dataroom

GDPR

Sådan passer vi på dine data

Som mangeårig leverandør til både det offentlige og private Danmark, er beskyttelse af personoplysninger en del af KMD’s DNA.

Vi har etableret en lang række tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at sikre de oplysninger vi behandler på såvel KMD’s egne som vores kunders vegne.

Foto af mailindbakke

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?

Når dine oplysninger bliver behandlet, har du en række rettigheder over for den som behandler dine oplysninger.

Det er i denne forbindelse afgørende, hvem der er den ”dataansvarlige”. Det er den person, virksomhed, forening eller myndighed m.v., som afgør, med hvilket formål og med hvilke hjælpemidler dine personoplysninger behandles.

Du kan gøre din ret gældende over for den dataansvarlige, som skal efterkomme din anmodning, medmindre undtagelser til rettighederne finder anvendelse.

safety

Er KMD databehandler?

Søger du om indsigt i oplysninger som fx dit forsyningsselskab, din kommune, SKAT eller andre myndigheder behandler om dig, så skal du søge om indsigt direkte hos de pågældende dataansvarlige.
Her er KMD nemlig alene det, der kaldes databehandler. Det betyder at vi alene behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, og derfor ikke kan efterkomme din anmodning eller foretage andre behandlinger af dine personoplysninger uden en direkte skriftlig instruks fra den dataansvarlige myndighed eller virksomhed.


tre kollegaer kigger på tablet

Er KMD dataansvarlig?

Søger du derimod om indsigt i oplysninger som KMD behandler om dig til egne formål ifm. at du har søgt job hos KMD, har arbejdet i KMD, hos vores samarbejdspartnere eller kunder - eller måske abonnerer på vores nyhedsbrev, så er KMD dataansvarlig og vil derfor kunne give dig indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.

Når du søger job i KMD, gemmer vi dine oplysninger i op til 12 mdr. hvorefter disse slettes automatisk, medmindre du giver samtykke til at vi beholder dem i længere tid. Du kan til enhver tid selv slette dine oplysninger gennem din profil i KMD's karriereportal.

Hvis du ønsker at vide mere og vil udøve dine rettigheder i forbindelse med KMD's behandling af dine oplysninger, kan du gøre det her:

Mand arbejder ved computer