Kvinde smiler ved computer

Både nu og i fremtiden er KMD Nexus gearet til at understøtte Morsø Kommunes behov på tværs af flere social- og sundhedsområder. Udover en højere datakvalitet og mere effektive arbejdsgange får ledelsen også adgang til detaljeret BI-information, der skal danne grundlag for ressourcestyringen og prioriteringen af opgaver.

På et tidspunkt begynder den berømte platform at brænde så meget under fødderne, at det bliver tvingende nødvendigt at flytte sig, hvis ikke det skal gå galt. Billedet passer meget godt på den situation, Morsø Kommune stod i for noget tid siden på social- og sundhedsområdet. Tidligere benyttede de et ældre fagsystem fra en af markedets mindre leverandører. Det gik udmærket i en del år, men med tiden kunne løsningen ikke længere leve op til kommunens funktionelle eller brugervenlighedsmæssige behov, og så var det på tide at sige stop og finde en anden løsning. Det fortæller Henrik R. Christensen, som er direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Morsø Kommune.

“Efter en markedsafdækning kom vi hurtigt frem til en beslutning om at implementere KMD Nexus. KMD varetager i forvejen mange af vores store fagsystemer. Det gør de godt. De er gode til hele tiden at optimere de løsninger, vi har, og hvis der er noget, der ikke fungerer, skal vi ikke igennem mange forskellige systemleverandører, men behøver kun ringe et sted hen for at få hjælp. Derfor var vi også trygge ved at fortsætte og udbygge samarbejdet med KMD,” siger han.

KMD varetager i forvejen mange af vores store fagsystemer. Det gør de godt. De er gode til hele tiden at optimere de løsninger, vi har, og hvis der er noget, der ikke fungerer, skal vi ikke igennem mange forskellige systemleverandører, men behøver kun ringe et sted hen for at få hjælp. 

Henrik R. Christensen, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Morsø Kommune

“Derudover giver valget af KMD Nexus os en sikkerhed for, at den løsning hænger godt sammen med mange af vores andre KMD-løsninger. Systemsammenhængen gør integrationerne mere smidige, og for brugerorganisationen giver det en stor genkendelighed både i interfacet og i funktionaliteten på tværs af systemerne.”

BI bliver et styringsværktøj 

Et andet væsentligt element i Morsø Kommunes systemopgradering på social- og sundhedsområdet var et ønske om at bruge flere data aktivt som grundlag for at træffe bedre ledelsesbeslutninger.
“Vi ville gerne have en mere struktureret tilgang til data og Business Intelligence, så vi kan få mere solid beslutningsstøtte – både i forhold til egne administrative processer, men også i forhold til den information vi leverer til det politiske niveau i kommunen,” siger Henrik R. Christensen og uddyber:

“Med BI-modulet til KMD Nexus får vi mulighed for lynhurtigt at spotte, hvis noget udvikler sig i en positiv eller negativ retning. Hvor meget tid bruger vi per borger indenfor et givent område? Hvilke ydelser leverer vi og i hvilket omfang? Hvis vi eksempelvis kan se, at vores tidsforbrug per borger indenfor hjemmeplejen stiger markant, kan det være, at vi skal fokusere mere på den rehabiliterende indsats og så fremdeles. Vi bruger som kommune mange velfærdskroner på social- og sundhedsområdet, og derfor er vi også forpligtiget til at bruge pengene så effektivt som muligt.”

Vi bruger som kommune mange velfærdskroner på social- og sundhedsområdet, og derfor er vi også forpligtiget til at bruge pengene så effektivt som muligt.

Henrik R. Christensen, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Morsø Kommune

Effektive arbejdsgange

Udover et skarpere og mere solidt beslutningsgrundlag skal effekten af KMD Nexus-implementeringen på tværs af sundhed-, PPR-, ældre-, handicap-, og socialområdet gøres op i mere effektive arbejdsgange for de medarbejdere, der får en langt mere komplet, men samtidig simpel systemunderstøttelse af deres arbejdsopgaver.
“Det vil være noget så lavpraktisk, som at vi ikke længere skal foretage den samme journaliseringsopgave i to systemer, men nu kan gøre det ét sted, og så kan informationen tilgås af forskellige kollegaer. Det kommer i sig selv til at øge vores datakvalitet, at vi ikke længere skal dobbelthåndtere den samme opgave,” siger Henrik R. Christensen og slutter:

Det vil være noget så lavpraktisk, som at vi ikke længere skal foretage den samme journaliseringsopgave i to systemer, men nu kan gøre det ét sted, og så kan informationen tilgås af forskellige kollegaer. Det kommer i sig selv til at øge vores datakvalitet, at vi ikke længere skal dobbelthåndtere den samme opgave,

Henrik R. Christensen, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Morsø Kommune

“KMD Nexus er en investering i fremtiden. Med en gennemtestet platform og med KMD som leverandør bliver vi i stand til at implementere nye teknologier hurtigt og effektivt. Vi er eksempelvis allerede godt i gang med at bruge videomøder på flere måder, og vi anvender også mobilapps til dokumentationsopgaver helt tæt på borgerne ude i deres hjem og på plejecentrene. Den form for fremtidssikring, hvor vi på den ene side lever op til de krav, vi skal, og hvor vi på den anden side lægger sporene til vores kommende it-udvikling, var et væsentligt kriterie i valget af KMD Nexus.”

Den form for fremtidssikring, hvor vi på den ene side lever op til de krav, vi skal, og hvor vi på den anden side lægger sporene til vores kommende it-udvikling, var et væsentligt kriterie i valget af KMD Nexus.

Henrik R. Christensen, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Morsø Kommune

Læs mere om KMD Nexus

KMD Nexus er en samlet platform til jeres borgerforløb. Her kan I samarbejde om effektive forløb på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra social- og sundhedssektoren direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her