KMD vil understøtte øget brug af grøn energi med fleksibilitet i elnettet gennem partnerskabsaftale med NODES

Electric wires on blue sky

KMD og norske NODES vil med en netop indgået partnerskabsaftale stille en teknologisk platform til rådighed i Danmark, der åbner for, at store forbrugere af energi kan bidrage til en bedre balancering af nettet. Platformen skal også give forbrugerne større incitament til at bruge strøm på tidspunkter, hvor der er overskud af grøn strøm i nettet.

Danmark har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. For at nå dette mål er der brug for, at flere ting lykkes. Et af de vigtigste tiltag er at øge andelen af vedvarende energi, blandt andet ved at udbygge produktionen af havvind.

Men produktionen af vedvarende energi afhænger af vejret, uanset om det er vind- eller solenergi. I dag bruger man fleksibiliteten på udbudssiden til at matche efterspørgslen, så der er tilstrækkeligt med strøm til at dække behovet. Det er trods alt ikke muligt at få solen til at skinne på en overskyet dag eller få vestenvinden til at blæse kraftigere.

I takt med at teknologien giver mulighed for at tage mere kontrol over, hvornår og hvordan vi bruger vores energi, kan øget adgang til data give forbrugerne mulighed for at træffe velinformerede beslutninger. Dette kan bidrage til at mindske den indvirkning, som vedvarende energi har på elnettets stabilitet.

"NODES er involveret i flere projekter i Norden og Centraleuropa, hvor vi udvikler markedspladser, der gør det muligt for dem med adgang til fleksibilitet at blive økonomisk belønnet ved at tilbyde denne fleksibilitet til netoperatøren i lokalområdet. Dermed kan vi bidrage til at opretholde netstabilitet og udskyde de investeringer, der kræves for at styrke eller udbygge nettet. Vores erfaring viser, at det er et vigtigt håndtag at skrue på, når Danmark skal opfylde sine reduktionsmål," siger Richard Sarti, marketing- og salgsdirektør fra NODES.

Når en stor del af danske husholdninger f.eks. starter opvaskemaskinen, sætter elbilen til opladning og tænder tørretumbleren på samme tidspunkt hver aften, udsættes elnettet for et stort pres. Hvis presset bliver for stort, fordi alle pludselig tænder deres elapparater samtidig, kan nettet blive tilstoppet. Derfor giver det god mening at høste fleksibilitet på forbrugersiden, og løsningen kan kompensere folk økonomisk for at afhjælpe spidsbelastningen.

"For at Danmark kan opfylde klimamålene, er der behov for investeringer i ny infrastruktur. Men det er lige så vigtigt at undersøge det uudnyttede potentiale forbundet med at tilpasse forbrugsmønstre til bedre balancering af nettet, baseret på data i realtid. Vores platform vil være et skridt i retning af at anvende uudnyttet fleksibilitet og øge andelen af vedvarende energi i nettet," siger Benjamin Nørby, Head of Industry Sales, Industry Sales hos KMD.

Merete Søby, direktør for Data Driven Solutions og øverste ansvarlige for erhvervsmarkedet i KMD, supplerer:

"I det nye partnerskab skubber vi på for at omstille til vedvarende energi. Målet er at introducere et redskab, som gennem datadrevet information i realtid påvirker forbrugeradfærd ret direkte. Det styrker KMD's i forvejen stærke tilstedeværelse på energi- og forsyningsmarkedet."

Den netop underskrevne partnerskabsaftale mellem KMD og den norske virksomhed NODES har derfor til hensigt at opsamle fleksibiliteten fordelt over døgnet.

Den teknologiske platform hedder Demand Flexibility Aggregation, og den skal fungere som en digital markedsplads, hvor leverandører af fleksibilitet og købere af fleksibilitet kan handle. Det kan f.eks. være distributions- og transmissionsselskaber på købersiden og forsyningsselskaber, kommuner og store virksomheder på sælgersiden.

Om NODES

NODES er en uafhængig markedsplads for en fremtid med bæredygtig energi i hvilken forsyning, producenter og forbrugere kan handle med decentral fleksibilitet og energi. NODES adresserer som uafhængig markedsoperatør de vigtigste tendenser og udfordringer i energisystemet, såsom øget andel af produktion af vedvarende energi, decentraliseret produktion og hurtig ændring af kundeadfærden. NODES' vision er at skabe Europas mest kundecentrerede, integrerede energimarkedsplads ved at bruge værdien i lokale, fleksible strømressourcer og dermed støtte vejen mod en bæredygtig, emissionsfri fremtid. NODES' mission er at udnytte fleksibilitet i nettet optimalt ved at tilbyde en åben, integreret markedsplads for alle fleksibilitetsudbydere og forsyningsselskaber. Læs mere på www.NODESmarket.com.

Om KMD

KMD hører til blandt de største danske it-virksomheder og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har dattervirksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder fra den offentlige og private sektor, heraf cirka 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på omkring 5,4 mia. kr. og har cirka 3.200 ansatte. KMD er et datterselskab af NEC Corporation, der er globalt førende inden for integration af it- og netværksteknologier.

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef