Undervandsrobot fra KMD-støttet start-up er klar til at hoppe i havnen

Carland

Inspektioner under vandet kræver ikke nødvendigvis brug af dykkere med manuelt målingsudstyr. KMD har investeret i Blue Atlas Robotics, som har automatiseret processen med en specialudviklet robot, og firmaet peger på bedre data og markante besparelser for blandt andet havne og rederierne, når robotten kommer i brug.

Blue Atlas Robotics’ undervandsrobot BAR15 ser speciel ud med sine seks kameraer, men under vandet kan den skabe stor værdi. Den kan inspicere 100 meter af en kaj eller et skib under vandet på en lille time samtidig med, at den genererer en visuel 3D-simulation ud fra videooptagelserne. Det betyder, at den data, man får ved sådanne inspektioner, bliver struktureret og styrket markant.

”Hvor erhvervsdykkere med en særlig uddannelse og manuelt styret inspektionsudstyr hidtil har udført opgaven, kan vi nu automatisere havneopmåling og inspektion af offshore vindmøller og skibe. Udover at opgaven gennemføres hurtigere, så har det også den fordel, at man får ensartede datasæt som dokumentation over årene. Offshore vindmøller udgør et særskilt interessant marked, som i den nærmeste fremtid står over for en voldsom vækst i antal møller med dertil hørende voksende behov for bedre inspektionsmetoder,” fortæller administrerende direktør Mads Andersen fra Blue Atlas Robotics.

Autonom opmåling af havnen

Blue Atlas Robotics har udviklet deres robot til at manøvrere helt autonomt under havets overflade, og den kan opretholde en konstant afstand til et skib eller kanten på et havnebassin. Robotten lader sig ikke påvirke af dårlig sigtbarhed, men indsamler sammenlignelige data af høj kvalitet hver gang, den dykker ned.

Firmaet har allerede underskrevet sin første aftale som leverandør til LE34, et landinspektørfirma med kontorer i hele norden. Samarbejdet handler om levering og optimering af højpræcisions-undervandsdata som supplement til LE34´s nuværende ydelser inden for offshore, havneopmåling og vindmølleindustrien.

Inspektioner af havneanlæg er det område, hvor Blue Atlas Robotics ser de mest umiddelbare anvendelser af deres inspektionsrobot, hvilket også samarbejdsaftalen med LE34 vidner om.

Bæredygtighed med blå innovation

Med en global handelsflåde på omkring 53.000 skibe, der skal inspiceres op til en gang om året, kræves der en effektiv løsning med brugbart dataoutput. Her ser it-virksomheden KMD en oplagt mulighed for innovation. KMD har gennem KMD Ventures investeret i Blue Atlas Robotics for at hjælpe firmaet med at komme ud i de danske – og potentielt udenlandske – havne med deres løsning.

”Som en kystnation med et stort blåt erhverv har Danmark en åbenlys interesse i innovation til havs og i vores havne. Det er sjældent top of mind for start up-miljøet, måske fordi shipping- og havnebranchen har et noget konservativt ry. Men der er helt sikkert et stort potentiale i ny teknologi som den, Blue Atlas Robotics har udviklet, også uden for Danmarks grænser,” siger administrerende direktør i KMD Ventures A/S Niklas Marschall.

Ud over KMD har også ReInvestRobotics, der er ejet af Universal Robots-grundlægger Esben Østergaard, investeret i Blue Atlas Robotics.

“Den teknologi, som Blue Atlas Robotics har udviklet, er noget helt unikt. Over to tredjedele af jordens overflade er dækket af vand, og kun fantasien sætter grænser for, hvad vi kan skabe af landbrug, minedrift og infrastruktur, når vi kan indsamle nøjagtige data autonomt under vandet. Vi får et enormt præcist datagrundlag med introduktionen af en undervandsrobot,” udtaler Esben Østergaard.

Forretningspotentialet er ikke til at komme uden om, og det er bæredygtighedsgevinsterne heller ikke. Blue Atlas Robotics skubber på udviklingen for et bedre liv i havene, hvilket er et af FN’s bæredygtighedsmål. Med den lette adgang til kvalitetsdata i havet kan man eksempelvis opspore invasive arter og rust på skibsoverfladen, før det bliver et problem for havmiljøet.

Udstyr

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef