datainformeret ledelse

Faglig & administrativ udvikling på børn & unge området

Kan it arbejde for børnenes udvikling? Ja, på mange måder: Inden for børn og uddannelse inddrager vi alle parter, og vi støtter indsatsen både administrativt og fagligt.

tilpassede og fleksible løsninger til børn og unge området

På børn og uddannelsesområdet har vi en lang række løsninger, der øger effektiviteten og styrker samarbejdet på tværs.

Kolleger taler sammen på gang

Ressourcestyring til skoler og forvaltning

I folkeskolen er ressourcestyring både undervisning og administration. KMD Personale kan begge dele, så I kan fokusere på skolens faglige løft.

Skolebørn med lærer

Elevadministration til skoler og forvaltning

KMD Elev samler alle administrative oplysninger om de skolesøgende børn og unge ét sted.

Drenge leger på legeplads

Administration af dagtilbud


Med KMD Institution får I samlet trådene i jeres dagtilbud. Det letter styringen på alle niveauer og får samarbejdet til at glide mellem alle parter.

Skolebørn griner på skolegang

Danmarks bedste læringsplatform

En sammenhængende læringsplatform er skolens digitale bindeled mellem elever, lærere og forældre. MinUddannelse er bygget op omkring hverdagen i et klasseværelse og understøtter alle faglige arbejdsgange.

Forældre og lærer taler med elev

It-understøttet uddannelsesvejledning

UVvej er et administrativt vejledningssystem til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der gør hverdagen nemmere og hjælper med at fokusere kerneydelsen til de unge.

Lad os følge børnene tæt

Forventningerne til børnenes liv i institutioner og skoler har ændret sig i de senere år. Børnene skal udvikle sig, og de skal blive så dygtige, de kan. Derfor møder vi også et stort ønske om at følge børnene tæt, fra de bevæger sig ud af reden første gang, til de er flyvefærdige unge. Den tankegang præger vores løsninger allerede i dag, og den bliver endnu tydeligere i de kommende år.

It bidrager gennem alle parter

Indsatsen for børnenes udvikling støtter vi både administrativt og fagligt pædagogisk.

  • Lederne i forvaltning, skole og institution får et overblik til at sætte den rette dagsorden. It-løsningerne hænger sammen på tværs, så de også understøtter jeres dialog og målsætninger i kommunen.
  • Skolerne får hjælp til at overholde kravene både i forhold til elevernes nye arbejdsformer og lærernes tjenestetidsregler. Lærerne får samtidig hjælp til at forfølge reformens mål med tydelige mål for læringen, differentieret undervisning og udbredt videndeling, der kan reducere forberedelsestiden.
  • For eleverne betyder det digitale læringsrum mere ro i klassen. Hver elev får klare læringsmål, der er lette at forholde sig til, og forældrene kan følge med i skolelivet hjemmefra.
  • I institutionen kan administrationen foregå smidigt og korrekt - uden at binde lederen til skrivebordet længere end højst nødvendigt. Lederen får også hjælp til at lede ressourcerne derhen, hvor de gør størst gavn.

Hold fokus på det faglige løft

Det faglige løft har flere forudsætninger, som it også kan støtte.

Ledelsesinformation er en vej. Vi ved, at børnene lærer bedst, når de trives. Men hvordan står det til med trivslen klassen? Hvordan kan I give trivslen de bedste vilkår? Og hvordan kan I lette børnenes overgange til institution og skole? Nogle af svarene findes i jeres data, og derfor arbejder vi med at give ledelsen gode svar at navigere efter.

Kompetenceløft er en anden vej. Best practice, videndeling og praksisnær kompetenceudvikling er integrerede dele af den digitale læringsplatform.

Få tjek på de gældende dagsordener

Helt i tråd med den generelle effektivisering og kommunernes dataansvar understøtter vi:

  • Brugerne møder en enkel brugergrænseflade, der er tilpasset deres roller og specifikke behov.
  • Data bliver i vid udstrækning hentet via integrationer, og centrale workflows er automatiseret.
  • Løsningerne ligger i skyen, så medarbejderne kan arbejde, hvor de vil - og på de devices, de foretrækker.
  • Vi udvikler løsningerne i tæt samarbejde med alle brugertyper, og vores konsulenter kender området indefra. Det kan mærkes.
  • Driftsikkerhed er et speciale i KMD, og jeres data er i sikre hænder hos os. Altid.

Vi vil benytte Samarbejdsplatformen og understøtte infrastrukturen under Brugerportalsinitiativet, når dette er i luften i 2019.

Data følger automatisk med borgere gennem KMDs integrerede univers af digitale løsninger.

Én samlet løsning

KMD Børn og Unge 0-30 år
Brochure

KMD Børn og Unge 0-30 år

Med KMD Børn og Unge 0-30 kan I skabe sammenhæng og transparens i kommunens børn- og unge portefølje. Udover en lettere kontraktstyring og muligheder for volumenincitamenter, så får I én samlet løsningsportefølje til både pladsanvisning, dagtilbud, skoler, SFO og ungdomsvejledning.

Hent og læs

Brug for hjælp til at komme videre?

Kontakt os og lad os sammen finde frem til den software, som passer til jeres behov. Vi sidder klar til at tale med jer om, hvilke systemer, der bedst kan løse jeres udfordringer.

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for Børn- og Uddannelsesområdet. Så er du altid opdateret med de seneste indsigter og nye løsninger til sektoren.

Tilmeld dig her