På denne side er det muligt at finde oplysninger om juridiske forhold vedrørende brug af kmd.dk.

1. Rettigheder
2. Ansvar
3. Links
4. Sikkerhed
4.1 Privatlivspolitik
4.2 Cookies
5. Pligtmæssige oplysninger
5.1 Brancheorganisationer og godkendelsesordninger

1. Rettigheder

Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører KMD A/S (CVR: DK26911745) og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning.

Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er alene tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre andet forudgående er aftalt skriftligt med KMD.

Ovennævnte materiale må således ikke gøres til genstand for offentliggørelse eller fremvisning uden KMDs forudgående skriftlige tilladelse. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden KMDs forudgående skriftlige tilladelse.
Overtrædelse af ovenstående kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

Det er ikke tilladt at fjerne meddelelser fra websitet eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Det er dog tilladt for brugere af websitet frit at printe materiale til eget privat ikke-kommercielt brug. Det er også tilladt at linke til artikler på websitet, så længe dette sker på en loyal måde og i overensstemmelse med gældende dansk ret.

2. Ansvar

Brugen af websitet sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på websitet gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. KMD fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr.

KMD hæfter ikke for fejl i programmel, fejl i beregninger, transmissionsfejl og andre fejl, der bevirker, at brugeren får forkerte eller mangelfulde oplysninger. Alle beregninger, der foretages via programmel stillet til rådighed på dette website, skal betragtes som vejledende og leveres uden ansvar for KMD.

Enhver anden skriftlig aftale vedrørende brugen af dette website, indgået mellem KMD og brugeren, har forrang frem for disse betingelser i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse betingelser og den nævnte anden skriftlige aftale.

3. Links

Dette website indeholder links til andre websites. Hvis disse links benyttes, vær da opmærksom på, at disse ikke er under KMDs kontrol. KMD er derfor ikke ansvarlig for indholdet af eller links i disse websites. Bemærk også at disse websites privatlivspolitik kan adskille sig fra KMDs privatlivspolitik.

Det samme gælder for websites, der er forbundet til dette website via links.

4. Sikkerhed

I KMD har vi et ledelsessystem for informationssikkerhed. Vi behandler alt data, herunder dine personoplysninger i overensstemmelse med de sikkerhedspolitikker, -processer og -kontroller, som er indeholdt i vores ISO27001 certificerede ledelsessystemer for informationssikkerhed. Det betyder at dine personoplysninger beskyttes mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

4.1 Privatlivspolitik

Om behandling af persondata se venligst KMDs privatlivspolitik.

4.2 Cookies

Om brug af cookies se venligst KMDs politik om cookies.

5. Pligtmæssige oplysninger

Dette website ejes og drives af:

KMD A/S
Lautrupparken 40
2750 Ballerup

Telefon 4460 1000
Telefax 4460 4106
E-mail info@kmd.dk
CVR: DK26911745

Se alle KMD-adresser

5.1 Brancheorganisationer og godkendelsesordninger

KMD er medlem af IT- Branchen og Danske Erhverv, samt anmeldt til Datatilsynet som edb-servicevirksomhed. Du kan endvidere læse om KMDs certificeringer på denne side.