Dansk samarbejde omkring satellitter, droner og AI med store internationale aktører vil rydde miner i Ukraine

Med udgangspunkt i en bred vifte af data og satellitfotos vil et nyt dansk samarbejde fokusere og effektivisere minerydning i Ukraine. Potentialet er enormt, og projektet sigter efter at blive en stor samarbejdspartner for myndigheder verden over i håndtering af katastrofer.

Med store danske organisationer og internationale dataeksperter i ryggen er den humanitære organisation Copenhagen Hazard Mapping klar til at samarbejde med de ukrainske myndigheder om rydning af miner på den ukrainske slagmark.

Partnerskabet bag Copenhagen Hazard Mapping består af SDU, Clear Sky Vision, DHI og KMD. Ved fælles hjælp har de i år gennemført et vellykket proof of concept, hvor dataindsamling og kunstig intelligens er blevet brugt i en kortlægning af områder med miner i Afghanistan.

Behovet for minerydning i Ukraine er enormt. Det vurderes, at det vil tage mere end 10 år at få ryddet de eksisterende minefelter og slagmarker

- Bo Benemann Bischoff, CEO Copenhagen Hazzard Mapping

Det er en metode, som organisationen nu er klar til at anvende i Ukraine, fortæller Bo Benemann Bischoff, administrerende direktør for Copenhagen Hazard Mapping

"Behovet for minerydning i Ukraine er enormt. Det vurderes, at det vil tage mere end 10 år at få ryddet de eksisterende minefelter og slagmarker. Vi har ved fælles hjælp udviklet et system som kan sammenholde og analysere data fra områderne, bl.a. fra satellitter og droner. Ved også at integrere socio-økonomisk og geospatial information samt Open Source Intelligence kan vi hurtigt og med stor præcision udpege områder, hvor minerne er udlagt. Det vil kunne gøre en kæmpe forskel for minerydningsindsatsen," fortæller Bo Benemann Bischoff, der selv har en fortid som humanitær mine- og bomberydder.

Systemet bag kombinerer kendte teknologier indenfor remote sensing, analyse af big data, data fusion og AI.

"I de fleste kriser er der oftest et hav af data, der ikke er harmoniseret, operationaliseret eller anvendeligt. Med vores system kan vi styrke myndigheder og operatørers overblik, beslutningskraft og resiliens," fortæller Bo Bischoff.

Vellykket test i Afghanistan

Copenhagen Hazard Mapping har brugt de første måneder af 2024 på at gennemføre en test af systemet, hvor data fra de forskellige partnere integreres og sammenholdes med AI resultaterne fra Afghanistan. Der er udviklet en AI ved at arbejde med socioøkonomiske og geologiske data, samt informationer om kritisk infrastruktur. Derved har de skabt en kunstig intelligens, som kombineret med ændringer i vegetation og afgrøder er brugt til at kortlægge mineproblemet med meget stor præcision.

"Det er opsigtsvækkende, hvor meget mere præcist kortlægningen af mine- og ammunitionsforurening kan blive med dette værktøj," siger Bo Bischoff.

I Ukraine formodes op mod 180.000 km2 landjord forurenet med miner og ueksploderet ammunition. En 1/3 af landbrugsjorden kan ikke dyrkes, hvilket har en global effekt på priser og forsyningssikkerhed.

"Med mine mange år inden for minerydning ved jeg, hvor stor en betydning vores resultater kan have for befolkninger og myndigheder verden over. Med det overblik, som vi ved hjælp af AI kan skabe, er det lettere at beslutte, hvor man skal iværksætte en minerydningsindsats for at gøre den største forskel, og med det grundlag kan vi speede sådan en proces væsentligt op," siger Bo Bischoff.

Partnerne

Partnerne bag samarbejdet består af en gruppe organisationer, som hver især gennem deres dybe fagligheder sikrer den rette datahåndtering. Her er et overblik over partnerne:

Copenhagen Hazard Mapping

Copenhagen Hazard Mapping, der er en humanitær organisation, er den udførende partner i samarbejdet og kommer med dyb teknisk og praktisk viden og erfaring.

KMD

KMD og KMD’s ejer NEC bidrager til partnerskabet med sin store dataekspertise. Det er denne viden om data og AI, der sikrer, at de indsamlede data kombineres og forbindes, så de udgør et minerisikokort. Med dette arbejde kan landminernes mest sandsynlige position forudsiges med en høj grad af nøjagtighed (op til ca. 90%).

Clear Sky Vision

Hos ClearSky Vision kombinerer man stor viden inden for kunstig intelligens og observeringsdata. Med den viden skabes skarpe billeder af jorden og dens overflade, hvilket muliggør en databaseret analyse af afgrøder og vegetation og evt. ændringer i disse. ClearSky Vision kombinerer omfattende viden inden for kunstig intelligens og fjernmåling for at producere præcise og opdaterede billeder af Jordens overflade. Med avanceret kunstig intelligens muliggør ClearSky nøjagtig, databaseret analyse af afgrøder og vegetation, hvilket gør det muligt at overvåge og opdage ændringer med exceptionel hyppighed. ClearSky har i årevis arbejdet intensivt med maskinlæring, fjernmåling, skalerbar databehandling og data fusion.

DHI

Hos DHI er man blandt de fremmeste eksperter inden for satellitovervågning af jordens overflade. DHI er et Godkendt Teknologisk Service (GTS) Institut med en lang historie inden for udvikling af banebrydende digitale løsninger, der integrerer satellit-dataindsamling og kunstig intelligens med avancerede modelleringværktøjer. DHI's digitale løsninger gør det muligt for kunder over hele verden at tackle kritiske udfordringer relateret til udfordringer med vand og vandmiljøer samt andre natur- og menneskeskabte risici, herunder risikovurdering og -analyse, katastrofeberedskabsplanlægning og nødhjælpsindsats.

SDU

SDUs bidrag er nyeste viden om droneteknologi og dens muligheder i overflade fotografering. Robert Ladig, der har en Phd i Aerial Robotics og er Ass. Professor ved SDU’s drone center, også en del af projektet. SDU’s drone center bidrager med ekspertviden omkring drone teknologi og rådgiver om fotogrammetri, overfladefotografering, ubemandede flyvende systemer og risici-vurdering ved droneflyvning. De unikke 1900 km2 store testfaciliteter ved SDU’s drone test center på Hans Christian Andersen Lufthavn giver unikke muligheder for at teste drone automatisering udenfor visual line of sight.

Kontakt KMD's presseafdeling

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen, Pressechef, KMD

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef