webinar: Hybrid IT - Digital transformation på jeres præmisser

Hent mest mulig forretningsværdi med et cloud-baseret teknologilandskab

Måske står I, som mange andre virksomheder og organisationer på tærsklen til at modernisere jeres it-infrastruktur, måske har I allerede taget de første skridt. Det kan være relativt nemt kan flytte standardiserede kalendersystemer, e-mailsystemer, simple dokumenter og lignende ud i skyen. Men hvad med de tungere forretningskritiske applikationer? Hvordan beskytter I på den ene side jeres investering i den teknologi, der i årevis har udgjort fundamentet for jeres kerneforretning, samtidig med at I på den anden side rækker ud efter de mange nye muligheder i clouden?

Kort sagt: Hvordan rammer man som virksomhed den gyldne balance mellem at bruge færrest mulige ressourcer og hente mest mulig forretningsværdi ud af de næste mange års bevægelse fra et primært on premise-baseret teknologilandskab til et mere og mere cloud-baseret teknologilandskab?

I webinaret har vi inviteret Stefan Lissau Erichsen, Group Senior Director i Energinet i studiet. Stefan vil fortælle om de overvejelser Energinet har gjort sig i forhold til at modernisere deres it-infrastruktur. Og om de første skridt på rejsen.

Få adgang til webinaret