Mand planlægger på kontor

Få nemt styr på vagtplanlægningen

KMD Opus Vagtplan gør det nemt at overholde overenskomster, lovgivning, krav til hviletid og lokale aftaler samtidig med, at medarbejdernes ønsker om arbejdstid og ferie imødekommes.

Digitale værktøjer i den moderne virksomhed

Meget mere end vagtplanlægning

Vagtplanlægning er blevet meget mere end et mellemværende mellem vagtplanlæggeren og den enkelte medarbejder. Opus Vagtplan kan assistere ledelsen i at skabe det nødvendige overblik og agere beslutningsstøtte i styring og optimering af organisationen. På den måde får I en optimeret vagtplanlægning fra både et medarbejder- og økonomisk perspektiv.  

Gør det komplekse enkelt

Vagtplanlægning behøver ikke at være en kompleks og tidskrævende affære. Opus Vagtplan gør vagtplanlægning til en enkel, fleksibel og effektiv affære for alle involverede parter. Vagtplanlæggeren får de nødvendige værktøjer, der skal sikre optimal understøttelse i udarbejdelsen af de bedst mulige vagtplaner, der dækker de aktuelle bemandingsbehov, giver overblik over ressourcerne og overholder den gældende lovgivning.  
Finger trykker på tablet
En mand og to kvinder ved et skrivebord, der kigger på skærmen på en bærbar computer

Tætte integrationer og fælles datagrundlag

En solid sammenhæng i data og arbejdsprocesser på tværs af flere forskellige administrative løsninger er højt rangeret på listen over krav og behov. Sammen med øvrige Opus løsninger danner Opus Vagtplan rammerne for et yderst stærkt økosystem, som kan bringe organisering, effektivisering og tværgående samarbejde endnu længere.

Få overblik med Opus Vagtplan

KMD Opus Vagtplan er et fleksibelt værktøj til planlægning af vagtplaner i både mindre og større organisationer. Opbygningen af Opus Vagtplan gør det muligt at sammensætte en skræddersyet løsning til individuelle behov.

KMD Opus Vagtplan effektiviserer jeres vagtplanlægning

Personlig tilpasning

Planlægning til alle behov

Tre moduler i én løsning

Moduler til alle behov

Personlig overlevering

Farvel til manuelle arbejdsgange

SKI rammeaftaler

Brugervenlig og overskuelig

Bank & finans

Styr på lovgivningen

Samarbejde

Medarbejderinddragelse

Liv & pension

En del af opus familien

Facetime

Vagtplan med på farten


Tilkøbsmoduler

Se hvilke moduler, der kan være med til at styrke og effektivisere jeres vagtplanlægning.

KMD Talesyntese

Opus Vagtplan Web

Med Opus Vagtplan Web kan vagtplanlæggeren inddrage medarbejderen i planlægningen og gøre vagtplaner tilgængelige på deres egen PC, tablet og smartphone. Medarbejderen har fra en personlig webside adgang til at se egne vagter, kollegers vagter samt adgang til at ønske, bytte og tidsregistrere. Det er også muligt at se afdelingsplan, kontaktdata på kolleger og opdatere egen kontaktdata. Det skaber bedre sammenhæng mellem job og privatliv. Webløsningen giver på nem og overskuelig vis medarbejderen et opdateret overblik over aktuelle og udbudte vagter samt hvilke, der er godkendt i forbindelse med planlægning af kommende perioder. Samtidig giver det vagtplanlæggeren mulighed for at inddrage medarbejderens ønsker i udarbejdelsen af vagtplaner og sikre, at medarbejdernes ønsker og behov tilgodeses.

Mand arbejder og regner

Kr./øre Faktisk beregning

Giv vagtplanlæggeren mulighed for at udvide planlægningen af medarbejderressourcer med visning af lønomkostninger og få herigennem økonomisk overblik over vagtplanlægningen. Kr./øre modulet giver vagtplanlæggeren og ledelsen mulighed for at se lønomkostninger på mødeplanen og ved normering.

faellessprog

Udbudte tjenester - Når I mangler en vikar

Med Udbudte tjenester kan vagtplanlæggeren sende vagter i udbud og på den måde erstatte medarbejdere nemt og hurtigt på dagen ved at udbyde tjenester i egen afdeling eller i internt vikarkorps. Vagtplanlæggeren kan udbyde vagter via webdelen til en eller flere medarbejdere. Så snart en medarbejder har budt på en vagt, og vagtplanlæggeren har godkendt det, vil vagten fremgå på mødeplanen. Det gør planlægningen effektiv og øger både overblik og fleksibilitet for alle parter. Udbudte tjenester kræver Opus Vagtplan Web.

Glad medarbejder arbejder ved PC

Dialogbaseret planlægning

Med Dialogbaseret Planlægning kan I inddrage medarbejderne i vagtplanlægningen ved at give dem medbestemmelse for, hvornår de ønsker at arbejde ud fra et opsat personalebehov. Vagtplanlæggeren kan sende det aktuelle personalebehov direkte til medarbejderens webdel, og medarbejderne kan herefter sende ønsker til hvilke vagter, de ønsker. Når vagtplanlæggeren har godkendt de vagter, som medarbejderne har ønsket, notificeres de om dette via mail, og de fremgår ligeledes på vagtplanen. Medarbejdere, som ikke har fået tildelt det ønskede, notificeres også via mail. Det giver en høj kvalitet i arbejdets tilrettelæggelse og frigør tid og ressourcer i planlægningsprocessen. Dialogbaseret Planlægning kræver Opus Vagtplan web.

Få netop den løsning, I har brug for

Miniature af forsiden på KMD Opus Vagtplan brochure
Brochure

Samlet planlægning giver jer overskud til det væsentlige

KMD Opus Vagtplan er designet til at fremme en effektiv brug af jeres ressourcer - både i selve planlægningen, i kommunikationen med medarbejdere og i jeres kerneopgaver.

Hent og læs

Brug for hjælp til at komme videre?

Kontakt os og lad os sammen finde frem til den tid- og vagtplansløsning, som passer til jeres behov. Vi sidder klar til at tale med jer om, hvilke platforme, der bedst kan løse jeres udfordringer.

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Løn, HR & Økonomi.

Tilmeld dig her