Alle henvendelser behandles fortroligt og sikkert.

KMD's whistleblower-ordning giver medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere, borgere samt medlemmer af direktionen og bestyrelsen mulighed for at indberette forhold, som er i strid med lovgivningen eller KMD’s interne politikker på de syv fokusområder omfattet af Corporate Compliance program.

Indberetning kan ske helt anonymt ved at indberette via et særligt whistleblower-system, som du finder linket til her på siden. Det er også muligt at indberette ved at ringe eller møde op hos Corporate Compliance Teamet eller KMD's eksterne whistleblower-advokat og bede om anonymitet.

For at sikre anonym elektronisk rapportering, er whistleblower-systemet hostet af en ekstern it-leverandør, som er uafhængig fra alle andre systemer i KMD-koncernen. Systemet sikrer bl.a. adressevask af IP-adresser samt mulighed for løbende kommunikation via pinkode login.

Alle henvendelser behandles fortroligt og sikkert. KMD garanterer, at det ikke vil have nogen negative konsekvenser for hverken medarbejdere eller forholdet til eksterne, som har rapporteret i god tro om faktiske eller formodede overtrædelser.

Indberet til KMD's whistleblower ordning

Sikkerhedsbrister

I KMD lægger vi stor vægt på sikkerheden i vores it-systemer samt beskyttelse af vores kunder og borgeres persondata mod misbrug. Vi er derfor blandt andet tilsluttet IT-Branchens Kodeks for Indrapportering af Sikkerhedsbrister, som sikrer at du som borger ved, at du trygt kan dele viden med os om evt. huller i vores it-sikkerhed.

Vejledning Anmeldelse af sikkerhedsbrister
Vejledning

Anmeldelse af sikkerhedsbrister

Hent og læs