Partnerskaber – genveje til at løfte ældrereformen

Regeringens udspil understreger vigtigheden af, at frisætte medarbejdere, fremme tværfagligt samarbejde, øge borgerens selvbestemmelse og inddrage civilsamfundet i ældreplejen.

Som ansvarlig for samarbejdet med vores partnere er Mie Enoch Engberg optaget af, at vi også gennem vores partnerskaber kan give jer i kommuner og regioner de redskaber, I skal bruge for at leve op til ældrereformen og den kommende sundhedsreform. 

Hvordan støtter vi jer bedst? 

Mie Enoch Engberg, der har ansvaret for vores partnerskaber, fortæller, at forretningsledelsen her i KMD Sundhed og Social selvfølgelig er optaget af at understøtte de opgaver, der udspringer af ældrereformen:

’Hvor vores spidskompetence er at støtte jeres hverdage gennem kernefunktionerne i KMD Nexus, er vores partnere stærke på tillægsydelser og -funktioner. Derfor er partnervejen den oplagte vej at kigge, når vi på kortest mulig tid skal møde jeres nye behov.’

Vi vil sammensætte nogle pakker, der understøtter jer i forhold til ældreloven

Helt konkret lagde Mie ud med at invitere en række partnere til en workshop, hvor fokus var at identificere de områder, hvor vi skal sætte turbo på.
Fordi de faste borgernære teams er så essentielle i reformen, inviterede vi også Pia Kürstein Kjellberg fra VIVE til at inspirere med viden fra den hollandske plejevirksomhed Buurtzorg. Deres erfaringer med selvstyrende teams kan være værdifulde, når vi former redskaber til danske forhold. 

Ballerup Kommunes hjemmepleje var også så venlig at komme og præsentere, hvordan de allerede nu arbejder med faste teams, lokalt her i Danmark. 

Hvad kom på bordet?

På bagkant af erfaringerne fra Buurtzorg og Ballerup står det fx klart, at dashboards er afgørende for, at de faste, borgernære teams kan få succes. Så det er noget, vi arbejder videre med. Hvad og hvordan – det kigger vi ind i. Og vi får brug for jeres viden og erfaringer ude i kommunerne.

 En omhyggelig datadrevet planlægningsmotor vil også være en forudsætning. Den opgave løfter vores partner Pondoo.

Og vores partner Oiva kan med deres dialognet sikrer kommunikationen mellem medarbejdergrupper. 

Mie fortæller om workshoppen: ’Vi fik grundstenen, noget vi kan arbejde videre med. Vi arbejdede i tre grupper, der alle kom med gode bud. Vi har planlagt, at de tre grupper skal mødes igen til sessioner.’

Hvad sker der nu?

Vi konverterer de indsigter, vi allerede har opnået og går videre med flere dialoger. For hvordan sikrer vi, at it-løsningerne ikke kun effektiviserer arbejdsprocesserne, men også skaber konkret værdi for både medarbejdere og borgere? Og hvilke data er mest relevante og værdifulde at udstille for medarbejdere i de faste teams?

Mie fortæller, at vi kommer til at invitere til flere workshops. Vi bliver skarpe på, hvordan KMD Nexus bedst understøtter de nye krav til fremtidens ældrepleje.