En jernkæde lukker af for et område

Beskyttelse efter højeste standarder

Vores service er udviklet i samarbejde med Danmarks Nationalbank og lever op til de højeste governance- og sikkerhedskrav, bl.a. GDPR.

Enkel beskyttelse af ny teknologi

Vores service giver jer en enkel beskyttelse af data, når I eksempelvis arbejder med teknologier såsom big data, data analytics og machine learning.

Sløring af følsomme oplysninger

Vores service giver jer mulighed for at anvende pseudonymisering, demaskering, kryptering og dekryptering til beskyttelse af jeres følsomme data.

It der overholder lovkrav

Balancer forretningsbehov og lovgivningskrav

Har I mange følsomme data, transaktioner, systemer og brugere? Og indgår de i mange analyser og processer? Så ved I også, at det er en balanceakt at understøtte forretningsbehov med sikkerheds- og compliance-krav. KMD’s Data Protection Service er skabt ud fra en vision om at beskytte personfølsomme data maksimalt og samtidig gøre det nemmere at håndtere og anvende følsomme nøgledata i dagligdagen. Konceptet er udviklet af KMD i samarbejde med Danmarks Nationalbank.

Dækker fire grundlæggende dataforhold

KMD Data Protection Service understøtter fire grundlæggende dataforhold. Implementering af jeres data policy – herunder sikkerhed, adgangsstyring, datadistribution og dokumentation. Styring af jeres data-governance – herunder dataadgang, datahåndtering, dokumentation og logning. Håndtering af jeres datasikkerhed – herunder beskyttelse af både enkeltværdier og/eller databaser. Kontrol over jeres dataintegritet – herunder stringens i jeres brug af data til analyser, da alle data som udgangspunkt er pseudonymiserede eller krypterede efter ensartede principper.

Optimeret sikkerhedskoncept
Indsamling af data

Forskellige anvendelsesområder

KMD Data Protection Service er bl.a. oplagt i produktions- og udviklingsmiljøer, hvor virksomheder kan bruge en kopi af produktionsdataene, så de følsomme data er beskyttet. Servicen er oplagt i virksomheder, hvor data findes i flere udgaver i flere afdelinger, fordi dataene kan ligge i lokale, ikke-sikrede databaser og regneark, da person- eller virksomhedshenførbare informationer er krypterede. Endelig er servicen oplagt til detailvirksomheder, hvor man ønsker at udføre analyser på detail- og individniveau, men har brug for at kryptere eller pseudonymisere følsomme oplysninger.

Kontakt

Medarbejdere i KMD

Anette Holck

Sales Director, DIMA LG Data & Project Management

Send besked