ledelse og politikere, som skal kunne se, at vi overholder vores forpligtigelser som kommune. Og så er der borgerne, som skal bruge energidataene som motivation til selv at spare på energien, siger Lars Thygesen.

Mere fokus på energistyring end drift

Energisektoren gennemgår en række store forandringer i disse år. Én af forandringerne er ifølge Lars Thygesen, at man er nødt til at supplere det traditionelle fokus på energiforbrug og energispild med specialistviden om, hvordan man driver energibesparelser gennem en avanceret it-løsning.

- Vi får ingen medaljer for at vedligeholde databaser med mange energidata. Værdien opstår først, når vi kan bruge energidataene til at identificere energispildet og levere besparelser. Til det formål får vi brug for administrative ressourcer med en teknisk forståelse for at drive et komplekst it-værktøj. For mig er der ingen tvivl om, at der ligger et stort økonomisk potentiale i energistyring, så jeg er ikke bange for at ansætte en kvart, halv eller hel medarbejder til at administrere EnergyKey. Besparelsen skal nok komme mange gange igen. Men det kræver, at løsningen kører optimalt.

Let og lækker brugervenlighed

En anden klar udvikling i energimarkedet er behovet for at arbejde i professionelle løsninger med fokus på brugervenlighed.

- Vores indledende markedsanalyse viste, at EnergyKey stod stærkt, blandt andet fordi løsningen kan præsentere energidata smidigt og levende. Vi kunne sikkert godt tvinge driftspersonalet i en bygning til at kigge på deres energidata. Men værktøjet skulle gerne være så let og lækkert at bruge, at de gør det helt af sig selv, fordi de har lyst, slutter Lars Thygesen.

Om KMD EnergyKey

  • Komplet cloud-baseret web- og mobilløsning til styring af energi- og ressourceforbrug
  • Baseret på åbne standarder med fleksibel integration til tredjeparts- systemer
  • Mulighed for produktion af mange forskellige typer rapporter
  • Selvbetjeningsportal, mobile apps og integration til sociale medier

 

Læs mere om KMD EnergyKey

KMD EnergyKey er en komplet web- og mobilløsning til styring af energi- og ressourceforbrug. Denne cloud-løsning kan let integreres med tredjepartsløsninger.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om energi og forsyning. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her