Grøn erhvervsgruppe: Koncernregnskaber skal pålægges krav om rapportering af klimagasudledning

Solcellepaneler med højspændingsmast og vindmøller i baggrunden

Danmark bryster sig af at være foregangsland på den grønne omstilling – men indregner for eksempel ikke dansk udledning af CO2 uden for landets grænser i regnskabet, der derfor ser pænere ud, end det burde. ”Vi bør tage vores eget ansvar på os,” lyder det samstemmende fra en grøn erhvervsgruppe, der foreslår, at koncernregnskaber skal pålægges krav om rapportering af klimagasudledning.

Virksomhederne LOGSTOR, Jyske Bank, 3F – Den Grønne Gruppe, KMD, Bornholms Energi & Forsyning, TREFOR Infrastruktur og EWII Koncernen har netop udgivet et katalog med ti initiativer, der kan igangsættes lige nu for at skubbe på den grønne omstilling. Effekten af tiltagene vil kunne måles allerede fra 2023.

Et af tiltagene i kataloget er at sikre, at Danmark står til regnskab for egen udledning. Det gælder i særdeleshed i brancher med store udledninger.

“Det er klart, at Danmark er en lille nation, og at vores egen indsats kun kan gøre mindre forskel for klodens tilstand. Men vi kan til gengæld være det foregangsland, som sætter standarden for, hvad andre lande bør gøre. En af de ting, vi kan gøre som foregangsland, er at spille med åbne kort. Koncerner kan med fordel rapportere om deres reelle udledninger i hele værdikæden, også uden for det enkelte lands grænser” siger Vice President for KMD’s energiløsninger Carl-Erik Vesterager.

Den danske regering har sat barren højt for de nationale klimamål: Danmark skal reducere landets klimagasudledning med 70 procent inden 2030. Baggrunden er den globale opvarmningskrise. Udsigten til stigende vandmasser, ekstremt vejr og tiltagende tørkeproblemer påvirker menneskers livsvilkår på hele kloden.

Danmark undslår sig regningen

Et godt eksempel er brugen af biomasse. I dag indregner Danmark ikke effekten af biomassen i opfyldelsen af landets mål med henvisning til, at effekterne indregnes hos dem, der fælder træerne. Det betyder, at andre lande belastes for klimaeffekter, der reelt skabes af et dansk ønske om at brænde flis.

“Det vil være mere retvisende at medregne alle de klimapåvirkninger, som vi har ansvar for i Danmark. Det vil forværre Danmarks klimaregnskab, men også tegne et mere ægte billede af, hvordan vores handlinger påvirker verden,” lyder det fra adm. direktør i EWII Lars Bonderup Bjørn.

Derfor opfordrer den grønne erhvervsgruppe til, at Danmark sætter en ny standard for at være foregangsland ved at tage ansvaret for internationale udledninger hjem på egen banehalvdel.

“Vi skal føre regnskab med de reelle reduktioner i udledningen af klimagasser, som vi kan gøre noget ved. Klimaudfordringen er reel, og det er udledningen af klimagasser, der betyder noget – ikke diskussioner om regnemetoder. Det handler om den faktiske påvirkning af klimaet – og ikke om den historie, vi gerne vil fortælle om klimaet. Ligestillingen af klimahensyn og økonomiske hensyn skal udleves i praksis, og ansvaret skal tages hele vejen,” siger Lars Bonderup Bjørn.

Den grønne erhvervsgruppe foreslår derfor, at virksomheder med koncernregnskaber pålægges krav om rapportering og handling for datterselskabers klimagasudledninger med en ensartet reference til 1990. Der bør etableres en ordning, der sikrer, at koncerner i første omgang i Danmark og på længere sigt i hele EU lever op til kravene, hvilket også bliver en del af den lovgivning, der er på vej fra EU.

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef