KMD Teknologiradar

Teknologiradaren er et værktøj udarbejdet af KMD’s teknologieksperter. Teknologiradaren viser vurderingen af nye teknologier baseret på teknologiernes modenhed og fremtidige potentiale for den offentlige og finansielle sektor.

Du kan bruge teknologiradaren som beslutningsstøtte til at vurdere, hvordan du og din virksomhed kan anvende teknologierne.

Klar

Chatbot

Conversational User Interface (Chatbots)

Chatbots kan være med til at understøtte den gode kundeservice-oplevelse og gør det muligt for kunderne at få hjælp og svar på spørgsmål, hvor og hvornår det passer dem. KMD skaber mange applikationer som kan understøtte borger- og kundekommunikation ved at udvikle chatbots, som forstår borgerne eller kunderne, som den interagerer med.

Læs mere:

Chatbots: kunsten at designe en god samtale
Machine Learning

Machine Learning

KMD har erfaring med at udvikle Machine Learning produkter til både den offentlige og den private sektor. Teknologien gør det muligt at bruge fortidens data til at støtte fremtidige beslutninger. Blandt andet udvikler KMD løsninger som kan skabe indsigter i store mængder data, som kan støtte brugeren i sine opgaver, både som decideret beslutningsstøtte og som en avanceret søgefunktion til eksempelvis at finde lignende sager fra fortiden.

Se case her
Software robots

Software Robots (RPA)

Automatisering af brug af it-systemer ved hjælp af software robotter kaldes Robotic Process Automation (RPA). KMD udvikler mange softwarerobotter til alle brancher og sektorer, som løser manuelle, repetitive og tidskrævende opgaver, som ikke kræver faglig stillingtagen.

Læs mere:

Robotterne spreder sig over landets kommuner

Afprøv

Touch ID

Biometrics

De biometriske teknologier vurderes i KMD som modne, da det er muligt at benytte biometrisk data til identifikations- og verificeringsprocesser. KMD tror på, at biometri kan anvendes i det godes tjeneste - bl.a. til at give en bedre kundeoplevelse - og derfor er KMD i gang med at eksperimentere med brugen af ansigtsgenkendelse til prisværdige formål.

Læs mere
Computer chip

Explainable AI

Explainable AI, forklarbar kunstig intelligens, er en gren af kunstig intelligens, der forklarer hvorledes algoritmen er kommet frem til sine forudsigelser. Explainable AI er en nødvendighed for at kunne introducere kunstig intelligens ifm. sagsafgørelser, da der ellers vil være ringe tillid til resultatet. KMD er i fuld gang med at udvikle fagsystemer der tilbyder en sådan informeret beslutningsstøtte f.eks. EcoKnow projektet.

Læs mere:

Kunstig intelligens skal kunne forklare sine anbefalinger
Ledige danskere får hjælp af kunstig intelligens

Smart Watch mikrofon

Natural Language Processing

Natural Language Processing (NLP) er teknologien, der gør det muligt for computere at analysere og forstå menneskets sprog. Teknologien spiller en central rolle, når vi snakker Chatbots. Teknologiens evne til forståelsen af dansk halter stadigt, men er dog tilstrækkeligt god til, at KMD er i gang med at eksperimentere med, hvorledes NLP-teknologier f.eks. kan skabe indsigt i de mange tekstdokumenter, der gemmes i sags- og dokumenthåndterings systemer.

Læs mere
Brugerpræferencer

Hyper Personalization

Hyper Personalization, hyperpersonalisering, er næste niveau af brugeroplevelse. Det handler om at bruge data til at skabe skræddersyet indhold, services og funktioner. I KMD anvender vi Hyper Personalization til at skabe en individuel skræddersyet brugergrænseflade til sagsbehandling både i den offentlige og private sektor. Ved automatiseret at give adgang til lige nøjagtigt de data og de funktioner, som man har brug for i en given situation, vil slutbrugeren opleve en højere produktivitet og et større udbytte af systemet.

Trådløs beacon

IoT Platform

IoT Platformen er en nødvendig del i IoT økosystemet, da den kan forbinde forskelligt hardware (f.eks. sensorer til opsamling af data) og kan håndtere forskellige og uafhængige software og netværksprotokoller. KMD eksperimenterer med forskellige sammenhænge med at opsamle data fra sensorer til efterfølgende databehandling, som IoT platformen kan hjælpe med at visualisere og analysere. Da teknologien stadigvæk eksperimenteres med, er den endnu ikke i Klar.

Læs mere
Automatisk oversættelse

Virtual Assistants

En virtuel assistent, er et stykke software, som typisk gennem mundtlig konversation, hjælper med at udføre f.eks. administrative opgaver. Teknologien er især udbredt i private hjem, men kan udvikles til at opfylde mange forskellige forretningsmæssige formål. KMD har adskillige projekter i gang hvor en virtuel assistent gør brugerinteraktionen lettere, f.eks. ved indrapportering af arbejdsskader eller booking af mødelokaler.

Hold øje

Augmented Reality

Augmented Reality

Augmented Reality (AR) gør det muligt at projicere et virtuelt billede eller genstand til den fysiske verden. Teknologiens er relativ mod en, mens dens relevans i forhold til den offentlige og finansielle sektor lader vente på sig.

Læs mere:

Augmented Reality kan ændre virkeligheden

Tre moduler i én løsning

Blockchain

Blockchain er teknologien der synliggør alle transaktioner og krypterede informationer. Teknologien har i forskellige scenarier været afprøvet i KMD til test af dens værdi for den offentlige og finansielle sektor. Teknologiens anvendelse er stadig under afprøvelse da alternative teknologier som oftest løser samme muligheder lettere og billigere.

Læs mere:

Blockchain: en topsikker, digital udgave af Hr. Steins hovedbog

Connected Home

Connected Home

Connected Home, dvs et hjem fyldt med intelligente dimser, er under stærk udvikling, hvor efterhånden flere og flere hjem får hjælpsomme enheder, som forbrugsmålere, robotplænklippere og overvågning, der er forbundet til internettet. KMD holder øje med udviklingen af teknologierne, og hvordan de vil kunne udnyttes i løsninger til den offentlige og private sektor. Specielt hvordan systemer kan udnytte at forbrugere og borgere har intelligente enheder i hjemmet, hvilket kan give dem en større automatiseringsgrad og en bedre brugerinteraktion.

Læs mere:

KMD Analyse: smart teknologi i danske hjem

Virtual Reality

Virtual Reality

At skabe en kunstig virkelighed gennem fx brug af briller er efterhånden blevet en moden teknologi, som anvendes i flere og flere fagområder. Teknologiens anvendelse i den offentlige og finansielle sektor, er stadigt meget umoden. Det er således en teknologi, som KMD følger tæt ift. Dens indvirkning og vente til når cases som vil kunne anvendes i højt regulerede sektorer fremkommer.

Dataanalyse

Digital Twin

En Digital Twin er en digital udgave af et fysisk produkt (typisk komplekst maskineri). Den digitale udgave gør det muligt at analysere data og lave simuleringer, som kan forudsige problemer, downtime, forbedringer af systemet etc. På nogle områder er denne teknologi i Klar, da vi gennem produktet KMD Delta faktisk laver en digital tvilling af en organisation. Da KMD imidlertid ikke har den i bredt anvendelse og endnu ikke har lavet digitale tvillinger af fysiske genstande, så har KMD valgt at holde denne i Hold øje.

Læs mere:

Den digitale tvilling er på vej ud i organisationerne
KMD Delta - holder styr på data og skaber sammenhæng på tværs af systemer og processer

Cloud-server

Edge Computing

Edge Computing er en moden teknologi, som bringer databehandlingen og datalagring fra f.eks. en cloudserver ud på de anvendte enheder, hvor det er nødvendigt. Ved at benytte Edge Computing forbedres responstiden, og båndbredden mindskes. Edge Computing er en særdeles relevant teknologi ift. IoT-projekter, da teknologien kan sortere data, hvor det bliver opsamlet. KMD undersøger cases som kunne være relevante og bringe værdi for den offentlige og finansielle sektor.

Responsivt design

Smart Workspace

Brugen af nye teknologier til at fremme gennemsigtighed og bekvemmelighed for medarbejdere i et kontormiljø vinder mere og mere indpas - f.eks. intelligente samarbejdsværktøjer, som kan benyttes på mobiltelefoner og tablets på niveau med en arbejdscomputer. KMD undersøger cases som vil være relevant for den offentlige og private sektor, hvor KMD’s produkter kan udvikles til at understøtte Smart Workspace.

Afvent

Hjernechip

Human Augmentation

Human Augmentation dækker over et spektrum af teknologier, hvor nogle stadig er på forskningsstadiet, og andre er i anvendelse, som f.eks. en indopereret chip under huden.

Fælles for dem er dog, at de stadig er umodne i forhold til anvendelse i den offentlige og private sektor i Danmark. Det kan dog hurtigt ændre sig. Det er derfor relevant at følge teknologien, og vurdere om KMD skal udvikle software som kan understøtte teknologien.

Læs mere:

Analyse: er fremtiden for demente en chip under huden til overvågning?

Robothoved

Artificial General Intelligence

Generel kunstig intelligens, altså at en computer kan agere lige så intelligent som et menneske, findes ikke endnu og har lange udsigter. I dag er kunstig intelligens oftest begrænset til konkrete opgaver med klare regler og den har fx svært ved at anvende erfaringer fra én opgave til en anden. Det er dog en teknologi, KMD følger, da der løbende sker fremskridt og teknologien vil bl.a. kunne anvendes til at udvikle bedre beslutningsstøttesystemer i den offentlige og den private sektor.

Krypteret kode

Quantum Computers

Kvantecomputere er relevante i fremtiden, men desværre virker de ikke endnu. Nutidens metoder til kryptering af følsomme data vil i fremtiden skulle krypteres på en anderledes måde for at modstå kvantecomputeres indtrængen. KMD følger udviklingen, så når kvantecomputerne kommer længere i udviklingsfasen, vil KMD være klar til at hjælpe kunder og borgere med at beskytte deres personfølsomme data.

Science fiction-robot

Smart Robots

Smart Robots er hardwarerobotter med kunstig intelligens som i fremtiden vil være i stand til at udføre opgaver på lige fod med mennesker. Avancerede Smart Robots findes ikke endnu. KMD følger udviklingen af denne teknologi og de mulige indvirkninger Smart Robots bl.a. vil kunne have i velfærdssektoren.

Opdateret version 2020

Hvordan har KMD’s teknologieksperter udviklet teknologiradaren?

Nye og fremtidige teknologier vurderes af fag- og teknologi eksperter. Teknologiernes vurderes ud fra to dimensioner:

Modenhed

Teknologiernes modenhed vurderes ud fra udviklingsproces, nuværende og fremtidige teknologiske muligheder. Modenhed vurderes af teknologi eksperter, fageksperter, samarbejdspartnere og analysehuse.

Relevans for fagområder

Teknologiernes relevans vurderes ud fra nuværende og fremtidige indflydelse for den offentlige og finansielle sektor.

Hvordan kan KMD hjælpe din virksomhed i gang?

Er du interesseret i at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe netop din virksomhed? Så kontakt Na'Tosha Bard, CTO, til en uforpligtende snak.

Na'Tosha Bard, Senrior Vice President, CTO Office
Felt er påkrævet