User Empowerment

Vi ser en stor udvikling i hvem og hvordan it-løsninger bliver brugt i samfundet. Vores slutbrugere er alt fra ældre der kæmper med et konstant mere digitaliseret samfund til digitalt indfødte generationer der indtræder på arbejdsmarkedet. Software-produkter og -services bliver nød til at forholde sig til hele kontinuummet og skabe omformelige løsninger.

User Empowerment

Horisont 1

Teknologier der er kendt af både os og vores kunder. Teknologier der er blevet undersøgt grundigt eller er godt på vej ind i vores produkter, MVP’er eller innovationsprojekter.

Grafana kan forespørge, visualisere, advare og forstå parametre, uanset hvor de er gemt. Den kan vise data ved hjælp af hurtige og fleksible klientsidegrafer med masser af muligheder. Den gør det muligt at udforske data gennem ad-hoc forespørgsler og dynamisk detailudledning. Den kan bruges til definition af regler for advarsler.

Ingen kode er en tilgang til softwareudvikling, der kræver få, om nogen, programmeringsfærdigheder til hurtigt at bygge et program. Det gør det muligt for medarbejdere i virksomheder at have den nødvendige domæneviden og forstå de forretningsmæssige krav til en app, uden at have viden om programmeringssprog, til at skabe softwareprogrammer, som f.eks. en form for websted, eller tilføje funktionalitet til et websted eller en app, der allerede findes.

Horisont 2

Teknologier der er kendt af enten os eller vores brugere, men ikke gennemtestet. Stærke kandidater til at indgå i POC’er for at under søge tekniske muligheder og værdi potentiel for vores kunder.

Naturlig sprogbehandling (NLP) er en gren af kunstig intelligens, der hjælper computere med at forstå, fortolke og manipulere menneskesprog. NLP trækker på flere forskellige discipliner, herunder computervidenskab og datalingvistik i sin stræben efter at udfylde tomrummet mellem menneskelig kommunikation og computerforståelse.

Selvbetjeningsanalyse er en form for BI (Business Intelligence), i hvilken professionelle inden for forretningsområder er i stand til og opmuntres til at foretage forespørgsler og generere rapporter på egen hånd med nominel IT-support. Selvbetjeningsanalyse karakteriseres ofte ved letanvendelige BI-værktøjer med grundlæggende analysefunktioner og en underliggende datamodel, der er blevet forenklet eller skaleret ned for bedre forståelse og forenklet dataadgang.

Selvbetjeningsautomatisering beskriver praksissen med at forbinde selvbetjening med andre forretningsprocesser og platforme gennem en løsning til automatisering af arbejdsbelastning eller styrkelse af slutbrugere med en selvbetjeningsportal til at køre forudkonfigurerede jobs og processer gennem en løsning til planlægning af virksomhedsjob.

Voice user interfaces (VUI'er) giver brugeren mulighed for at interagere med et system via stemme- eller talekommandoer. Det kan være en tilføjelse til en standardbrugergrænseflade for folk med handicap.

Horisont 3

Teknologier som hverken vi eller vores kunder har haft mellem fingrene. Teknologier der er så relativt nye at deres værdi endnu ikke har materialiseret sig i kontekst af vores kunder og slutbrugere.

ML-drevet brugergrænseflade blander menneskelig erfaring med automatiserede og ML-drevne teknologier. ML-grænseflade tilbyder en stor fordel ved ganske enkelt at angive de oplysninger, der er nødvendige for, at slutbrugeren nemmere kan træffe et valg. Der er intet pres om at træffe en beslutning.

Selvbetjenings-AI/ML automatiserer træning og implementering af en model, så erhvervsbrugeren kan koncentrere sig om dataene. Den overflødiggør kompliceret sikkerhed og Data Governance-bekymringer i forbindelse med klargøring af data. Mange af de analytiske opgaver på en AI/ML-platform er enten halv- eller helautomatiske.

Hvordan kan vi hjælpe din virksomhed i gang?

Er du interesseret i at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe netop din virksomhed? Så kontakt os i dag til en uforpligtende snak.

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet