Ældre mand sidder foran en bærbar computer

I Horsens Kommune er videokonsultationer et dagligt anvendt værktøj i specialvejledernes samarbejde med borgerne. Videomøder sparer tid og penge på kommunekontoret, men giver også borgerne en større tryghed og digitale kompetencer, de kan bruge i privatlivet.

Tilbage i 2011 begyndte en visionær driftschef i Horsens Kommune at anvende videokonsultationer til udsatte borgere med brug for særlig vejledning og bostøtte. På det tidspunkt var brugen af videomøder – især på socialområdet – ikke særlig udbredt. Gennem årene fortsatte kommunen med at anvende videomøder og opbygge erfaring på området, men det var først, da kommunen begyndte at arbejde med interne ambassadører i deres teams i specialvejledningen, at anvendelsen af onlinekonsultationer tog et gevaldigt hop i den rigtige retning. Det fortæller Jonas Roer Pedersen, der er IKT- & implementeringskonsulent i Horsens Kommune.

“Vores interne ambassadører kalder vi for virtuelle specialvejledere. De bruger i dag KMD Nexus Video som deres primære arbejdsredskab i relationen med deres borgere, og de inspirerer deres kollegaer til at gøre det samme. Den indsats har fordoblet vores anvendelsesgrad af videomøder. Ud af en samlet skare på ca. 500 borgere er vi gået fra at afholde 50-60 virtuelle møder om måneden i 2017 til i dag at afholde ca. 120 videomøder om måneden i gennemsnit,” siger han.


Ud af en samlet skare på ca. 500 borgere er vi gået fra at afholde 50-60 virtuelle møder om måneden i 2017 til i dag at afholde ca. 120 videomøder om måneden i gennemsnit.

Jonas Roer Pedersen, IKT- & implementeringskonsulent i Horsens Kommune

Video giver tryghed

For at udbrede brugen af videomøder har Horsens Kommune også indført, at medarbejderne skal anvende KMD Nexus Video de tre første måneder af et forløb med en ny borger. Så kan det godt være, medarbejderen efter de tre måneder vurderer, at brugen af videomøder ikke passer til den enkelte borgers behov, men udgangspunktet er, at videokonsultationer skal afprøves. Det hænger bl.a. sammen med, at for borgere med psykiatriske lidelser, hjerneskade og forskellige former for misbrug kan et digitalt møde med en socialpædagog være mindre indgribende sammenlignet med at få besøg i eget hjem eller møde fysisk op på kommunen.

“Der er typisk mange af disse borgere, der lider af forskellige former for angst. Det gør det svært for dem at komme ud. Det er selvfølgelig noget, der skal arbejdes med. Men al kontakt behøver ikke nødvendigvis at være eksponeringsterapi. Nogle gange har de bare behov for at sidde hjemme i vante omgivelser, når de taler med deres vejleder,” siger Jonas Roer Pedersen.

Kræver mindre mental energi

På et tidspunkt lavede Horsens Kommune en undersøgelse, hvor de spurgte borgere på socialområdet, hvad der var forbundet med den mindste grad af mental energiforvaltning: Om det var møder på kommunen, møder i eget hjem eller videomøder?

“Borgerne svarede meget klart, at videomøder krævede mindst mental energi. Det var en vigtig undersøgelse. For er der noget, vores socialpædagoger er gode til, så er det at advokere for deres borgeres behov. Og borgernes behov er at blive mødt der, hvor de er. Det passer ikke altid godt til den her type borgere, at et møde skal ligge på en fast ugedag på et fast tidspunkt. Der er det mere fleksibelt at holde et videomøde, når og hvor det i højere grad passer dem,” siger Jonas Roer Pedersen.

“Når vi netop har valgt KMD Nexus Video og ikke en anden videoløsning, skyldes det, at Nexus Video er ekstremt brugervenlig. Det er vigtigt, for det betyder, at både vores psykiatriborgere og udviklingshæmmede kan bruge løsningen,” tilføjer han.

Når vi netop har valgt KMD Nexus Video og ikke en anden videoløsning, skyldes det, at Nexus Video er ekstremt brugervenlig. Det er vigtigt, for det betyder, at både vores psykiatriborgere og udviklingshæmmede kan bruge løsningen.

Jonas Roer Pedersen, IKT- & implementeringskonsulent i Horsens Kommune

Kan bruges overalt

Selvom Horsens Kommune har været en slags pionerer indenfor anvendelsen af videomøder på socialområdet, er det ikke lykkedes dem at bruge videomøder med samme succes på andre områder. De har været i gang på både sundheds- og omsorgsområdet og også på beskæftigelsesområdet. Men hvis brugen af video skal helt ind under huden på medarbejderne, skal det have samme ledelsesmæssige fokus, som det har fået på socialområdet, og det har kommunen ikke været klar til. Endnu.

“I min optik kan vi bruge Nexus Video på stort set alle kommunale tilbud. Også på det døgndækkede område. Det handler primært om, at den mentale energiforvaltning ved afholdelse af videomøder kræver mindre af borgerne. Det er en vigtig parameter i rigtig mange sammenhænge i samarbejdet mellem en velfærdsprofessionel og en borger,” siger Jonas Roer Pedersen og slutter:

“Derudover kan vi på socialområdet også se, at brugen af videomøder har været med til at skubbe borgernes digitale udvikling i den rigtige retning. Efter at have brugt Nexus Video ser vi eksempler på borgere, som har fået en indføring i det digitale, og som via Skype og Messenger har kontaktet søskende og andre relationer, de ikke har talt med i årevis.”


Læs mere om KMD Nexus

KMD Nexus er en samlet platform til jeres borgerforløb. Her kan I samarbejde om effektive forløb på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for Børn- og Uddannelsesområdet. Så er du altid opdateret med de seneste indsigter og nye løsninger til sektoren.

Tilmeld dig her