Hjemmeskoling fik digital læringsplatform på top 10 over mest trendende søgninger i 2020

Pige i hjemmeskole ved computer

Da skoledagen blev helt digital under pandemien, blev KMD’s platform MinUddannelse central for at få samspillet mellem elever, lærere og forældre til at glide. Alene i januar 2021 har der været mere end 7 millioner logins på platformen.

KMD’s digitale læringsplatform MinUddannelse var udrullet og taget i brug i folkeskoler i 42 kommuner, da nedlukningen ramte i marts 2020. Platformen viste sig at blive et knudepunkt i infrastrukturen mellem skole, børn og forældre, som pludselig i altoverskyggende grad skulle bygges op om den digitale verden. Det vidner danskernes søgeadfærd på nettet om. Blandt de mest trendende søgninger på Googles søgemaskine i 2020 indtog MinUddannelse en 9.-plads på listen, der derudover også omfattede søgninger på redskaber som MatematikFessor og Grammatip.

”Hverdagen i klasselokalet blev afløst af en digital hverdag, hvor skoleelever skulle undervises på en helt anden måde. Meget af undervisningen i 2020 er foregået online, og det er for de flestes vedkommende fortsat i år. Det stiller høje krav til platformens brugervenlighed, stabilitet og kvalitet,” fortæller Anette Larsen, produktlinjechef hos KMD.

MinUddannelse er et af de digitale bindeled mellem elever, lærere, pædagoger og forældre, og platformen bruges blandt andet til at holde styr på elevernes opgaver, uge- og årsplaner, elevplaner og lignende. Forældre, der under nedlukningen har en mere aktiv rolle med børn i hjemmeskole, kan se i MinUddannelse, hvilke emner børnene arbejder med, og hvilke lektier der skal laves. Børnene kan med deres eget login selv have overblikket over lektier, aflevere opgaver og modtage feedback.

Tallene for 2020 viser også, at brugen af læringsplatformen er eksploderet – både hvad angår antallet af afleveringer fra eleverne og den feedback der er blevet givet hertil, men også i forhold til antal logins på platformen. Og den tendens ser ud til at fortsætte i 2021, som i årets første måned viser et loginantal på 7.106.676. Tallet dækker over logins fra personale på skolen, elever og forældre.

Disse nye brugsmønstre fortæller en historie om, at nogle brugere er begyndt at anvende flere funktioner end vanligt, hvilket KMD som leverandør af platformen forsøger at understøtte dem i.

”Vi vil naturligvis gerne være med til at sikre, at vores brugere føler, at MinUddannelse er værdiskabende i forhold til den opgave de står med – også selvom den tager en noget anden form end ellers,” uddyber Anette Larsen fra KMD og fortsætter:

”Vi håber, at man rundt omkring på skolerne vil se på, hvad man kan tage med sig fra perioden og bygge videre på det, så man ikke blot 1:1 går tilbage til skolehverdagen, som den så ud før pandemien. Vi har en oplevelse af, at nogle af de ting, som man havde haft svært ved at få pillet hul på før marts 2020, nu er blevet rigtig godt indarbejdet i en meningsgivende praksis – f.eks. hvad angår digital feedback til eleverne.”

KMD har helt fra hjemmeskolingsperiodens start afholdt webinarer for brugerne for netop at inspirere og understøtte brugen af platformen, også selv om brugerne kan føle, at de bevæger sig ud på ukendt grund. Et af KMD’s nyeste tiltag er online spørgetimer for lærere og pædagoger, hvor man kan stikke hovedet inden for og få svar på spørgsmål til brugen af platformen eller et godt tip til, hvordan man kan håndtere forskellige brugsscenarier.

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef