KMD Momentum - fagsystem til jobcenteret

Jobcenterløsning udviklet til jeres behov

Det skal være så enkelt som muligt for jer at leve op til kravet om en resultatstyret indsats. Samtidig skal jeres digitale jobcenterløsning være så robust og agil, at den kan forudse og understøtte jeres kommende behov. Derfor har mere end 20 kommuner og deres medarbejdere været med til at udvikle KMD Momentum. Brugerne har talt, og det har givet en løsning med et klart fokus på at skabe resultater for jer og for de ledige.
Brugerstyring
Indsamling af data

Fuld effekt af jobcentrets arbejde

KMD Momentums primære formål er at give jobcentret de bedste vilkår for en målrettet beskæftigelsesindsats. En indsats der drejer sig om borgeren. KMD Momentum understøtter effektivt, at ledige hurtigt kommer tilbage i job. Det gøres bl.a. gennem udvikling af den enkeltes kompetencer, hvor progressionen løbende måles, og hvor målet om at få ledige hurtigt i job understøttes. Sagsbehandleren får sine arbejdsgange optimeret og forenklet i KMD Momentum, og samtidig styrkes kommunikationen og samarbejdet både internt i kommunen og eksternt til virksomheder og borgere.

Målstyret beskæftigelsesindsats via intelligent data

Hvad skal der til for at bringe den enkelte ledige tættere på arbejdsmarkedet og et job? Det kan KMD Momentum fortælle ved at bruge data intelligent. For eksempel får jobcentermedarbejderen indsigt i behovet hos den enkelte virksomhed, og kan koble dette op med ressourcer hos den ledige. Dette giver et godt jobmatch. Løsningen giver også mulighed for at sammenligne profiler, så den ansatte hos jobcentret bedre kan vurdere hvilke karriereveje, det kan være relevant for forskellige typer af kandidater at følge. Automatisering hjælper til at fjerne og forenkle mange af de arbejdsopgaver, som typisk kan være tunge og tidskrævende at løfte.

Indsamling af data fra flere systemer
Systemer og løsninger der taler sammen

Målrettet og ensartet sagsbehandling

I udviklingen af KMD Momentum har vi fokuseret på, hvilke opgaver brugerne skal løse, hvilken lovgivning de skal følge, og hvordan løsningen bedst kan støtte deres faglighed. For medarbejderne er KMD Momentum en sikker guide til korrekt og ensartet sagsbehandling. Et godt overblik og gode genveje flytter deres fokus fra dokumentation til faglighed. Arbejdsdagen kan starte i sagsbehandlerens cockpit, der giver overblik over dagens opgaver og frister. Herudover er der nemt overblik over den enkelte borgers plan, samtaler og aktiviteter, hvor der kun er et enkelt klik til næste handling. Både jobcenterleder og sagsbehandler får sit eget cockpit baseret på aktuelle data og statistikker. Det giver indblik i både indsats og effekter - også for de borgere, der ikke umiddelbart er tæt på arbejdsmarkedet.

EFFEKTIVE ARBEJDSPROCESSER PÅ TVÆRS

KMD Momentum hjælper alle til en mere effektiv opgaveløsning og opgavedeling. I kan opsætte workflows, hvor opgaver deles på tværs i teams og mellem flere parter.

Nærværende kommunikation med borgere og arbejdsgivere

Jobcentret skal møde borgere, virksomheder og samarbejdspartnere der, hvor de er - og på de platforme de foretrækker. Med KMD Momentum flytter samarbejdet ud af jobcentret, hjem til borgeren og ud til virksomhederne. Borgeren kan for eksempel udfylde sit progressionsskema hjemme på sin egen computer og flytte møder på mobilen. Samtidig kan virksomhederne få indsigt i deres sager og have dialogen med jobcentret direkte fra eget skrivebord.

Vitale sammenhænge

Digitale sammenhænge er livsnerven i en effektiv indsats og i den kommunikation, der binder indsatsen sammen. KMD Momentum har blandt andet integrationer til Det Fælles Datagrundlag (DFDG) og alle relevante kommunale ydelses- og fagsystemer. Det gælder både de aktuelle systemer og de kommende systemer fra KOMBIT.

Gode grunde til at vælge KMD Momentum

  • Det styrker den målstyrede beskæftigelsesindsats med overblik over effekten af jeres indsatser.

  • Det understøtter en nærværende kommunikation og samarbejde både internt i kommunen og eksternt med virksomheder, samarbejdspartnere og de ledige.

  • Det er en løsning, der hurtigt og fleksibelt udvikles i forhold til jobcentrets skiftende behov og tager forbehold for nye nationale initiativer via DFDG.

  • Der er en nem brugergrænseflade, som er hurtig og overskuelig at navigere i for alle brugere.

KMD Momentum Samtale

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Med KMD Momentum får I en komplet løsning, som hjælper med at forbedre jeres sagsbehandling for den enkelte borger. Fagsystemet giver mulighed for tværfagligt samarbejde, I kan trække rapporter, og I kan skabe gode matches mellem den ledige og en kommende arbejdsgiver.

Ja, KMD giver jer meget gerne en demo af løsningen, så I har mulighed for at vurdere om, KMD Momentum passer til jeres behov. Samtidig tager vi en uforpligtende snak om jeres muligheder med fagsystemet.

Med afsæt i en åben arkitektur er det muligt at foretage integration med 3. parts løsninger, så I derved kan løfte jeres digitale infrastruktur og dataudveksling på tværs af systemer.

KMD Momentum understøtter naturligvis GDPR og er konfigurerbar til at matche jeres behov for korrekt behandling og arkivering af persondata.

Velkommen til KMD Momentum familien, Stevns Kommune

Se videoen med Tasja Janosz, Socialrådgiver fra Stevns Kommune. Tasja fortæller om hendes erfaringer ved at skifte fagsystem.

Det datadrevne jobcenter?

Multi SMS

Skærmbillede af Multi SMS brochure
Onepager

Sådan opnår I øget borgertilfredshed i jobcentret

Optimér jeres arbejdsgange med vores nye feature Multi SMS i KMD Momentum. Øg borgertilfredsheden i jeres jobcenter ved nemmere kommunikation mellem jer og borgerne.

Download onepager her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Arbejdsmarked.

Tilmeld dig her