Overvældet ung kvinde med taleboble, hvori der står "CO2 regnskab og Scope 3? Puha, den venter vi lige med til i morgen"
Overrasket mand med taleboble, hvori der står "Nem vej til et troværdigt CO2 regnskab"

PRÆCISION I CO2-REGNSKABET

Opnå et præcist CO2-regnskab ved at basere emissionsberegningerne på dit specifikke forbrug inden for nøje definerede kategorier. Vores løsning inkluderer fysiske varer, services og investeringer. Med KMD CarbonKey har du mulighed for at opgøre emissionen specifikt for hver enkelt kategori. Vores partner, Viegand Maagøe, fastsætter løbende emissionsfaktorer for hver kategori baseret på enheder som styk, kilo, liter og arbejdstimer, frem for priser. Vi støtter også produktbaserede emissioner oplyst af leverandører, efter en faglig vurdering af deres overensstemmelse med internationale standarder for klimaaftryk.

Understøttelse af CSRD med brug af Green House Gas-standarder

KMD CarbonKey benytter en præcis klassifikation af aktivitetsdata for at sikre, at du kan rapportere i overensstemmelse med principperne i Green House Gas-protokollen. På den måde er du forberedt til at rapportere om din klimapåvirkning i forhold til EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
Undrende kvinde med taleboble, hvori der står "CSRD-klar? Klarer de ikke den i indkøb?"
Undrende mand med taleboble, hvori der står "Retvisende klimaregnskab... mon ikke den ligger på økonomis bord?"

Transparens giver tryghed

Med KMD CarbonKey har du fuld adgang til at dykke ned i dit CO2-regnskab og undersøge, hvilke dele af din organisation, leverandører eller aktiviteter der bidrager mest til CO2-udledningen. Vores regnskab inkluderer KPI'er, der giver dig et klart overblik over, hvordan emissionen er opgjort på produktniveau, enhedsniveau og prisniveau.

Fuldautomatisk CO2-regnskab

Med KMD CarbonKey får du et løbende og fuldautomatiseret CO2-regnskab for scope 1, 2 og 3. Regnskabet opdateres månedligt med de nyeste forbrugsdata, uden at du skal bruge ressourcer på omfattende dataindsamling. Applikationen muliggør også integration med KMD Indkøbsanalyse for automatisk indhentning af data.
Bekymret mand med taleboble, hvori der står "Scope 3 rapportering? Bare den ikke lander hos mig"
Tree tops with circular graphic and binary numbers

Dataunderstøttet klimastrategi med vores CO2-beregner

Lad dine egne data guide dig til de rette beslutninger om klimaindsatser, der har betydning for både økonomien og CO2-emissionen. KMD CarbonKey indeholder en scenarieberegner, der giver dig mulighed for at evaluere virkningen af forskellige forbedringsinitiativer, inden du træffer beslutninger. Du kan også følge op på effekten direkte i CO2-regnskabet, når du implementerer klimainitiativer.

MØD VORES KLIMAPARTNER, VIEGAND MAAGØE

KMD CarbonKey er udviklet i samarbejde med Viegand Maagøe, et konsulentfirma specialiseret i klimaregnskaber og bæredygtighedsrådgivning. De leverer de underliggende emissionsdata og har ekspertise inden for kravene til CO2-regnskaber og effektivt arbejde med klimastrategier.
Viegand Maagoee logo

Jeres FORDELE MED KMD CARBONKEY

Elpære

Stærkt fagligt niveau

KMD CarbonKey er udviklet i samarbejde med klimaeksperterne, Viegand Maagøe.
SKI rammeaftaler

Internationale beregningsmetoder

KMD CarbonKey benytter CO2-emissioner, der fastsættes på baggrund af internationalt anerkendte beregningsmetoder.
Kontorbygning

Understøtter både offentlige organisationer og private virksomheder

KMD CarbonKey kan både anvendes af offentlige organisationer og private virksomheder med digitale indkøbsdata.

Dataanalyse

Høj præcision

Vores CO2-regnskab baseres på enhedsbaserede emissionsfaktorer for nøje definerede kategorier, hvilket sikrer høj præcision.
Graf

Udvikles kontinuerligt

Præcisionen i beregninger af klimadata forbedres hele tiden i samarbejde med Viegand Maagøe. Brugervenligheden optimeres løbende med brugergruppen.

 
Globalt netværk

Fuldautomatisk CO2-regnskab

Data indlæses løbende, så du altid har et opdateret CO2-regnskab uden omfattende indsamling af aktivitetsdata.

Fuld indsigt i jeres CO2-udledning

Planlæg jeres klimastrategi med kendskabet til, hvilke indsatser der accelererer netop jeres grønne omstilling

KMD CarbonKey består af 3 moduler:

Fuldautomatiseret og præcist CO2-regnskab

Scenarieberegner, der gør det muligt for jer at beregne økonomisk og klimamæssig effekt på introduktion af forskellige klimatiltag

Monitorering af de klimainitiativer I har sat i gang i organisationen – direkte i CO2-regnskabet

WEBINARER OM CO2-beregneren, KMD CARBONKEY

Læs vores faktaark om KMD CarbonKey

Miniature af forsiden på faktaark for KMD CarbonKey
FAKTAARK

KMD CarbonKey

Få indblik i, hvordan KMD CarbonKey kan understøtte organisationer i at skubbe den grønne omstilling fremad.

Hent og læs

Ofte stillede spørgsmål om CO2-beregneren

Målet med KMD CarbonKey er at sikre, at dine emissionsdata altid er så præcise som muligt. Derfor samarbejder vi med Viegand Maagøe, som analyserer hver enkelt forbrugskategori og fastsætter emissionsniveauerne for hver kategori. Viegand Maagøe bruger internationale databaser med emissioner, LCA'er og EPD'er for produkter i de forskellige kategorier. Vi foretager også en indledende analyse af dine forbrugsmønstre, da dette har indflydelse på fastsættelsen af emissionsfaktorerne for typisk forbrug inden for hver kategori. Vi prioriterer også samarbejdet med dig om, hvilke scope 3 produktkategorier der skal håndteres først. Volumen af indkøb inden for kategorierne og de kategorier, der generelt har en stor CO2-aftryk, påvirker denne prioritering.
Absolut. KMD CarbonKey fokuserer netop på at levere markedets mest præcise CO2-regnskab til brug for private virksomheder og andre formål. Når det kommer til CSRD, kan vi give dig afrapportering på alle 18 hovedkategorier i Green House Gas-protokollen, opdelt i scope 1, 2 og 3. CO2-regnskabet i KMD CarbonKey giver dig et nøjagtigt overblik over emissionen fordelt på disse kategorier, så du nemt og effektivt kan få de nødvendige data til brug for CSRD.

Ja. Mange CO2-beregningsværktøjer, både offentlige og private, baserer sig på prisbaserede emissionstal på brancheniveau. Dette skyldes ofte tilgængeligheden af sådanne tal i frit tilgængelige databaser som Exiobase. Der er dog to primære problemer med denne tilgang. For det første er prisbaserede emissionsberegninger følsomme over for inflation og generelle prisændringer. Desuden medfører det uheldige konsekvenser, at hvis du vælger at betale en lidt højere pris for et mere bæredygtigt produkt, resulterer det automatisk i en højere emission i dit CO2-regnskab. For det andet angiver Exiobase emissioner baseret på forbruget i euro, opdelt på 165 forskellige brancher. Dette fører til lav præcision i emissionsberegningerne på individuelle fakturaer eller forbrugsposter. 

I KMD CarbonKey arbejder vi målrettet på at opgøre så stor en del af emissionerne som muligt i enheder som liter, kilo, styk og arbejdstimer. Hver måned leverer Viegand Maagøe yderligere emissionsfaktorer, som bruges til at forbedre dækningen af enhedsbaserede emissioner. Indtil videre har vi allerede leveret enhedsbaserede emissionsfaktorer for tusindvis af kategorier. Kontakt os for at få yderligere indblik i dette arbejde og en opdateret status.

Vi er klar over, at emissionerne for forskellige typer af forbrug kan ændre sig over tid. Det kan skyldes udviklingen af mere klimavenlig energiproduktion, ændrede produktionsmetoder eller øget viden om bedre metoder til at fastlægge emissioner for forskellige produkter. Hos KMD håndterer vi disse ændringer ved at lade dig angive en start- og slutdato for hver emissionsfaktor, der anvendes i dit regnskab. Dette giver mulighed for at tage højde for ændringer i emissionen over tid. Derudover foretager vi månedlige genberegninger af alle data i dit regnskab. Det betyder, at forbedringer i emissionsfaktorer automatisk påvirker også historiske data. Dette er afgørende for at kunne følge udviklingen af din klimabelastning og sikre, at beregningerne sker på samme grundlag år efter år. Det sparer dig også for den potentielt ressourcekrævende opgave med manuelt at genberegne tidligere års regnskaber for at opnå et gyldigt sammenligningsgrundlag.

Nej, KMD CarbonKey er en selvstændig applikation, men den kan automatisk hente data fra KMD Indkøbsanalyse. Hvis du bruger et andet system, har KMD CarbonKey også en grænseflade, der understøtter indlæsning af forbrugsdata, som kan leveres i det format, du foretrækker, baseret på en række understøttede standardformater.
Hvis du har data, der er relevante for dit CO2-regnskab, kan du løbende sende dem til KMD CarbonKey. Det kan være elektroniske fakturaer eller data om kørselsafregning, medarbejderpendling osv. UNSPSC-klassifikationen understøtter alle typer af forbrugsdata, så der er ingen begrænsning for, hvilke kategorier af data applikationen kan modtage.
Når vi fastsætter emissioner, vurderer vi, om du skal have individuelle emissionsværdier for hver enkelt produktkategori, eller om vi kan anvende de samme værdier på nationalt niveau. For eksempel fastsættes emissionsfaktorerne for scope 1 og 2 individuelt for dig som kunde. På internationalt niveau bruger vi forskellige emissionsfaktorer fra land til land. Der er endda særlige emissionsfaktorer for Norge.
Ja, det gør vi. KMD CarbonKey har en grænseflade, hvor du som kunde får et overblik over de produktspecifikke emissioner, der anvendes i dit CO2-regnskab. Når vi modtager emissionsdata fra leverandører, validerer vi dem hos Viegand Maagøe for at sikre, at emissionsværdierne er fastsat i overensstemmelse med godkendte internationale beregningsmetoder. Hvis dette er tilfældet, får emissionsfaktoren en verificeret status og inkluderes automatisk i dit CO-regnskab. Du har fuld kontrol over, hvilke produktspecifikke emissionsfaktorer du ønsker at bruge. Det betyder, at du kan fravælge de verificerede emissionsfaktorer og også registrere dine egne produktspecifikke emissionsfaktorer til brug i dit eget regnskab.
KMD CarbonKey dækker hele scope 3, så længe applikationen modtager indkøbs- eller forbrugsdata inden for dette område. Vores kunder på KMD CarbonKey har typisk data for op til ca. 10.000 forskellige scope 3 kategorier årligt. Dette stiller store krav til præcis klassifikation af indkøbs- og forbrugsdata samt til emissionsfaktorerne. Vi arbejder kontinuerligt på at få enhedsbaserede emissionsfaktorer for flere og flere af de 10.000 kategorier. Kontakt os gerne for at få en opdateret status om dette arbejde.
Vi bruger det internationale klassifikationssystem UNSPSC (United Nations Standard Product and Services Code) til at klassificere dine forbrugsdata. UNSPSC er et globalt klassifikationssystem for varer og tjenesteydelser, der omfatter 80.000 kategorier, der er hierarkisk struktureret i 4 niveauer. Ved at bruge dette system kan vi klassificere dine data i meget specifikke kategorier, hvilket er afgørende for et præcist CO2-regnskab. Inden for IT har vi f.eks. separate kategorier til bærbare computere, tablets, stationære computere, servere, tastaturer, skærme osv. Denne præcision sikrer, at indholdet i hver kategori er homogent, og det giver Viegand Maagøe de bedst mulige forudsætninger for at fastsætte præcise emissionsfaktorer for f.eks. køb af 1 styk i kategorien. Hvis du ikke bruger UNSPSC som klassifikationssystem, tilbyder KMD også et separat modul til klassifikation af dine forbrugsdata. Kontakt mig gerne for at høre mere om mulighederne for klassifikation.
Ja, det gør den. Regnskabet har allerede information om det hidtil forbrugte i de forskellige kategorier, herunder både emission og pris. Ved at opstille en model for ændring af forbrugsadfærd kan du se den forventede effekt på CO2-emission og pris. På den måde kan du præcist beregne effekten af et specifikt klimainitiativ og afgøre, om det vil medføre en udgift eller besparelse.
KMD CarbonKey er en løsning, der hostes af KMD, og du har altid adgang til opdaterede CO2-regnskaber og klimascenarier. Vi udvikler løbende applikationen og tilføjer ny funktionalitet, som kommer alle kunder til gode, herunder forbedret præcision af emissionsfaktorer og meget mere. Vores fokus er at levere en skalérbar løsning, der giver alle kunder adgang til højkvalitetsdata uden at kræve dyre og besværlige dataopsamlingsprocesser for den enkelte kunde. Ved at anvende et internationalt anerkendt klassifikationssystem som UNSPSC på tværs af alle kunder sikrer vi, at alle drager fordel af øget præcision uden ekstra omkostninger for dig som kunde.

Brug for hjælp til at komme videre?

Vil I gerne høre nærmere om KMD CarbonKey? Vi sidder klar til en uforpligtende snak.

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om bæredygtighed. Så er du blandt de første, der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her