Man skal være tro mod sine værdier

Torben Mols, der sidder i en stol ved siden af et lille bord

Artikelserie om ledelse: I alle virksomheder og organisationer, store som små, fylder ledelsesdisciplinen en del og har betydelig indvirken på en organisations præstationer såvel som medarbejdernes trivsel, motivation og udvikling. I denne artikelserie sætter vi fokus på KMD’s topledelse. I dette interview møder vi Torben Mols, direktør i KMD.

Hvad er din vigtigste opgave som leder?
Som leder er min fineste opgave at sætte et stærkt hold og udstikke en klar retning, så alle kender opgaver og roller. Og give rum og plads til at alle kan bidrage optimalt. Det er også rigtig vigtigt at lytte til folk. Derudover skal du have tillid til dig selv og organisationen og eksekvere hurtigt på de aftalte beslutninger.

Hvad er den vigtigste egenskab for en leder?
Det vigtigste er at være tro mod sine værdier og stå ved det, man tror på – for det betyder, at folk ved, hvor de har en. Og så skal man selvfølgelig være klar på også at kommunikere det svære. Det handler om integritet, åbenhed og ærlighed. Samtidig skal man selvfølgelig kunne forstå både medarbejderne, kunderne og forretningen, så man kan motivere og inspirere, men altid på det fundament, at folk ved, hvor de har en. Det er afgørende med en høj troværdighed og ikke at gå på kompromis med sine egne værdier.

 

Jeg siger tingene som de er, selvom budskabet kan være svært. Der mener jeg, at man må stå ved det, man tror på, og ja, så giver det nogle gange nogle diskussioner og nogle knubs. Jeg tror også meget på et princip, der hedder ”det bedste argument vinder” – så det handler om at være åben og ærlig omkring tingene og samtidig lytte til folk der er klogere end dig selv, inden for deres speciale. Det kan lyde simpelt, men det kan også være hårdt i en organisation, for åbenhed og ærlighed betyder jo, at de negative ting også skal frem i lyset.

 

Hvad kan du som leder gøre for at skabe værdi og fokus på KMD’s kunder?
Det er nærmest et mantra for mig, at vi skal være enormt kundefokuseret på et niveau, hvor vi er helt besatte af vores kunders dagsordener. Vi fejrer for eksempel jævnligt de teams, der er lykkedes bedst i forhold til kundetilfredshed, og det er supervigtigt, at hele organisationen tænker i de baner. Samtidig er det vigtigt, at alle i organisationen har en forståelse for, hvad vores værdiskabelse er – både i vores egen forretning, men ikke mindst for vores kunder. I det lys er basal tillid og åbenhed i forhold til kunderne helt nødvendigt – og når jeg taler tillid, så handler det ikke mindst om, at vi leverer som aftalt. Det er helt afgørende for vores videre færd.

Hvordan ser et godt team ud, og hvad er de vigtigste lederværktøjer for at skabe resultater gennem sit team?
I min optik er der tre faglige styrker, som er afgørende for et godt team: at man er klar på forandring, at man er interesseret i at lære nye ting, og at man har et stærkt fokus på at skabe værdi både for forretningen og for kunderne. Det er naturligvis en vigtig opgave at sætte det rigtige hold og drive det i dagligdagen, og det bør ske på et fundament af integritet, åbenhed og ærlighed. Samtidig synes jeg, at vi i KMD har et stærkt behov for noget, man måske lidt gammeldags kan kalde ’godt købmandskab’, med et stærkt fokus på kunderne hver eneste dag. Endelig er det helt afgørende som leder at kunne sætte en retning: hvad er opgaven, hvor bevæger vi os hen, og hvorfor gør vi, som vi gør?

Hvad er det vigtigste råd, du har fået fra en chef gennem tiderne?

Det ene har handlet om ordentlighed – pakket ind i en formulering om, at være ordentlig over for dem, du møder på vejen op, for du møder dem igen på vejen ned. Så vi er tilbage ved nogle grundprincipper omkring integritet. Jeg er meget til ordentlighed – men det er ikke det samme, som at man klør folk på ryggen hele tiden, for nogle gange skal man også træffe nogle hårde beslutninger. Ordentlighed er i virkeligheden ikke så meget bundet op på det at være leder, for det er for mig en grundværdi som menneske, der både handler om arbejdspladsen og hele livet.

 

Det andet råd er noget af det, jeg selv har skullet øve mig lidt på – og det er at tage chancen og læne sig lidt mere ud, altså være lidt mere risikovillig. Jeg er præget af nogle værdier, jeg har fået hjemmefra, hvor man i princippet skulle tjene to kroner, før man kunne bruge en krone. Det kan nogle gange være svært, når man arbejder i en branche, hvor det kan være nødvendigt at tage nogle store investeringer for at lykkes.

 

Hvis du kunne give et godt råd til dig selv som ung leder, hvad skulle det være?

Det skulle være at tage chancen og læne dig ud. Spring ud fra 10 meter-vippen uden at være bange for at fejle. Det handler om at være ambitiøs i en grad, hvor man også er villig til at fejle igen og igen. Jeg ville sige, at det faktisk var okay, hvis jeg havde fejlet mere. Måske havde jeg flyttet både mig selv og de forretninger, jeg sad i undervejs, hvis jeg havde fejlet flere gange, fordi jeg så måske havde flyttet tingene endnu længere frem. For det er sjældent, at jeg fortryder ting, jeg har gjort – jeg fortryder mere ting, jeg ikke har gjort.

 

Hvad er det bedste ved at være leder? 

Det er at have mulighed for at skabe noget, der giver mening, og gøre det sammen med andre. Det håber jeg, at alle medarbejdere oplever, men som leder får man selvfølgelig mulighed for at sætte en retning og præge det i en bestemt vej.

 

Har det altid været dit mål at blive leder?

Nej jeg har aldrig haft en særlig ambition eller interesse for ledelsesopgaven. Jeg har altid haft fokus på forretningen med kunderne og så er ledelsesopgaven kommet lidt af sig selv.

 

Hvad er det sværeste ved at være leder? 

Det er altid sjovest at køre i medvind, men det at lede handler mange gange om at være med til at håndtere problemer. Det er måske ikke altid det, der giver mest energi, men jeg må erkende, at der er en ikke uvæsentligt del modvind og problemløsning i disciplinen ledelse. Personligt synes jeg, at det sværeste er både organisationens og omgivelsernes store behov for kommunikation. Betydningen af kommunikation kan faktisk ikke overvurderes og det stiller store krav til, at man er tydelig og aktivt kommunikerende.

 

Har ledelse ændret sig, siden du blev leder for første gang?

Jeg sidder med en helt anden ledelsesopgave og en anden branche, end jeg gjorde, da jeg startede som leder. Men jeg oplever i hvert fald, at der er kommet et større behov for kommunikation og fokus på samarbejde mellem medarbejdere på tværs af landegrænser. Det er to vigtige emner, der fylder meget mere i dag end tidligere. Noget der kommer til at være et større behov for, er til gengæld fokus. Vi skal alle sammen lære nyt og være klar på forandringer, men man kan også risikere at løbe i alt for mange retninger, fordi der er så mange muligheder. Så fremadrettet tror jeg, at behovet for fokus kommer til at stige - også i KMD – for ellers misser man værdiskabelsen. Det er simpelthen nødvendigt at få prioriteret og valgt ting fra for vi bliver jo konstant overloadet af ideer og muligheder. Så der bliver endnu større behov for fokus som leder og som menneske.