Årsrapport: KMD A/S løfter resultatet og fastholder omsætningen

KMD kuglepenne

KMD's årsrapport for finansåret 2021/22 for moderselskabet KMD A/S er netop publiceret og afspejler en virksomhed under fortsat transformation og i en positiv udvikling. Omsætningen fastholdes for selskabet på niveau med sidste år, mens resultatet har fået et løft.

Regnskabet for KMD A/S for 2021/22 blev som forventet af selskabet. Omsætningen ligger på niveau med sidste år og lander på 4,3 mia. DKK. Resultatet øges til 53,9 mio. DKK.

"Vi fortsætter vores strategiske kurs og lander fornuftigt og forventeligt for året. Vi har gennem en længere årrække arbejdet med at tilføre ny forretning samtidig med, at de sidste dele af de historiske monopolkontrakter falder bort. Udviklingen er tilfredsstillende, og vi er klar over, at transformationen af vores forretning er et langsigtet strategisk projekt," fortæller KMD's økonomidirektør (CFO) Jannich Lund. 

Forventninger til 2022/23

KMD vurderer, at selskabet fortsætter den positiv kurs, der er sat.
 
"Vi arbejder fortsat på at indfri vores vækstambitioner i samarbejde med vores ejere fra NEC. Det handler både om at skabe ny forretning på det danske marked såvel som markeder uden for Danmarks grænser. Flere aktiviteter sker på koncernniveau via vores datterselskaber men også for moderselskabet KMD A/S forventer vi en positiv udvikling de kommende år. Frafaldet af de betydelige legacykontrakter er dog ikke afsluttet endelig og vil også påvirke det kommende finansår," siger Jannich Lund.
 
Det kommende regnskabsår 2022/23 vil med stor sandsynlighed også blive påvirket af frasalg fra forretningen. KMD A/S har frasolgt lønløsningen KMD Perspektiv, og selskabet har også indgået aftale om frasalg af hardware- og standardsoftwareforretningen til Atea.
 
"Udover de usikkerhedsmomenter, der normalt vil være i forbindelse med potentiale opkøb, som KMD påtænker at gennemføre, så kommer omsætningen til at blive negativt påvirket af frasalget af de to forretningsområder. På baggrund af frasalgene forventer vi et omsætningsdyk i omegnen 770 mio. DKK. Herudover er det forventningen, at den resterende del af forretningen får en omsætning på niveau med i år. Begge frasalg skal ses som en konsekvens af et skærpet strategisk fokus på kerneforretningen," forklarer Jannich Lund.
 
Frasalget af hardware- og standardsoftwareforretningen er betinget af godkendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hovedpunkter i årsregnskabet for KMD A/S i 2021

  • Resultatet før skat var i 2021 et overskud på 53,9 mio. kr. Sidste år var det 2,9 mio. DKK.
  • Omsætningen i 2021 udgjorde 4,3 mia. DKK, hvilket er på niveau med sidste år.

Hent årsrapporten

Om KMD

KMD er en af de største danske it-virksomheder, der udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har datterselskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder fra den offentlige og private sektor, hvoraf cirka 800 er danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på omkring 4,9 mia. kr. og omkring 3.000 ansatte. KMD er et datterselskab af NEC Corporation, en førende global virksomhed inden for integration af it- og netværksteknologier.

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef