Open Standards

Væg-til-væg it-løsninger hører snart fortiden til, hvor fremtiden tilhører modulær software-arkitektur bygget på åbne standarter. Det skaber et potentiale for innovation på tværs af løsninger, organisationer og leverandører.

KMD teknologi- og innovationskort - Open Standards

Horisont 1

Teknologier der er kendt af både os og vores kunder. Teknologier der er blevet undersøgt grundigt eller er godt på vej ind i vores produkter, MVP’er eller innovationsprojekter.

Graph API er en API, der modellerer dataene med hensyn til noder og kanter (edges) (objekter og relationer) og gør det muligt for klienten at interagere med flere noder i en enkelt anmodning. I en graph API formulerer klienten kaldet, så data fra alle ressourcer hentes ind på én gang. Klienten er også i stand til at specificere de felter, den er interesseret i, så der er mere kontrol over svarskemaet.

NGSI-LD er en informationsmodel og API til udgivelse af, forespørgsler til samt abonnering på kontekstoplysninger. Den er beregnet til at lette udveksling og deling af strukturerede oplysninger mellem forskellige interessenter. Den bruges på tværs af programdomæner som f.eks. Smart Cities, Smart Industry, Smart Agriculture, og mere generelt tingenes internet (IoT), cyber-fysiske systemer, systemernes systemer og digitale tvillinger.

NSIS - National Standard for Identity Security Levels. Formålet med standarden er at skabe en fælles struktur for tillid til digitale id'er og digitale id-tjenester gennem en række tekniske og organisatoriske krav. Kravene i NSIS dækker hele livscyklussen for id'er fra selve oprettelsen til brug undervejs og ophør.

OpenAPI-specifikationen definerer en standard, der programmerer sprog-agnostisk grænsefladebeskrivelse for HTTP API'er, som gør det muligt for både mennesker og computere at opdage og forstå funktionerne for en tjeneste, uden at det kræver adgang til kildekode, ekstra dokumentation eller inspektion af netværkstrafik.

Åbne data er data, der er åbent tilgængelige og kan udnyttes, redigeres og deles af hvem som helst til et hvilket som helst formål, også kommercielt. Åbne data er licenserede under en åben licens. En af de vigtigste former for åbne data er åbne myndighedsdata (OGD - open government data), som er en form for data, der oprettes af myndighedsinstitutioner.

Open source er kildekode, der er gjort frit tilgængelig med henblik på mulig ændring og videredistribution. Produkter inkluderer tilladelse til at bruge kildekoden, designdokumenterne eller indholdet af produktet. Open source-modellen er en decentraliseret softwareudviklingsmodel, der opmuntrer til åbent samarbejde.

Horisont 2

Teknologier der er kendt af enten os eller vores brugere, men ikke gennemtestet. Stærke kandidater til at indgå i POC’er for at under søge tekniske muligheder og værdi potentiel for vores kunder.

Automatisering af kontroller af regelefterlevelse er processen med brug af teknologi, som f.eks. kunstig intelligens (AI - Artificial Intelligence), til løbende kontrol af systemer for regelefterlevelse. Løsninger til automatisering af kontrol af regelefterlevelse erstatter manuelle processer og sporer alle procedurer for regelefterlevelse.

Differentiel beskyttelse af personlige oplysninger er et system til offentlig deling af oplysninger om et datasæt ved at beskrive mønstrene af grupper i datasættene samtidigt med, at der tilbageholdes oplysninger om de individuelle personer i datasættet. Idéen bag differentiel beskyttelse af personlige oplysninger er, at hvis effekten af at foretage en tilfældig erstatning i databasen er lille nok, kan resultatet af forespørgslen ikke bruges til at udlede ret meget om nogen enkeltperson, så der dermed opnås beskyttelse af personlige oplysninger.

Åbne standarder for bankbetalinger gør det muligt for kunder og SMV (Små og Mellemstore Virksomheder) at dele deres aktuelle kontooplysninger med tredjepartsudbydere, og de promoverer innovation og inklusion i et nyt finansielt økosystem.

Modeller for intelligente data er almindelige datamodeller, der understøtter et digitalt marked af interoperative og replikerbare intelligente løsninger i flere sektorer. En model for intelligente data omfatter tre elementer: Skemaet eller teknisk gengivelse af modellen definerer de tekniske datatyper og strukturen, specifikationen for et skrevet dokument til menneskelige læsere og eksemplerne på nyttedataene.

Horisont 3

Teknologier som hverken vi eller vores kunder har haft mellem fingrene. Teknologier der er så relativt nye at deres værdi endnu ikke har materialiseret sig i kontekst af vores kunder og slutbrugere.

Blokkæde er et delt, uforanderligt bogholderi (ledger), der letter processen med registrering af transaktioner og sporing af aktiver i et forretningsnetværk. Et aktiv kan være noget håndgribeligt (et hus, en bil, kontanter, jord) eller uhåndgribeligt (immateriel rettighed, patenter, ophavsrettigheder, branding). Så godt som alt af værdi kan spores og handles på et blokkædenetværk, så både risici og omkostninger reduceres for alle de involverede.

GAIA-X er et projekt, der efter sigende arbejder på udviklingen af en sammenslutning af udbydere af datainfrastruktur og -tjenester i Europa med det formål at sikre europæisk digital suverænitet.

Hvordan kan vi hjælpe din virksomhed i gang?

Er du interesseret i at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe netop din virksomhed? Så kontakt os i dag til en uforpligtende snak.

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet