I KMD har vi fokus på og politikker for diversitet og inklusion på arbejdspladsen, ligesom vi opstiller måltal for det underrepræsenterede køn i alle ledelseslag.

Det er KMDs mål at bidrage til vores medarbejderes og lederes trivsel og velvære. I KMD har vi en politik for arbejdsmiljø for at sikre en tryg, mangfoldig og attraktiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere (uanset køn, etnicitet, alder, religion og seksuel orientering) føler sig inkluderet og lige behandlet.  

I KMD arbejder vi hele tiden på at optimere vores arbejdsmiljø. Vi udfører den lovpligtige APV, og handler på de inputs, vi får herigennem. Vi understøtter faglig organisering og er underlagt IT-overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat. 

Vi praktiserer KMD Life, som er en guideline, der sætter fokus på fleksibilitet og sætter det digitale arbejdsliv først.

Hent og læs vores politikker her:

KMD Work Environment Policy
KMD Diversity Policy

Få mere at vide om CSR i KMD

Ditte Haugaard Clausen

Lead Sustainability Officer

Send besked