Udsigt over København
Data til grafer og disagrammer

Eksekveringsramme for jeres ROI

At opnå forretningsresultater kræver mere end blot planlægning. Det kræver også en eksekveringsramme. Den ramme leverer vores Performance & Business Management-styringskoncept. Styringskonceptet forbinder jeres planlægning med jeres præstationsanalyse og evaluering, så I kan træffe bedre ledelsesbeslutninger og omsætte disse beslutninger til handlinger.

Binder virksomheden sammen

Performance & Business Management-frameworket giver jer evnen til at fortolke bagudrettet og planlægge fremadrettet. Det er en disciplin, der skal baseres på den indsigt, der ligger i jeres data. Frameworket indeholder en række løsninger og services, der binder jeres virksomhed sammen og leverer datadrevet KPI-styring. Derudover får I mulighed for at forbinde jeres økonomistyrings-, budgetterings- og planlægningsproces med mål, målinger, risici, økonomiske ressourcer, projekter og aktiviteter.

Automatisering af manuelle opgaver
Brugerstyring

Ensartet cockpit til styring

Performance & Business Management er ofte forankret og bliver udøvet i økonomifunktionen, hvor data er omdrejningspunkt for en lang række opgaver og aktiviteter. Flere af disse aktiviteter indeholder både tekniske og forretningsmæssige kompleksiteter, som i mange tilfælde løses med manuelle processer og regneark. Den praksis tilbyder stor fleksibilitet, men indebærer også udfordringer. Der er behov for helstøbte løsninger, som kan favne den naturlige proces- og datamæssige sammenhæng mellem planlægning, konsolidering og finansiel rapportering, og som sammen kan skabe et ensartet cockpit til styring af Performance & Business Management.

Virtual Reality

360-graders styring

Løsningen forbedrer beslutningsgrundlag, reducerer omkostninger, driver effektiviseringsprocesser og gør jer i stand til at planlægge fremtidige indsatser.

Grafik af computerskærm og en sky med en dobbeltpil mellem

Stor leverancefrihed

Løsningen kan leveres på den platform, I ønsker – on premise eller cloud-baseret.

Målrettet

Målrettet specialisthjælp

Løsningen leveres med hjælp fra specialister, der ved, hvordan man identificerer forretningspotentialet og trækker relevant mening ud af datamængderne.

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere

Medarbejdere i KMD

Simon Schøler

Sales Director

Send besked