SÅDAN KAN I REDUCERE ENERGIFORBRUGET OG UDNYTTE FLEKSIBILITETEN I ELNETTET

Virksomheder og organisationer er så pressede af stigende energiomkostninger, at der er brug for akut handling. Her kommer vi med gode råd til, hvordan man ikke bare kan reducere sit energiforbrug, men også forvandle sine energibesparelser til en indtægtskilde.

Publiceret: 08. november 2022
Træ ved siden af højhus i frøperspektiv

Energikrise eller ej. Der skal afsættes ressourcer til at foretage energioptimeringer, og det kan ikke vente længere

Jens Cornelius, Senior Business Director i KMD

Dialogen i markedet om energioptimeringer har på meget kort tid flyttet sig. Tidligere var afsættet for en grøn dialog typisk FN’s Verdensmål og ønsket om at reducere sin CO2-udledning. I dag handler mange af de grønne dialoger om at undgå at dreje nøglen om, fordi omkostningerne forbundet med at drive forretning er blevet så høje. Det fortæller Jens Cornelius, Senior Business Director i KMD.
“Det er ikke, fordi bæredygtighedsagendaen på samfundsniveau ikke længere er aktuel. For det er den. Men på den helt korte bane kan mange virksomheder og offentlige organisationer ikke se længere end de næste måneder frem. I det lys handler det om ren og skær overlevelse.”

Det er de barske realiteter, som er en direkte konsekvens af energikrisen. Det lille lys i mørket er, at der faktisk er håndtag, man kan skrue på for at spare på energien. Men det kræver, at ledelsen i de enkelte organisationer for alvor prioriterer området.

“Energikrise eller ej. Man kan ikke tænke sig til handling. Der skal afsættes ressourcer til at foretage energioptimeringer, og det kan ikke vente længere.”

I KMD har vi identificeret tre nøgleområder for organisationer, der gerne vil arbejde målrettet med energireduktioner.

1. Identificér energislugerne

Man skal identificere de aktiver, der bruger mest energi og kortlægge, præcis hvordan energiforbruget for hvert aktiv ser ud. Store energislugere er eksempelvis varmepumper, kølesystemer, kedler og ovne.

“Se på, om der er mulighed for at lægge energiforbruget på andre tidspunkter af døgnet – eller alternativt andre tidspunkter på ugen eller måneden. Mange er gledet ind i en dyb vanetænkning, hvor man ikke længere tænker over den daglige drift. Men bruger man tiden på at sætte sig grundigt ind i sit energiforbrug, vil der altid dukke ideer op til, hvordan man kan optimere forbruget ved at tilrettelægge driften på en alternativ måde. Også uden det har en negativ indvirkning på forretningen,” siger Jens Cornelius.

2. Bring fagligheden i spil

Man skal have bragt de fagligheder i spil, som har en stor viden om energiforbruget i de enkelte organisationer. De tekniske direktører og produktionsansvarlige skal gå forrest og lytte til de specialister, der kender virksomhedens hjerterytme i forhold til den daglige drift.

“Det er den type mennesker, der ved, præcis hvad organisationen bruger af energi, og hvordan forbruget fordeler sig på enheder og arbejdsgange. Der er brug for at trække disse fagligheder tættere på beslutningsprocessen, fordi de ofte har ideer til, hvordan man kan optimere eksempelvis en produktionskæde. De skal ikke kun levere effektiv drift og grøn omstilling. Nu skal de være med til at styre organisationen gennem en krise.”

3. Sælg jeres energifleksibilitet i markedet

Virksomheder, kommuner, energiselskaber og husstande har mulighed for at tilkoble energiaktiver – eksempelvis ladestandere, varmepumper, solceller og klimaanlæg i bygninger – til elnettet og lade en aggregator handle med deres energifleksibilitet på elmarkedet. En aggregator er en virksomhed, der til- og frakobler energiaktiver ud fra prisen på el. De har til ansvar at spotte, hvornår prisen på el er høj og derefter frakoble energiaktiver på elnettet.

“Al energi i elnettet repræsenterer en værdi for samfundet. Ved at koble jeres energiaktiver til elnettet, kan I rent faktisk tjene penge på jeres energi. Aggregatoren betaler jer nemlig for, at I tilbyder jeres energi til elmarkedet, og når de har brug for fleksibiliteten til at til- og frakoble jeres energiaktiver. For at kunne koble energiaktiver til elnettet og lade dem indgå i en aggregators fleksibilitetspulje kræver det en teknologisk løsning” siger Jens Cornelius og runder af.

“For at udnytte den danske energiinfrastruktur er det vigtigt, at husstande og organisationer bliver skarpere på, hvor meget energi de egentlig har brug for. Det kræver et samlet overblik over sine energiaktiver, så man kan reducere sit forbrug. Og det kræver en høj fleksibilitet, så man kan sælge eller flytte sit energiforbrug og dermed tage el ud af nettet, når samfundet har brug for det. Fleksibiliteten bidrager dermed til at prisniveauet kan holdes lavt og energien holdes grøn.

Bliv klogere på energifleksibilitet

Energifleksibilitet betyder, at vi tilpasser forbruget af energi til produktionen af energi. Det vil sige når  vinden blæser eller solen skinner, bruger vi energi. Når vinden ikke blæser og solen ikke skinner, så slukker vi for vores energiforbrug.

En aggregator er en virksomhed, der samler og til- og frakobler energiaktiver ud fra prisen på el. De har til ansvar at spotte, hvornår prisen på el er høj og derefter frakoble energiaktiver på elnettet. 

Ved at tilkoble jeres energiaktiver (f.eks. ladestandere, varmepumper, solceller og klimaanlæg i bygninger) til elnettet og lade aggregatoren handle med jeres energifleksibilitet på elmarkedet. Når prisen på el er høj, vil aggregatoren frakoble energiaktiver. Omvendt vil den tilkoble energiaktiverne, når prisen er lav. Dermed forbruger i energi, når prisen er lav. 

Aggregatoren betaler jer for, at I tilbyder jeres energiaktiver til elmarkedet. Aggregatoren kan til- og frakoble jeres energiaktiver og dermed tilbyde andre kunder den energi I ellers ville have brugt på energikrævende tidspunkter. 

Ved at I bidrager til fleksibiliteten og ikke bruger energi, når den vedvarende energi er knap, så kan energiproduktionen bedre holdes grøn. Aggregatoren kan frakoble jeres energiaktiver, når vedvarende energi er en knap ressource, i stedet for at være tvunget til at producere energi via energireserven som bruger fossile brændstoffer. 

Vil du vide mere?

Portræt af Jonas Højer, Senior Sales Specialist i Energy Solutions Sales, KMD

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at komme videre? Kontakt os og lad os sammen se på, hvordan KMD EnergyKey kan hjælpe i jeres analyse og beregning af energidata.

Mere om KMD EnergyKey

Solcellepaneler med højspændingsmaster i baggrunden

KMD EnergyKey er en cloud-løsning til datahjemtagning og kvalitetskontrol samt analyse og beregning af energidata. Løsningen kan desuden anvendes som dataplatform til forbrugsafregning, driftsoptimering, energiledelse og -rådgivning.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om data og analyse. Så er du blandt de første, der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her