KMD-software skal bistå forskningsprojekt om forbedret sagsbehandling via sprogmodeller og kunstig intelligens

skilt

Formålet er forskning og udvikling af teknologi, som faciliterer og understøtter fremsøgning og udbredelse af praksis og en mere effektiv sagsbehandling.

   
Sagsbehandlere i den offentlige sektor bliver fortsat præsenteret for et stigende antal komplekse sager. Der er derfor brug for, at der udvikles nye værktøjer, der understøtter en effektiv sagsbehandling med høj kvalitet.
 
Sagsbehandling indeholder generelt mange vigtige men også tidskrævende processer. En af disse er at understøtte fremsøgning og udbredelse af sagsbehandlingspraksis, hvilket bl.a. opnås ved at sager med et ensartet indhold behandles på en ensartet måde. Dette sker ved at sammenligne nye sager med eksisterende praksis, hvilket er LEGALESE-projektet omdrejningspunkt. Forskningsprojektet skal udvikle og træne domæne-specifikke sprogmodeller og tilhørende software, som sagsbehandlerne kan gøre brug af, når de sammenligner sager.
 
LEGALESE er et Joint Venture bestående af Juridisk Fakultet og Datalogisk Institut fra Københavns Universitet, Ankestyrelsen, Aalborg Kommune og det nye medlem fra erhvervslivet, KMD.
 
"I en tid hvor der både er stigende mangel på juridisk arbejdskraft og ønske om at undgå stigende udgifter i den offentlige sektor er det afgørende at der udvikles ny teknologi, som kan understøtte bedre og mere effektiv sagsbehandling. Dette sker allerbedst i samarbejde mellem virksomheder, der har et højt vidensniveau inden for brug af kunstig intelligens, offentlige myndigheder som skal bruge denne teknologi i sagsbehandlingen og universiteternes forskningsmiljøer. KMD har teknologisk kompetence på et meget højt niveau og en enorm erfaring med at understøtte offentlige myndigheder. Jeg sætter stor pris på, at KMD har valgt at indtræde i projektet," siger Henrik Palmer Olsen, projektleder og prodekan for forskning ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Fra fugle på taget til fugle i hånden

Også hos Aalborg Kommune ser man stor værdi i forskningsprojektet, der skal være med til at effektivisere sagsbehandlingen og samtidig sikre retssikkerheden for borgerne.
 
"Der er potentielt rigtigt mange processer, hvor kvaliteten af sagsbehandlingen kan understøttes og optimeres via kunstig intelligens, til gavn for både borgere og medarbejdere. Vi er meget optaget af, at brug af kunstig intelligens i sammenhæng med sagsbehandlingen skal bygge på et dataetisk velfunderet grundlag, herunder sikring af retssikkerheden for borgerne. Teknologien har eksisteret i mange år - og vi tænker at dette projekt har reelt potentialer til at skabe forbindelse mellem teknologi og sagsbehandling, og at vi dermed forhåbentlig snart kan gå fra "fugle på taget" - til fugle i hånden", fortæller Johnny Vad,
it-chef, Job- og Velfærd i Aalborg Kommune.
 
Hos Ankestyrelsen er forventningen, at projektet vil være med til at skabe et bedre overblik for sagsbehandlerne.
 
"Vi er glade for at være deltager i et forskningsprojekt, der har fokus på udvikling af et værktøj til forbedring af juridisk informationssøgning. I vores arbejde er vi afhængige af forskellige muligheder for at fremsøge praksis og udbrede den både internt og eksternt. Vores forventning er, at LEGALESE hjælper sagsbehandlerne til at få overblik over konkrete sagers relation til praksis. LEGALESE kommer til at fungere som et element i vores løbende arbejde med at understøtte kvaliteten i sagsbehandlingen," siger Pernille Jensen, digitaliseringschef hos Ankestyrelsen.
 
For KMD er LEGALESE en enestående mulighed for at hjælpe dansk forskning med at forbedre sagsbehandling og endvidere komme helt tæt på sagsbehandlerne.
 
"Da sagsbehandling ofte kan være komplekst, er det vigtigt, at man i udviklingen af kunstig intelligens på området har dyb indsigt i, hvilke forretningsmæssige problemer, man forsøger at effektivisere. LEGALESE er et spændende projekt for KMD. Projektet består af nogle utroligt kompetente aktører, og vi glæder os meget over at have fået muligheden for at indtræde i arbejdet. Udover at kunne bidrage til at øge den fælles viden på området, så ser vi i samarbejdet betydelige muligheder for at blive klogere og udvikle vores software i takt med de erfaringer, vi får tilført," siger Malte Højmark-Bertelsen, chef for AI & NLP i KMD.
 
Projektet er allerede skudt i gang og er sat til at vare til og med 2024. LEGALESE er en del af Innovationsfondens Grand Solutions program.
 
Læs mere om projektet

Om KMD

KMD er en af de største danske it-virksomheder, der udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har datterselskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder fra den offentlige og private sektor, hvoraf cirka 800 er danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på omkring 4,9 mia. kr. og omkring 3.000 ansatte. KMD er et datterselskab af NEC Corporation, en førende global virksomhed inden for integration af it- og netværksteknologier.

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef