KMD Steam 2023: Diskussionen om vores teknologi har aldrig været vigtigere

Na’Tosha Bard, CTO i KMD

Digitalisering og ny teknologi kan gøre en stor forskel for samfund verden over. Det er imidlertid op til os mennesker at sikre, at denne forskel er positiv, for faktisk risikerer vi det modsatte, hvis vi mister kontrollen over udviklingen og implementerer af ny teknologi. Det forklarer Na’Tosha Bard, CTO i KMD, i denne optakt til Steam 2023.

Ord som Chatgpt, AI eller bare kunstig intelligens kræver for de fleste ikke længere en søgning i fremmedordbogen. Ordene er rykket ind i vores hverdag, ind i den politiske debat og ind i vores hverdagssnakke. Ikke bare herhjemme men mange steder verden over. Og det er faktisk på tide, mener Na’Tosha Bard, CTO i KMD.

Med enhver ny teknologi bør der følge en diskussion om brugen af den. Og jo tidligere man kan have den diskussion jo bedre, mener hun. Spørgsmålet er, om diskussionen om AI, og hvordan vi bruger det, kommer for sent?

Som optakt til KMD’s store teknologikonference Steam, der afholdes tirsdag den 9. maj i København, kommer her et interview med KMD’s teknologidirektør Na’Tosha Bard.

Na’Tosha Bard, der er blevet snakket rigtig meget om ny teknologi – særligt om AI - de seneste måneder. Hvad tænker du om den debat?

”Med min baggrund inden for teknologi synes jeg, at alle diskussioner om tech og teknologiens rolle i samfundet er interessante og relevante. Jeg tror, at man roligt kan sige, at diskussionen om vores teknologi aldrig har været vigtigere, end den er lige nu. Der er en masse spændende udvikling i gang, og det er nemt at blive både begejstret og lidt forpustet på samme tid, for hvor fedt er det ikke, at der sker så mange nye ting, men hvad er fakta og virkelighed, og hvad er egentlig bare hype? Bruger vi vores nyeste teknologi på de rigtige måder? Jeg stiller mig selv disse spørgsmål nogle gange, men i sidste ende er jeg ikke bekymret. Jeg er mest bare glad for, at vi har dialogen om vores brug af teknologi, for det er den dialog, vi skal have for at sikre, at teknologien rent faktisk gør det, vi gerne vil have den til, nemlig at gøre en positiv forskel for vores samfund”.

Som teknologinørd ved du også mere om teknologi end fleste. Er der nogle ting, du har savnet i den debat, der f.eks. har været om kunstig intelligens?

”Når tunge teknologiemner pludselig debatteres bredere i befolkningen, savner man som tech-person altid distinktionerne og nuancerne i den bredere debat. Så selvom det er dejligt at se den bredere befolkning deltage i debatten og diskussionen om, hvordan man omfavner teknologi, og AI i særdeleshed, tror jeg også, vi ser effekten af, at disse nuancer er fraværende. For eksempel har differentieringen mellem de forskellige typer AI været en mangelvare i den brede debat, og manglen på detaljer kan potentielt skade tilliden til alle former for AI. Det tjener ikke noget godt formål, for i dag er der utallige gode og sikre måder at bruge AI på, og man kan ikke putte al kunstig intelligens i samme kasse og stemple den som noget farligt. Der er også en betydelig forskel mellem at bruge AI til at træffe beslutninger alene og bruge AI til at informere og vejlede menneskelige beslutninger”.

”Jeg er måske også lidt kontroversiel, da jeg ikke hører til den gruppe, der synes, at kunstig intelligens er blevet så meget mere interessant de seneste måneder. Jeg tror, at det bare er blevet mere bredt eksponeret for den generelle befolkning og medierne. Vi er stadig meget langt fra at have noget, der ligner kunstig generel intelligens, der faktisk kunne erstatte mennesker eller fuldt ud replikere menneskelig tanke. Det, vi har nu, er meget komplekse og avancerede sprogmodeller. De viser et vist potentiale, men er eksempelvis ofte faktuelt upræcise. Så der er stadig langt fra en chatbot til en grad af kunstig intelligens, der kan sammenlignes med den menneskelige”.

”Så vi er endnu ikke nået til det punkt, hvor vidensarbejdere på nogen måde skal føle sig truet. Mennesker har altid brugt teknologisk udvikling til at automatisere opgaver, der ellers krævede arbejdskraft og ressourcer. Dette giver os mulighed for fokusere vores arbejdskraft og ressourcer til andre opgaver. For mig er AI ikke anderledes, og jeg synes, vi skal omfavne disse muligheder. AI har potentiale til at forbedre livskvaliteten for mange mennesker. Vi kan for eksempel bruge det til at introducere retfærdighed og effektivitet i menneskedrevne processer som sagsbehandling, kreditbeslutninger og andre typer lignende scenarier”.

Kommer den politiske diskussion om kunstig intelligens for sent? Er vi allerede på bagkant?

”Jeg tror ikke, at vi er på bagkant, men de seneste måneder og det seneste år har alligevel vist, hvor hurtigt tingene kan udvikle sig, hvor hurtigt hype (og misinformation) kan opstå, og derfor hvor hurtigt politikerne skal reagere på nye teknologier. Hastigheden viser også, hvor svært det er at regulere på nye teknologier. Hvordan skal du regulere på forhånd? EU er på vej med sin regulering inden for kunstig intelligens, og jeg tror, at det bliver endnu vigtigere fremover”.

”Noget, vi bør have i centrum for vores diskussion omkring kunstig intelligens, er imidlertid, hvad er det, vi ønsker, at teknologien skal løse for os? Der skal være et meningsfuldt problem og dermed et tomrum, som teknologien kan udfylde, hvis teknologien virkelig skal bryde igennem og hjælpe os som samfund. Vi er nødt til at starte der, mens vi udvikler vores nye teknologi og digitale fremtid. Hvis vi udvikler bare for at udvikle noget vild teknologi, skaber det ikke reel værdi, men i værste fald risikerer vi også, at teknologien giver os nye problemer at forholde os til”.

Ser du nogle risici ved brugen af AI?

”Jeg ser nogle risici i en hensynsløs og uetisk anvendelse af umoden AI-teknologi. Jeg tror, at de mest åbenlyse og aktuelle risici kan opdeles i forskellige kategorier:
Der er sikkerhedsrisici eller fejl i AI-genereret kode, som vi skal kontrollere for.
Der kan være betydelige samfundsmæssige udfordringer forbundet med AI-genererede medier.
Der er spørgsmål og bekymringer omkring energiforbruget forbundet med træning og drift af store AI-modeller.
Og så er der en risiko for, at udviklingen af AI udnytter menneskelig arbejdskraft, for eksempel til datatagging som led i opbygningen af ML-datasæt”.

”Men selv om der er risici forbundet med kunstig intelligens, er jeg overbevist om, at vi skal omfavne udviklingen og bidrage til at påvirke modningen og udviklingen af kunstig intelligens, samtidig med at vi sikrer, at lovgivningen om kunstig intelligens fokuserer på gennemsigtighed, ansvarlighed og forebyggelse af udnyttende arbejdspraksis”.

Du nævnte, at du savner nuancer i tech-debatten – bliver der plads til nuancerne på Steam?

"Det gør der! Vi har lavet et program, der indeholder de nyeste tendenser og diskussioner i tech-branchen, og dermed også flere interessante sessioner om kunstig intelligens. Der bliver plads til at nørde og kigge i krystalkuglen og spekulere i fremtiden. Det glæder jeg mig meget til. Flere oplægsholdere kommer med et internationalt perspektiv, og det er altid interessant at få bragt ind i en dansk kontekst, hvor vi i it-branchen er på et niveau, hvor vi med rette kan kigge ud i verden og have ambitioner, der rækker ud over Danmarkskortet".

Kontakt KMD's presseafdeling

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen, Pressechef, KMD

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef