Integreret energi- og ejendomsstyring i Morsø Kommune

Bygningsstyrelsen er i gang med at implementere KMD's energiløsning og KMD's ejendomsløsning, der til sammen understøtter hele procesflowet fra energiaftaler og dataopsamling, henover datavalidering og fejlrettelse, til energiledelse og samlet prioritering af ejendomsporteføljen.

Fra uhomogene data og systemer til ejendomsledelse

Situationen var tidligere kendetegnet ved uhomogene data, flere systemer der ikke talte sammen og vanskeligheder med at tilvejebringe tværfaglig rapportering og beslutningsstøtte.

Fremtiden hedder nu KMD EnergyKey og KMD Atrium – to systemer der bliver integreret med det formål, at sikre de rette fagligt baserede værktøjer til både energispecialister og alle andre faggrupper, der arbejder med ejendomsstyring og -optimering som for eksempel ejendomsadministration, facility management, space management, og økonomistyring. På toppen af de faglige værktøjer sikres tværfaglig rapportering, KPI styring, ledelsesinformation og ikke mindst kundekommunikation.

Fokus på processer og relevant brugertilpasset it

Bygningsstyrelsen ønsker at opnå den fulde synergi og systemgevinst ved at tilbyde de rette faglige it-værktøjer til de relevante interessentgrupper internt og eksternt. Information, overblik og beslutningsstøtte på de rette niveauer – med udgangspunkt i validerede energi-, -ejendoms- og kundedata.

KMD Atrium importerer og opbevarer stamdata på ejendoms-, bygnings- og enhedsniveau, og udstiller disse data til KMD EnergyKey, således at energiforbruget rapporteres imod den rette ejendomsgeometri og løbende tilpasses ændringer i arealer, lejemål og kontraktvilkår. Energiforbruget opsamles og valideres i EnergyKey og rapporteres herfra tilbage i KMD Atrium, hvorfra den indgår og anvendes i den øvrige organisations arbejde med optimering og udvikling af ejendomsporteføljen, herunder f.eks. lejeopkrævning, vedligeholdelsesplaner, arealoptimering, energimærkning og energirenoveringsprojekter.

Kort om KMD EnergyKey

KMD EnergyKey er en styringsløsning til håndtering af energi- og ressourceforbrug. EnergyKey anvendes til dataopsamling og fjernaflæsning af målere, datavalidering, dataanalyse, forbrugsvisualisering og rapportering.

Læs mere om KMD EnergyKey her

Kort om KMD Atrium

KMD Atrium er en komplet it-platform til styring og optimering af ejendomsporteføljer. KMD Atrium bygger på en fælles ejendomsdatabase suppleret med domænespecifikke fagmoduler såsom facility management, space management, ejendomsadministration, energistyring, lokalebooking mv.

Læs mere om KMD Atrium her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om energi og forsyning. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her