Sekoia er nu en del af KMD Sundhed og Social

I slutningen af januar blev størstedelen af Sekoia, vores hidtidige strategiske partner, til KMD Sekoia. Det ser vi i KMD Sundhed og Social mange gode muligheder i. Men hvordan ser I, vores kunder, på situationen? Og hvilke muligheder ser vores nye kolleger fra Sekoia for deres løsning, nu vi bor sammen i KMD?

Kit Borup, social- og sundhedschef samt fungerende ældre- og omsorgschef i Mariagerfjord Kommune, fortæller om sit syn på, at Sekoia er blevet en del af KMD.

Kort om Sekoia – nu KMD Sekoia

Sekoia blev startet i Aarhus i 2011, hvor Claus Nielsen, Morten Mathiesen og Tobias Høher satte sig for at skabe en brugerflade-app til journaliseringsløsninger.
Nu lever Sekoia videre som KMD Sekoia. Sekoia-appen er stærk på planlægning, dokumentation og kommunikation.

KMD Sekoia har:
- 60 kunder fordelt i Danmark, Sverige og UK
- 25.000 aktive brugere, primært fagpersonale, der arbejder med ældre, sundhed og social samt børn og unge.

Inklusive de tre stiftere har alt i alt ni Sekoia-medarbejdere nu deres hverdag på KMD-kontoret i Aarhus.

Én, der repræsenterer Sekoias og Nexus’ fagområder meget bredt, er Kit Borup. Kit Borup er ikke ’bare’ social- og sundhedschef i Mariagerfjord Kommune. I øjeblikket er hun også fungerende ældre- og omsorgschef i kommunen.  

Hvad tænkte du, da du hørte, at Sekoia og KMD Sundhed og Social skulle blive til én aktør? Var det forhåbninger eller måske også bekymringer?

’Faktisk var det begge dele. Det helt vigtige er, at Sekoia kører videre. Derudover er det mit håb, at det kan betyde, at vi kommer til at kunne betjene hele Nexus via Sekoia. Så vi eksempelvis kan færdiggøre alle opgaver ude hos vores borgere.’ 

I hvilke situationer er det, I ønsker jer en stærkere kobling mellem Sekoia og KMD Nexus?

’Et eksempel kan være i socialpsykiatrien – der vil vi gerne have skemaer og strukturværktøjer til borgere og personalet via Sekoia-appen. En borger vil helt anderledes opleve at være selvkørende, hvis hun eller han selv kan vinge af, at en opgave er udført – i stedet for at skulle kontrolleres af personalet. Får vi Sekoia ind over, kan personalet nøjes med at rose og bakke op.’ 

Så det er både borgere og medarbejdere, du har i tankerne?

’Det hænger sammen, ja. Udover enkelhed kan Sekoia koblet med Nexus være med til at løse nogle sproglige og skriftlige udfordringer. Mange medarbejdere har det svært med skriftlig dokumentation. Vi vil gerne kunne lægge små videoer, der introducerer nye opgaver. På den måde vil gamle hr. Petersen også kunne nøjes med at fortælle om sine morgenrutiner én gang for alle – hvis vi nemt og trygt kan opbevare hans fortælling.  

Den bekymring, der også meldte sig hos dig, hvad gik den ud på?

’Den bunder i, at vi kender Sekoia som en lille, agil virksomhed, der hurtigt tilpasser, når der er brug for det. KMD Nexus er en stor, bred løsning, der er bundet op på mange flere lovkrav og regulativer, og det præger så også samarbejdet – det bliver langsommere. Dér håber jeg, at Sekoia får lov til at køre videre på deres egen måde.’ 

Så vi skal være opmærksomme på at holde fast i Sekoias kultur?

’Meget gerne. Jeg har siddet med rigtig mange it-implementeringer. Og ingen andre implementeringer er gået så godt hos frontpersonalet som Sekoias. Ude på botilbuddene – det er gået så glat, det var reelt plug & play. De var endda parate til at stille op om natten, hvis brugerne havde spørgsmål. Og det er ekstra vigtigt i den arbejdskraftsituation, vi har.  

Har du andre gode råd til os?

’Jeg tror såmænd godt, at I ved, at omtanken i forhold til vores medarbejdere og borgere vejer tungere og tungere, når vi skal vælge leverandører. Vi ledere skal nok trække de oplysninger, vi har brug for. Så mit råd er, at I skal dyrke den brugergrænseflade – den glasplade – Sekoia lægger ind over KMD Nexus’.

To ud af Sekoias tre stiftere: Morten Mathiesen og Tobias Høher. Claus Nielsen var også med til at starte Sekoia og er nu leder af KMD Sekoias udviklingsafdeling.

Morten og Tobias, når Kit Borup fra Mariagerfjord Kommune fortæller, at vi skal dyrke de muligheder, der ligger i brugergrænsefladen, når vi kobler Sekoia-appen med KMD Nexus – hvad siger I så til det?

’Det er både vores ønske og ambition! Der er et stadigt større behov for integrerede løsninger. Vi forventer, at vi, nu hvor vi er en del af KMD, vil kunne forkorte processerne for at sætte mere Sekoia i spil hos kunderne.’ 

I hvilke retninger kigger I først?

’Helt overordnet er det en større sammensmeltning af Sekoia og KMD Nexus. Rækkefølgen … Det ved vi ikke endnu. Men det er oplagt at kigge på at koble kalenderen i KMD Nexus med opgaveoversigten i Sekoia. Det er noget af det, vi glæder os til. Og der er meget mere – vi vil også have et mere smidigt fælles login, der varer hele dagen.’ 

Og når Kit Borup efterlyser, at hendes medarbejdere kan afslutte deres dokumentering ude hos borgeren, har I så et svar på det?

’Dét har vi. I Sekoia-appen kan man allerede arbejde med både FSIII og VUM 2.0, men vi vil også gerne integrere flere af vores unikke skemaer. Så kan udførende medarbejdere det meste i Sekoia.’ 

I og Kit Borup er meget enige om, hvad der produktmæssigt skal komme ud af, at Sekoia er blevet en del KMD. Hvordan ser det ud for jer som medarbejdere?

’Der er lidt baggrund på sin plads’, fortæller Morten: ’Sekoia-navnet er inspireret af det enorme californiske sequioa-træ. Vi stræber efter at være grundstammen i pleje- og omsorgspersonalets hverdag på samme måde, som sequioaen er det i sit økosystem. Og i Sekoia har vi længe talt om, at vi gerne vil stå sammen med andre træer. Det giver symbioser og stabilitet.