Den danske sundhedspleje får nyt, moderne fagsystem baseret på KMD Nexus og tilpasset sammen med en stor kommune

At efterspørgslen er kommet fra en stor kommune betyder, at der er basis for at tilpasse KMD Nexus, så løsningen kan gøre en forskel i krydsfeltet mellem sundhedsfaglige-, trivselsrettede- og pædagogiske tiltag. KMD Nexus Sundhedspleje understøtter sundhedsplejeforløb fra graviditet, fødsel med efterfølgende indsatser til barnet og familien i henholdsvis barselsbesøg, dagtilbud og skole.

”Jeg er virkelig stolt af, at en stor kommune har valgt os som leverandør på et fagområde, der er nyt for os. Vi bygger selvfølgelig på vores KMD Nexus-løsning, der i forvejen har mange af svarene på sundhedsplejens behov. Vi vil være en del af svaret på de udfordringer, velfærdssamfundet står overfor. Vi leverer effektive redskaber, der støtter sundheds-, omsorgs- og plejepersonale i landets kommuner og regioner – og den nye aftale om KMD Nexus Sundhedspleje er endnu et skridt i den helt rigtige retning,” siger Lars Haahr Kornerup, direktør for sundheds- og socialområdet i KMD.

Genbrug af funktionaliteter gavner i to retninger

Som en del af den nye kontrakt genbruger KMD eksisterende funktionaliteter fra KMD Nexus, ligesom de udvikler nye funktionaliteter, der kommer mange andre kommuner og regioner til gavn:

”KMD Nexus Sundhedspleje hænger tæt sammen med vores KMD Nexus, som størstedelen af de danske kommuner og regioner bruger i en eller flere sammenhænge. Vi har også i denne løsning et skarpt fokus på de administrative processer omkring sundhedsplejen, for at undgå dobbeltdokumentation og for at øge effektiviteten og smidigheden af planlægnings- og dokumentationsarbejdet. Og genbrugsfordelene går også den anden vej, for en række af de funktioner, vi nu udvikler til KMD Nexus Sundhedspleje – som flere automatiseringer, NemSMS og gruppefunktionaliteter – vil også komme de kommuner og regioner, der har KMD Nexus i forvejen, til gode,” siger Nina Hong, Product Manager i KMD Nexus.

KMD Nexus er i gang med at implementere løsningen, som de forventer går i drift i løbet af andet halvår 2024.

Kontakt KMD's presseafdeling

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen, Pressechef, KMD

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef