KMD Analyse: Kommunernes arbejde med bæredygtighed

KMD Analyse - Bæredygtighed i kommunerne

Interessen og engagementet for bæredygtighed er i rivende udvikling. Udviklingen drives af et globaliseret erhvervsliv og store internationale organisationer, som bl.a. har bidraget væsentligt til, at FN’s Verdensmål i dag er en fremtrædende formidlingsramme for global bæredygtig udvikling.

Danske kommuner anvender FN’s Verdensmål aktivt i deres arbejde med bæredygtig udvikling. Men da Verdensmålene kan forekomme noget abstrakte, er der en risiko for, at borgerne har vanskeligt ved at sætte dem i relation til deres egen hverdag.

Det er derfor væsentligt for kommunerne at informere deres borgere, undersøge deres holdninger og involvere dem i arbejdet med at understøtte og bidrage til den bæredygtige udvikling. Derfor er det også vigtigt for kommunerne at kende borgernes syn på, hvilken rolle kommunerne skal spille i den bæredygtige udvikling af vores samfund.

Dette søges besvaret gennem denne analyse af den danske befolknings kendskab og holdning til kommunernes arbejde med bæredygtighed.

Analysen sigter mod at svare på følgende spørgsmål:

  • Hvilket kendskab har den danske befolkning til bæredygtighed?
  • Hvad er den danske befolknings holdning til deres kommunes arbejde med bæredygtighed?
  • Hvordan ser borgerne i Danmark på deres eget engagement i deres kommunes arbejde med bæredygtighed?
  • Hvilken rolle mener borgerne i Danmark, at bæredygtighed bør spille ved kommunalvalget til efteråret 2021?

Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.000 respondenter fra et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, og analysens resultater præsenteres i denne rapport.

Læs & hent analysen

KMD Analyse - Bæredygtighed i kommunerne
KMD Analyse

Kommunernes arbejde med bæredygtighed

Rapporten er udgivet af KMD Analyse som et bidrag til debatten om bæredygtighed i Danmark. Formålet er at yde et analytisk bidrag til diskussionen om, hvilken rolle de danske kommuner spiller i den bæredygtige udvikling, og hvilken plads FN’s Verdensmål kan have i dette arbejde – både generelt og i lyset af det forestående kommunalvalg i november 2021 (KV21). Fokus for analysen er kommunernes arbejde med bæredygtig udvikling, kommunernes arbejde med FN’s Verdensmål og borgernes engagement i kommunernes arbejde med bæredygtig udvikling.

Læs & hent

Tidligere udgivne rapporter fra KMD Analyse