Sammenhængende borgerforløb med KMD Nova Link

Kunder som anvender KMD Nova Link

Gør som vores kunder og vælg KMD Nova Link til at styrke samarbejdet i din kommune.
Du kan læse mere om, hvordan udvalgte kunder bruger KMD Nova Link i vores kundecases længere nede.

Brugerstyring

Fælles samarbejdsrum

KMD Nova Link er et fælles samarbejdsrum, hvor relevante fagpersoner kan se data fra andre fagsystemer for at holde sig opdateret om borgerens forløb.
Det giver jer mulighed for at skabe mere effektive arbejdsgange på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-, social- & sundhed- og børn- & familieområdet.

Styrket borgerinddragelse

KMD Nova Link styrker samarbejdet mellem borgeren og kommunen, da borgeren får mulighed for selv at tage aktiv del i eget forløb.
Det giver borgeren værdi, fordi borgeren oplever en mere samlet løsning og en følelse af selv at være en del af den.

UX på nettet

Digitale nøgler til tværfagligt samarbejde og koordinering

KMD Nova Link har lavet 4 digitale nøgler til at høste flere potentialer i jeres tværfaglige samarbejde og koordinering i borgerforløb med behov for en koordineret indsats.
Nøglerne er lavet så fleksible, at de kan passe ind i den enkelte kommunes praksis og eksisterende arbejdsgange. Det vil sige, at I kan vælge at tage nøglerne i brug enkeltvis eller dem alle sammen på én gang.

De fire digitale nøgler i KMD Nova Link

Samarbejdsrummet

I samarbejdsrummet giver KMD dig fire nøgler til nemt at vidensdele og lave en fælles plan for borgeren.

KMD Nova Link til digital helhed og sammenhæng

KMD Nova Link indeholder en lang række af understøttende funktioner, som gør det lettere for jer at samarbejde om en helhedsorienteret indsats for borgeren.

En mand og to kvinder ved et skrivebord, der kigger på skærmen på en bærbar computer

Nemmere planlægning og koordinering

Kalendervisningen gør det nemt at planlægge og koordinere konkrete aktiviteter med borgeren og andre, der deltager i samarbejdet omkring borgeren. Kalenderen giver jer et overblik over, hvilke forløb og aktiviteter den enkelte borger er i gang med. På den måde undgår I at planlægge forløb og aftaler, som ligger oven i hinanden. Saml fx borgerens møder med kommunen på én dag, så borger slipper for at møde op flere dage.

To kvindelige kollegaer, der sammen kigger på et dokument

Bedre overblik over borgerens forløb

Planen giver et overblik over historiske, igangværende og fremtidige mål, forløb, indsatser og aktiviteter, som den enkelte borger er, eller har været i gang med på tværs af fagområderne.

En hånd på tastaturet af en bærbar computer, og en hånd der peger på skærmen

Fælles koordinering og dialog omkring borgeren

Beskedvæggen giver mulighed for en fælles koordinering og dialog omkring borgeren i et GDPR sikkert samarbejdsrum. Beskedvæggen knytter sig til den enkelte borger, og oprettede beskeder gemmes i samarbejdsrummet, så længe sagen er åben. På den måde sikres det, at viden ikke går tabt, også selvom én eller flere kontaktpersoner ikke længere er tilknyttet borgeren.

Kvindelig medarbejders fingre peger på mandlig kollegas notesblok

Fælles forståelse i samarbejdet

Beskrivelse kan benyttes til at skabe en fælles forståelse ved i fællesskab at lave en afdækning af borgerens livssituation. Det giver både borger, og dem som deltager i samarbejdet, mulighed for at nuancere og fastholde de vigtigste pointer omkring borgerens situation. Afdækning af livssituation giver et fælles udgangspunkt for at beslutte fokus og prioritere de koordinerede indsatser.

Kvinde smiler ved computer

Nemmere samarbejde

Kontakter, angiver de personer, der er koblet til borgerens sager i de respektive fagsystemer. Information om kontaktpersoner i samarbejdet om borgeren hentes automatisk fra kommunens fagsystemer, som er integreret med samarbejdsrummet. Der er også muligt manuelt at oprette vigtige kontaktpersoner direkte i samarbejdsrummet.

Glad mand sidder med tablet

Styrket borgerinddragelse

Borgerappen en er et værktøj til at styrke samarbejdet mellem borgeren og kommunen, og gør det muligt for borgeren selv at tage aktiv del i at udføre den plan, der er blevet lagt i samarbejde med kommunen. Med borgerappen får borgeren en følelse af selv at være en del af løsningen, ved at få adgang til data og derved få et nemt overblik over aftaler, opgaver og kontaktpersoner.

Nærbillede af kvindes hænder, der holder en smartphone

Bedre koordinerede indsatser for unge

KUI er særligt relevant for samarbejdspartnerne i den kommunale ungeindsats, og giver et fælles udgangspunkt for at beslutte fokus og prioritere de koordinerede indsatser for den unge.
KUI giver samarbejdspartnere mulighed for at se det vejledningsfaglige vurdering af den unge, og kan danne udgangspunkt for en dialog om yderligere koordinering, eller samarbejde til andre understøttende indsatser.

Udnyt fordelene ved at vælge KMD Nova Link

Personlig overlevering

Sammen kan vi mere

Undgå at miste mening, engagement og energi, og benyt KMD Nova Link i det afgørende tværfaglige samarbejde.
Grafik af dollarkursen, der falder

Når tid er penge

Med KMD Nova Link undgår I at miste penge brugt på dobbeltindsatser på grund af manglende fælles indsigt.
Database deler data

Skab værdi med ressourcestyring

Ved at anvende KMD Nova Link i det tværfaglige samarbejde undgår I at miste penge og ressourcer brugt på ukoordinerede og unødigt lange borgerforløb.
Grafik af et ur med et tandhjul i højre side

Når tid er en knap ressource

Undgå at miste tid brugt på at sikre nødvendig information om ”Hvem, hvad & hvornår”. KMD Nova Link serverer, let og simpelt, relevant viden omkring borgeren for jer.
Videomøde

Den grønne vej til borgerkontakt

Hver gang vi sender mails efterlades et negativt Co2 aftryk. På beskedvæggen i samarbejdsrummet er det muligt at håndholde kommunikationen med alle relevante parter i borgersamarbejdet. Det betyder ikke kun mulighed for nemmere videndeling og overblik over al jeres kommunikation i det tværgående samarbejde, men også færre afsendte mails. Det gavner miljøet uden at gå på kompromis med servicens kvalitet.
SKI rammeaftaler

Planlægning kan også være grønt

I borgerappen er borgerens kalenderaftaler synlige for borgeren. Der gives ruteforslag, så borgeren nemt kan finde den direkte vej til der, hvor vedkommende skal møde op – og dermed minimere vejtid. I har desuden mulighed for at se borgerens kalenderaktiviteter på tværs fagområderne, så I nemt kan planlægge borgerens møder med kommunen på samme dag. Det sparer unødige udgifter til transport - både de økonomiske og miljømæssige.
Kontorbygning

Lad bilen stå til gavn for miljøet

Vi ser et stort potentiale i at holde workshop og møder online med vores kunder i tilfælde, hvor det giver mening. Det sparer både tid og gavner miljøet at lade bilen stå og mødes online i stedet for fysisk.

Få overblik med KMD Nova Link på tværs af fagområder

I KMD Nova Link får du et borgeroverblik på tværs af de fagområder i kommunen, som er relevante for at kunne samarbejde om en helhedsorienteret indsats for borgeren. Løsningen giver overblik over borgerens indsatser, tilbud, mål og konkrete kalenderaktiviteter. Der er taget hånd om samtykke. Du ser kun data på tværs af forvaltninger i KMD Nova Link, hvis du aktivt har forholdt dig til borgerens samtykke. Samtykket er vigtigt for, at vi ikke viser data, vi ikke må, og fordrer samtidig det tillidsopbyggende forhold til borgeren, da borgeren har del i beslutningen.

Ofte stillede spørgsmål

Vil du vide mere? Læs svarene på de mest stillede spørgsmål om KMD Nova Link her

Ja. Medarbejdere, der ikke har et fagsystem, men som allerede er koblet til KMD Nova Link i dag, kan indgå i samarbejdet i KMD Nova Link med den rette brugerrolle. Det er muligt at få adgang via browser både på computer og mobile tablets.

Alle borgere har individuelle livsforløb som kræver forskellige typer af samarbejde, både med borgeren og dem i samarbejdet omkring borgeren.
I KMD Nova Link får I fleksibilitet til at samarbejdet kan udvikle sig i takt med borgerens behov.

KMD Nova Link benytter rammearkitekturen og de servicekomponenter som er tilgængelige. Vi har blandt andet implementeret brugen af CPR-service, context handler og dialog integration.
Vi hjælper jer i gang, så I kommer godt fra start. På et fælles opstartsmøde ligger vi i fællesskab en plan for, hvordan I kommer godt i gang, og hvordan I kan skabe gevinst af KMD Nova Link.