Medarbejdere kigger på server

Ud over de muligheder, der ligger i selve KMD-systemerne, kan KMDs kunder overføre egne data til lokal behandling. Det er naturligvis kun kunden, der har adgang til selve data. Men for at både kunder og leverandører kan overskue mulighederne, gør KMD katalogerne over eksisterende snitflader og eksisterende Data Warehouse-løsninger tilgængelige.

Adgang til kommunale data

Sammen med KL og Kommune Holding arbejder KMD også på at gøre standardiserede databeskrivelser tilgængelige på IT- og Telestyrelsens Infostrukturbase. Det betyder, at de kommunale databeskrivelser kan være en del af grundlaget for den offentlige standardiseringsproces, der sker lige nu. Beskrivelserne indeholder materiale, der definerer data og sammenhænge, og når projektet er færdigt, vil det omfatte den væsentligste del af KMDs systemportefølje.

Vi sikrer dermed, at de kommunale data, der lagres i KMDs applikationer i videst muligt omfang kan tilgås. De data, der ligger i KMDs applikationer, er kundens, og vi tager ikke betaling for data. Den betaling, som KMD tager for at give adgang til data, er omkostningsbaseret i forhold til de leverancer, der efterspørges.

Snitflader og Data Warehouse

Få direkte adgang til beskrivelser og kataloger over KMD's systemer og applikationer.

Snitflader er reelt programmoduler, der fungerer som en åbning til et system. Dermed får andre mulighed for at kommunikere med systemet.

Snitfladebeskrivelser

Snitflader er reelt programmoduler, der fungerer som en åbning til et system. Dermed får andre mulighed for at kommunikere med systemet.

Kolleger kigger på data på computer

Transitionsaftalen

Offentliggjorte tal for svar- og oppetidsmålinger på en række systemer. Målingerne afspejler gennemførslen af aftalte sekvenser på applikationsområder.

6.000

Så mange servere har KMD til at understøtte og servicere kunders virksomheder og organisationer.

Læs mere om KMD