Data Spaces

Behovet for at være i kontrol over egne data vokser parallelt med potentialet for værdiskabelse på tværs af datakilder. Data Spaces er en europæisk funderet vision for at dele data på tværs af siloer i organisationer, samfundet og nationale grænser.

KMD teknologi- og innovationskort - Data Spaces

Horisont 1

Teknologier der er kendt af både os og vores kunder. Teknologier der er blevet undersøgt grundigt eller er godt på vej ind i vores produkter, MVP’er eller innovationsprojekter.

Datamægler håndterer alle forespørgsler fra klienter (produkt, forbrug og metadata) og holder data replikeret inden for klyngen. Det sker på en sikker og højtydende måde. På en måde er det et sæt maskiner, der arbejder sammen om at kunne håndtere og behandle uendelige data i realtid.

FIWARE giver en organiseret struktur af open source-softwareplatformskomponenter, som kan monteres sammen og med andre tredjepartskomponenter med henblik på at bygge platforme, der understøtter udviklingen af intelligente løsninger hurtigere, nemmere og billigere. Kontekstplatforme muliggør håndtering af kontekstoplysninger på en yderst decentraliseret måde i stor skala.

Horisont 2

Teknologier der er kendt af enten os eller vores brugere, men ikke gennemtestet. Stærke kandidater til at indgå i POC’er for at under søge tekniske muligheder og værdi potentiel for vores kunder.

Autonom datavisualisering er en måde at forklare betydningen af data til folk, som er visuelt orienteret. Kerneopgaven for automatisk datavisualisering er, alt efter datasæt, at visualisere de spændende historier, de gemmer på, ved at transformere dataene (f.eks. valg af attributter, gruppering) og beslutte sig for den rigtige type visualisering (f.eks. søjle- eller linjediagrammer)

CNAP-platforme er en kombination af to grupper af cloud-baserede sikkerhedsløsninger. I de fleste tilfælde er CSPM (Cloud Security Posture Management - administration af niveau for cloud-sikkerhed) og CWPP'er (Cloud Workload Protection Platform - platform til beskyttelse af arbejdsbelastninger i clouden) separate værktøjer. CNAPP'er tilbyder begge dele i en enkelt, samlet løsning og desuden visse ekstra funktioner.

Data Fabric er en arkitektonisk tilgang til at forenkle dataadgang i en organisation for at gøre dataforbrug via selvbetjening mere enkel. Denne arkitektur er agnostisk i forhold til datamiljøer, processer, forsyning og geografi og integrerer samtidigt slutpunkt-til-slutpunkt datastyringsfunktioner. Et datastof automatiserer datasøgning, -governance og -forbrug.

Data-mesh vedrører distribueret arkitektur til datastyring. Idéen er at gøre data mere tilgængelige for virksomhedsbrugere ved at etablere direkte forbindelse mellem dataejere, dataproducenter og dataforbrugere. Data-mesh har til formål at forbedre forretningsresultater af datacentrerede løsninger og fremme ibrugtagning af moderne dataarkitekturer.

Differentiel beskyttelse af personlige oplysninger er et system til offentlig deling af oplysninger om et datasæt ved at beskrive mønstrene af grupper i datasættene samtidigt med, at der tilbageholdes oplysninger om de individuelle personer i datasættet. Idéen bag differentiel beskyttelse af personlige oplysninger er, at hvis effekten af at foretage en tilfældig erstatning i databasen er lille nok, kan resultatet af forespørgslen ikke bruges til at udlede ret meget om nogen enkeltperson, så der dermed opnås beskyttelse af personlige oplysninger.

En digital tvilling er en digital gengivelse af en fysisk genstand, proces eller service. En digital tvilling kan være en digital replika af en genstand i den fysiske verden, som f.eks. en jetmotor eller vindmølleparker eller endnu større elementer som f.eks. bygninger eller endda hele byer. Digital tvilling-teknologi kan bruges til at replikere processer for at indsamle data med henblik på at forudsige, hvordan de vil fungere i virkeligheden.

Vidensgraf, også kendt som et semantisk netværk, repræsenterer et netværk af virkelige enheder, dvs. objekter, hændelser, situationer eller koncepter, og illustrerer relationen mellem dem. Disse oplysninger gemmes normalt i en grafdatabase og visualiseres som en grafstruktur. En vidensgraf udgøres af tre hovedkomponenter: noder, edges og etiketter.

Modeller for intelligente data er almindelige datamodeller, der understøtter et digitalt marked af interoperative og replikerbare intelligente løsninger i flere sektorer. En model for intelligente data omfatter tre elementer: Skemaet eller teknisk gengivelse af modellen definerer de tekniske datatyper og strukturen, specifikationen for et skrevet dokument til menneskelige læsere og eksemplerne på nyttedataene.

Åbne data er data, der er åbent tilgængelige og kan udnyttes, redigeres og deles af hvem som helst til et hvilket som helst formål, også kommercielt. Åbne data er licenserede under en åben licens. En af de vigtigste former for åbne data er åbne myndighedsdata (OGD - open government data), som er en form for data, der oprettes af myndighedsinstitutioner.

Horisont 3

Teknologier som hverken vi eller vores kunder har haft mellem fingrene. Teknologier der er så relativt nye at deres værdi endnu ikke har materialiseret sig i kontekst af vores kunder og slutbrugere.

GAIA-X er et projekt, der efter sigende arbejder på udviklingen af en sammenslutning af udbydere af datainfrastruktur og -tjenester i Europa med det formål at sikre europæisk digital suverænitet.

Kvantedatabehandling er en teknologi, der udnytter lovene for kvantemekanik, som f.eks. superposition, sammenfiltring og kvanteinterferens, til at løse problemer, der er for komplekse for klassiske computere.

Kvantesikkerhed betyder at være modstandsdygtig over for den cybertrussel, der udgøres af kvantecomputere. Kvantecomputere kan beregne primtal og bryde med grundlaget for offentlig nøgle-kryptografi. Det er nødvendigt med et kryptografisk system, der fungerer problemfrit med aktuelle computere og teknologi, men samtidigt beskytter mod truslen fra kvantedatabehandling.

Hvordan kan vi hjælpe din virksomhed i gang?

Er du interesseret i at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe netop din virksomhed? Så kontakt os i dag til en uforpligtende snak.

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet