Webinar on demand: Hvordan automatiserer du dit CO2-regnskab, og hvad er dine emissionskilder?

Den grønne agenda har for mange stort fokus, men hvordan automatiserer du dit CO2-regnskab, og hvad er dine emissionskilder?

I dette webinar sættes der spot på mulighederne med et automatiseret CO2-regnskab, datagrundlag, samt hvordan KMD CarbonKey virkemiddelberegner kan understøtte jeres klimastrategiske arbejde. Webinaret kommer blandt andet ind på, hvilke områder der er svære at beregne, hvorfor Exiobase er en god grundkilde, og hvorfor UNSPSC er så stærk et datagrundlag. Webinaret er afholdt i samarbejde med Viegand Maagøe, og der vil løbende afholdes webinarer, hvor der stilles skarpt på den grønne agenda. 

Få adgang til webinaret