Vi er stolte af vores bidrag til det danske samfund

I vores arbejde med samfundsansvar er vi meget bevidste om både mulighederne og udfordringerne ved it, og vi har derfor valgt at sætte fokus på begge dele.

I KMD er vi stolte af vores bidrag til udviklingen og driften af det danske samfund. Sammen med vores kunder i det offentlige og private udvikler vi dagligt nye funktionaliteter og produkter, som gør tilværelsen nemmere for den enkelte borger og samfundet mere effektivt.

It bliver en stadigt mere integreret del af vores hverdag. Vores kontakt til myndigheder, arbejdsgivere, lærere, læger og hinanden er i stadigt større omfang drevet af it-systemer og software. Det giver store muligheder, men præsenterer også udfordringer.

It giver store muligheder for at skabe nye måder at arbejde og kommunikere på. Muligheder, der kan hjælpe os til at blive klogere og bedre til løse mange af de udfordringer, vi har sammen som samfund. Med den store udveksling af informationer og data kommer også udfordringer med at beskytte den personfølsomme data. Derfor har vi i KMD stort fokus på datasikkerhed og beskyttelsen af private informationer.

I KMD vil vi også gavne samfundet med mere end vores produkter. Derfor understøtter vi forskningsprojekter, arrangerer konferencer og udgiver analyser, som skal være med til at skabe samfundsdebat og indsigt om de områder, der berører os alle som borgere i det danske samfund. Dermed vil vi inddrage det omkringliggende samfund i den store viden, som KMD siden 1972 har samlet på markedet for digitale løsninger.

Fokus på samfundsansvar

Samarbejde der udvikler og styrker.

KMD hjælper ældre med it

KMD har i samarbejde med Ældre Sagen lanceret flere e-læringsprogrammer, der skal understøtte Ældre Sagens arbejde med at uddanne ældre i it.

soldat

KMD-medarbejdere hjælper krigsveteraner til at komme i job

KMD har sammen med en række andre store virksomheder været med til at stifte foreningen Velkommen Hjem, som hjælper krigsveteraner ind på arbejdsmarkedet efter endt tjeneste hos Forsvaret.

Få mere at vide om CSR i KMD

Ditte Haugaard Clausen

CSR og Public Affairs Manager

Send besked