Snitfladebeskrivelser

Medarbejdere kigger på server

Oversigt over snitfladebeskrivelser til KMDs løsninger og systemer.

KMD Opus Integration

 

KMD Indkomst

 

 

KMD Sag

 

KMD Udbetaling