Fakta om vælgerne og valggeografien

Fire stemmebokse set forfra

Hvor mange vælgere bliver 100 år på valgdagen? Hvor mange førstegangsvælgere skal til stemmeurnerne? I hvilke kommuner er der flest vælgere, og hvor mange valgsteder er der i år? Svaret på disse og mange flere spørgsmål kan du finde i KMD's samlede oversigt over vælgere og valgsteder ved kommunal- og regionsrådsvalget 2021.

OBS: Brødteksten er blevet redigeret 12. november 2021. I en tidligere version fremgik det fejlagtigt, at der er kommet flere valgsteder siden sidste KVRV i 2017, hvilket er faktuelt forkert. Der er tale om 4 færre valgsteder end i 2017, når man tæller valgstederne i samtlige danske kommuner med.

I forbindelse med det forestående kommunal- og regionsrådsvalg den 16. november har KMD foretaget forskellige dataudtræk, der tegner et billede af vælgerne og valggeografien landet over.

4.675.127 borgere er i KMD's udtræk stemmeberettiget til kommunal- og regionsrådsvalget. Heraf er 2.364.687 kvinder og 2.310.440 mænd. Den ældste vælger er 111 år på valgdagen, mens 1.256 vælgere er 100 år eller ældre på valgdagen. Valgdag er også fødselsdag for nogle vælgere: 164 vælgere fylder 18 år på valgdagen og får dermed stemmeret i fødselsdagsgave.

I år er der 1.383 valgsteder, hvor vælgerne på valgaftenen kan sætte deres kryds i stemmeboksen. Det valgsted, hvor flest vælgere skal stemme i år, ligger i Viborg, og valgstedet med færrest stemmeberettigede vælgere ligger på Mandø.

De fem største valgkommuner opgjort på vælgere er Københavns Kommune (521.783), Aarhus Kommune (288.071), Aalborg Kommune (180.111), Odense Kommune (167.087) og Vejle Kommune (92.469), mens de fem mindste kommuner er Læsø Kommune (1.548), Fanø Kommune (2.846), Samsø Kommune (3.191), Ærø Kommune (5.183) og Langeland Kommune (10.641).

Dataudtrækkene er vedhæftet som Excelark. Bemærk, at antallet af vælgere kan rykke sig frem til valgdagen. KMD tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i oplysningerne. Vælgeroplysninger er baseret på CPR-udtræk foretaget den 1. november 2021, og KMD bedes angivet som kilde ved brug af oplysningerne.

Følg de enkelte kommuner og valgsteder på valgaftenen på www.kmdvalg.dk.

Om KMD

KMD hører til blandt de største danske it-virksomheder og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har dattervirksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder fra den offentlige og private sektor, heraf cirka 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på omkring 4,8 mia. kr. og mere end 3.000 ansatte. KMD er et datterselskab af NEC Corporation, der er globalt førende inden for integration af it- og netværksteknologier. Læs mere på www.kmd.dk.

KMD og valg

KMD har siden starten af 1970'erne hjulpet det offentlige med at afholde valg. Inden valget sørger KMD for, at de valgberettigede danskere får deres valgkort og at der bliver lavet valglister og kandidatlister. På valgaftenen opsamles valgresultaterne i KMD's systemer, hvorefter de sendes videre til danskerne ude i stuerne gennem direkte forbindelser til DR og TV2. Valget følges minutiøst af KMD's valgsupport og tekniske eksperter, der sidder i et større beredskab på valgaftenen i hovedkvarteret i Ballerup. På valgaftenen bliver resultaterne fra kommunal- og regionsrådsvalget løbende offentliggjort på www.kmdvalg.dk.

Vedhæftede filer

KMD - vælgere og valgsteder KVRV21

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef