En mand og to kvinder ved et skrivebord, der kigger på skærmen på en bærbar computer

KMD har for nylig lanceret ny funktionalitet i KMD Nexus, som systemunderstøtter VUM 2.0 og FFB til det socialfaglige område. Udover basisfunktionaliteten er der i udviklingen af den nye løsning lagt særligt vægt på at skabe en intuitiv brugeroplevelse, der giver sagsbehandlere og medarbejdere på sociale tilbud et godt overblik og en nemmere hverdag.

Hvis der skulle være tvivl om, hvorvidt KMD Nexus kun var en løsning, der dækkede sundheds- og omsorgsområdet, er den tvivl nu væk. For med den seneste udvikling er KMD Nexus-platformen én af landets første it-løsninger, som understøtter Socialstyrelsens nyligt lancerede opdatering af VUM 2.0 samt KL’s projekt om Fælles Faglige Begreber (FFB) til det specialiserede socialområde.

“Med det nye modul til KMD Nexus har vi systemunderstøttet arbejdsgangene og metodeapparatet i VUM 2.0 og FFB, så samarbejdet mellem myndigheder og den udførende instans bliver styrket, og så den enkelte sagsbehandler kan arbejde lovmedholdeligt med sine opgaver. Det nye modul guider sagsbehandlerne og medarbejderne på de sociale tilbud gennem den faglige metodes syv faser på en struktureret måde, så de ikke skal bruge energi på at huske, hvad de skal gøre, hvornår de skal gøre det, hvad de skal registrere og så videre,” siger Hans Nymann, Senior Product Manager i KMD.

“Det nye modul til KMD Nexus er ikke en generisk løsning, vi har tweaket hist og her for at få den til at passe til socialområdet. Modulet er en 100 pct. specialiseret løsning målrettet understøttelsen af faglige arbejdsgange på socialområdet.”

Det nye modul til KMD Nexus er ikke en generisk løsning, vi har tweaket hist og her for at få den til at passe til socialområdet. Modulet er en 100 pct. specialiseret løsning målrettet understøttelsen af faglige arbejdsgange på socialområdet

Hans Nymann, Senior Product Manager, KMD

Tre fokusområder

Det nye modul udmærker sig på tre områder, forklarer Hans Nymann.

  1. Forbedret samarbejde mellem myndighed og udfører
    Det kan give udfordringer, når en myndighed skal bestille og modtage en borgerydelse fra en udførende instans. Dels kan de interne kommunikationsgange i en kommune drille, og dels kan det være ekstra besværligt, når andre kommuner, regioner eller private aktører bliver involveret i processen. Med det nye KMD Nexus-modul bliver det mere klart, hvad en myndighed præcis bestiller, hvad status er på leverancen, og hvordan udfører følger op.

  2. Fælles guideline til vurdering af funktionsevne
    KMD har bygget nogle af FFB-værktøjerne ind i det nye KMD Nexus-modul, som gør det nemmere at vurdere en borgers funktionsevne. Med en fælles guideline integreret i KMD Nexus kan udfører nemmere se, hvad myndighederne lægger vægt på, når de skal vurdere en borgers funktionsevne, og dermed bliver det også nemmere for udfører at sætte mål for forløbet og følge op på indfrielsen af de mål.

  3. Intuitiv brugergrænseflade
    Typisk kigger sagsbehandlere på store tekstmængder i form af skriftlige udredninger, ligesom de også ofte kigger på data, der er hentet og sammenstykket fra forskellige datakilder. Det nye KMD Nexus-modul hjælper med at lave et informationshierarki i navigationen på skærmen, så sagsbehandleren får et overblik, uden vedkommende behøver at læse al tekst. Derudover hjælper brugergrænsefladen også sagsbehandleren igennem de forskellige trin i den faglige metode, så man ved, hvor langt man er kommet, og hvad man eventuelt mangler at tage stilling til.

Læs mere om KMD Nexus

KMD Nexus er en samlet platform til jeres borgerforløb. Her kan I samarbejde om effektive forløb på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra social- og sundhedssektoren direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her