Vi udvikler Danmark

KMD har siden 1972 været en integreret del af det danske samfund. Med leveringer af systemer som Nem Konto, E-boks, Borger.dk og Digital Signatur, har samfundet berøring med vores digitale infrastruktur løsninger på daglig basis. Systemer der er med til at sikre udbetaling af løn, kontakt til hjemmeplejen, beregning af varmeregning eller andre af de mange hundrede funktioner, som vores systemer varetager for offentlige myndigheder og private virksomheder. Vores systemer og løsninger bidrager til et stærkere og mere trygt digitalt samfund.

CSR i KMD

I KMD tager vi vores samfundsansvar som virksomhed meget seriøst. Vi ser det som en helt naturlig udvikling at have ambitioner om at påvirke det danske samfund i en positiv retning. Siden 2011 har KMD arbejdet med FN Global Compact's 10 principper som en integreret del af vores arbejdsprocesser. Principperne er til for at opretholde en social og bæredygtig fremtid med principper omhandlende menneske- og arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljø og klima samt bekæmpelse af korruption. Forpligtelsen til FN Global Compact ligger i naturlig forlængelse af KMD's grundlæggende DNA, hvorfor de 10 principper fungerer som fundamentet i vores politik for samfundsansvar.

Management System Certificate

Certifikat

Vi er en miljøvenlig virksomhed, der fokuserer på bæredygtighed og klima

Tryk for at se certifikat

Fokus på samfundsansvar

Samarbejde der udvikler og styrker.

KMD hjælper ældre med it

KMD har i samarbejde med Ældre Sagen lanceret flere e-læringsprogrammer, der skal understøtte Ældre Sagens arbejde med at uddanne ældre i it.

soldat

KMD-medarbejdere hjælper krigsveteraner til at komme i job

KMD har sammen med en række andre store virksomheder været med til at stifte foreningen Velkommen Hjem, som hjælper krigsveteraner ind på arbejdsmarkedet efter endt tjeneste hos Forsvaret.

Få mere at vide om CSR i KMD

Ditte Haugaard Clausen

CSR og Public Affairs Manager

Send besked