Vindmøller på række på en mark med høj solskin

Ved hjælp af energidataløsningen KMD EnergyKey har Aarhus Kommune formået at indfri sine målsætninger om at reducere det samlede energiforbrug for alle bygninger med 5%, svarende til 7,1 mio. kr. årligt. Dette er gjort muligt via nemt tilgængelig og struktureret data, som hjælper kommunen med at optimere ressource- og brugsanvendelsen.

Jakob Kaiser har arbejdet med kommunale energibesparelser og grønne projekter i mange år. Som projektleder i Aarhus Kommune har han stået i spidsen for projektet ”Intelligent Databaseret Energiledelse”, som siden 2018 har formået at nedbringe kommunens samlede energiforbrug med 5%. Det svarer til en sum på 7,1 mio. kr., som kommunens borgere nu kan få glæde af, fremfor at de bruges på unødigt dyre energiregninger.

Formålet med projektet har været at anvende data fra vand-, varme- og elmålere til at benchmarke kommunens mere end 1400 bygninger. Aarhus kommune har direkte indflydelse på ca. 2 mio. kvadratmeter, og det er derfor de store tals lov, når kommunen sætter nye grønne projekter i søen.

Projektet ”Intelligent Databaseret Energiledelse” blev vedtaget af Aarhus Kommunes byråd i 2017. Her blev det vedtaget, at man ville arbejde for at nedsætte det samlede forbrug med 5% eller 7,1 mio. kr. årligt. Da de samlede udgifter for projektet var på 4 mio. kr. årligt, var det en klar business case for kommunen.

Data er altafgørende for at nå i mål

Men en ting er politiske målsætninger, en anden er handling. Det var Jakob og hans energiledelsesteam, der fik ansvaret for at eksekvere projektet og nå i mål med kommunens ambitiøse grønne målsætning. For at gøre dette var de dybt afhængige af gode og overskuelige data, så de havde et klart overblik over energiforbruget i alle kommunens bygninger og kunne sætte målrettet ind over for bygninger med usædvanligt højt forbrug.

”Vi har anvendt KMD EnergyKey til at strukturere vores data. Det har været et uvurderligt værktøj til at opsamle data og få overblik og struktur i vores arbejde”, siger Jakob Kaiser.

Vi har anvendt KMD EnergyKey til at strukturere vores data. Det har været et uvurderligt værktøj til at opsamle data og få overblik og struktur i vores arbejde.

Jakob Kaiser, Projektleder for Intelligent Databaseret Energiledelse i Aarhus Kommune

En af de centrale søjler i projektet har været benchmarking (sammenligning) af alle kommunens bygninger. Med et klart overblik over alle vand,- varme- og eldata kan Jakob og hans team hurtigt igangsætte en udredning af bygninger med højt forbrug og iværksætte de nødvendige tiltag for at nedsætte forbruget.

De nåede i mål med en 5% reduktion allerede før coronakrisen, og alene fra 2019-2020 er der sparet yderligere 20 mio. kr. Jakob bemærker, at det er svært at sammenligne tal efter 2020, da mange kommunale bygninger har været lukket ned som følge af covid-19 pandemien.

I den kommende periode vil teamet fokusere på data fra storforbrugsanlæg, som svømmehaller og storkøkkener. Disse anlæg har et stort optimeringspotentiale med et ofte højt passivt forbrug om natten, som kan nedbringes udenfor peak perioder. Der er lavet forsøg med storkøkkener og alene i forsøgsperioden har man sparet 18% på energiregningen.

Stort potentiale for yderligere besparelser

Selvom de nu har nået deres mål om en 5% reduktion, vil Aarhus Kommune langt fra hvile på laurbærrene fremover.

Aarhus Kommune anslår et samlet potentiale på besparelser på 9-10%, hvis alle dele af energiprojektet bliver kørt optimalt og effektivt. De fokuserer nu på at få bedre styr på kommunens basisforbrug og på rådgivning af kommunernes teknikere.

”Vi arbejder på at skabe en kulturændring i kommunen, så de ansatte, teknikere og ledere i kommunen bliver meget mere bevidste om energiforbruget. Det vil give nogle væsentligt større besparelser,” siger Jakob. De vil fx gerne arbejde med adfærdskampagner og brugerdreven innovation, hvor Aarhus Kommune kan visualisere energidata og skabe grundlag for at kommunikere på nye måder til kommunens ledere.

Dette er indsatser, som de er i tæt dialog med KMD om at understøtte. ”Vi har en god dialog med KMD både om vores nuværende løsninger og om nye potentielle samarbejder. Vi idéudveksler løbende om udvikling af funktioner og nye løsninger. Løsninger, der også kan skaleres til andre kommuner,” fremhæver Jakob Kaiser.

 

Vi har en god dialog med KMD både om vores nuværende løsninger og om nye potentielle samarbejder. Vi idéudveksler løbende om udvikling af funktioner og nye løsninger. Løsninger, der også kan skaleres til andre kommuner.

Jakob Kaiser, Projektleder for Intelligent Databaseret Energiledelse i Aarhus Kommune

Han peger på, at der også er afledte effekter på landsplan, som man ikke nødvendigvis kan måle fra den ene dag til den anden. Aarhus Kommune vil gerne være et godt forbillede for andre kommuner og energiaktører i Danmark, som kan lade sig inspirere af at udnytte kapaciteten bedre.

Aarhus Kommune og KMD

  • KMD EnergyKey hjælper Aarhus Kommune med at indsamle, strukturere og skabe overblik over komplekse forbrugs- og energidata fra kommunens 20.000 målepunkter.
  • Siden projektet gik i gang, har kommunen opnået 5% energireduktion, svarende til 7,1 mio. kr. årligt.
  • En af gevinsterne har fx været at få overblik over indkøbsaftaler. Kommunen har fx sparet 800tkr om året i indkøb af strøm, efter at man fik overblik over kommunens mange forskellige strømleverandører.
  • Ved databaseret energiledelse reduceres spild og lækage: Vand der bare løber, el der aldrig bliver brugt, gamle apparater der aldrig slukkes osv.
  • Aarhus Kommune har brugt KMD EnergyKey til at skabe sikkerhed og pålidelige målinger i realtid, som giver kommunen et oplyst grundlag til at gribe målrettet ind over for unødigt energiforbrug.

Ifølge Energistyrelsen kan de fleste statslige og kommunale myndigheder reducere deres energiforbrug væsentligt, hvis de indfører energiledelse.

KMD EnergyKey

KMD EnergyKey er en cloud løsning til datahjemtagning og kvalitetskontrol, analyse og beregning af energidata. KMD EnergyKey kan desuden anvendes som dataplatform til forbrugsafregning, energistyring- og rådgivning og driftsoptimering.

Læs mere her


Kontorbygning

målepunkter

Økonomistyring

Direkte besparelser

faktura

Indirekte besparelser

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om energi og forsyning. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her