Voldgiftsretten har afsagt kendelse i sagen mellem ATP & KMD

skilt

Voldgiftsretten er nået frem til en kendelse vedrørende tvisten mellem ATP og KMD i sagen om udviklingen af et nyt pensionssystem.

Voldgiftsretten frifinder KMD for de rejste erstatningskrav ud over den aftalte ansvarsbegrænsning. Grundet forsinkelsen i leverancen var ATP dog berettiget til at ophæve kontrakten. Adm. direktør i KMD Eva Berneke er tilfreds med kendelsen og med at kunne sætte punktum i sagen, der startede tilbage i 2017.

Den 11. marts 2020 afsagde voldgiftsretten kendelse vedrørende tvisten om udviklingen af et nyt pensionssystem til ATP som erstatning for det gamle system KMD Social Pension.

Med kendelsen fra voldgiftsretten står det klart, at der ikke er noget grundlag for de erstatningskrav, ATP har rejst ud over den aftalte ansvarsbegrænsning. Voldgiftsretten fastslår dog, at forsinkelsen af leverancen berettigede ATP til at ophæve kontrakten.

Adm. direktør i KMD Eva Berneke er glad for, at sagen nu er afsluttet.

"Vi er tilfredse med, at voldgiftsretten slår fast, at der ikke er belæg for de betydelige erstatningskrav, som ATP har fremsat. Retten peger på, at der på begge sider af projektet har været ting, der kunne have været gjort bedre. Vi anerkender vores del af ansvaret og accepterer, at ATP var berettiget til at ophæve kontrakten. Med kendelsen sætter voldgiftsretten nu et punktum i sagen, som har været lang og ressourcekrævende. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med både ATP og kommunerne."

Konkret indebærer kendelsen, at den aftalte ansvarsbegrænsning i kontrakten mellem parterne holder. Det betyder, at voldgiftsretten har givet ATP medhold i et krav på erstatning for et beløb svarende til 77 mio. kr.

Fakta

KMD fik i 2015 til opgave at udvikle et nyt pensionssystem til ATP som erstatning for det gamle system, KMD Social Pension. Udviklingen blev forsinket, og der opstod en tvist om, hvem der havde ansvaret for forsinkelsen. Sagen resulterede derfor i en voldgiftssag, som nu har nået sin afslutning.

  • 2015: ATP og KMD indgik "Kontrakt om udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af et it-system til administration af Social Pension" den 15. april
  • 2017: ATP ophævede kontrakten den 14. marts
  • 2017: Voldgiftssagen blev indledt af ATP ved klageskrift den 24. april
  • 2020: Voldgiftsretten afsagde kendelse den 11. marts

Om KMD

KMD er den største danske it-virksomhed og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har dattervirksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder fra den offentlige og private sektor, heraf cirka 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på omkring 5,3 mia. kr. og har cirka 3.200 ansatte. KMD er et datterselskab af NEC Corporation, der er globalt førende inden for integration af it- og netværksteknologier.

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef