Kommuner i Danmark og Norge vil udregne CO2-aftryk af egne indkøb i nyt datadrevet samarbejde med KMD

Søren Brixen, rådgivningsdirektør for bæredygtighed hos KMD

Digitale løsninger og data skal være en motor i den grønne omstilling. Det mener it-virksomheden KMD, som nu går i gang med at udvikle en CO2-beregner sammen med kommunerne Odense, Sønderborg, Samsø og Oslo. CO2-beregneren vil kunne udregne komplekse klimaregnestykker for kommunens indkøb og visualisere effekten, så både borgere, virksomheder, kommunale indkøbere og politikere kan følge med.

Danmark har et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i år 2030. På kommunalt plan er indkøb en helt afgørende faktor i regnestykket, når resultatet skal gøres op. Det er en prioritet i flere og flere kommuner at foretage så grønne indkøb som muligt, da kommunerne indkøber i store mængder og for store beløb hvert år. Men hvordan ved man egentlig, hvor meget CO2, der kan spares ved at købe den ene løsning frem for den anden?

Kommunerne Odense, Sønderborg, Samsø og Oslo har sammen med Viegand Maagøe og KMD’s dataanalytikere et bud. De vil udvikle en digital CO2-beregner for indkøb til kommuner til at stå for matematikken.

CO2-beregneren indsamler relevant information om produkterne og kategoriserer dem i en specifik CO2-profil baseret på produkternes udledning. Det gør det lettere at sammenligne produkternes forbrug af energi, materialer og omkostninger på tværs.

Sammenligning af det samlede CO2-aftryk

Dér hvor CO2-beregneren kommer til at gøre en stor forskel er, at den vil kunne pege på konkrete indsatsområder og vurdere den forventede effekt af de foreslåede tiltag. I dag har kommunerne svært ved at vise effekten af de forskellige indsatser, som kommunerne igangsætter.

“CO2-beregneren har et stort potentiale til at skubbe den grønne omstilling fremad i kommunerne. CO2-beregneren vil automatisk give et overblik over den samlede udledning for kommunen, når den medregner kommunens eget energiforbrug, det indirekte energiforbrug forårsaget af købt energi og indirekte udledninger forårsaget af alt andet indkøb. Med den nye beregner vil kommunerne få indsigt i CO2-effekten af ændret adfærd – nærmest i realtid. Netop det at man kan se, at ens handlinger gør en forskel, er helt afgørende for at ændre adfærd og rutiner,” forklarer Søren Brixen, der er rådgivningsdirektør for bæredygtighed hos KMD.

Odense, Sønderborg, Samsø og Oslo kommuner vil i udviklingen af løsningen arbejde tæt sammen med KMD og Viegand Maagøe for at sikre, at CO2-beregneren indeholder de funktioner, som kommunerne har brug for.

Udviklingsprojektet starter nu, og den endelige CO2-beregner forventes at være klar i løbet af 2022.

Fakta

Værktøjet skal kunne levere:

  • Rapportering af et samlet overblik over CO2-udledningen i kommunen som virksomhed (Scope 1-3) opdelt på relevante underkategorier
  • Ledelsesinformationsløsning (BI) for både afdelingsledelsen og den øverste ledelse i organisationen
  • Løbende afrapportering af CO2-udledningen på indkøb og affald, energi mv.
  • Løbende afrapportering af Scope 1, 2 og 3, hvor det giver mening (energi, fødevarer, engangsartikler mv.)
  • Et arbejdsværktøj for indkøbskonsulenten/bæredygtighedskonsulenten, som bl.a. kan vurdere konkrete indsatser og lave simuleringer for at estimere effekten af eventuelle fremtidige handlinger
  • Benchmarkingfunktionalitet internt og på tværs af interesserede kommuner

For mere information om kommunernes arbejde med bæredygtig udvikling se KMD Analyse 2021: Kommunernes arbejde med bæredygtighed – danskernes kendskab og holdninger

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef